Hållbar mat

Alfa Laval grundades på hållbar livsmedelsproduktion och varje dag förverkligar vi aktivt hållbar verksamhet inom alla livsmedelsindustrier. Våra innovativa lösningar utvecklades som svar på livsmedelsproducenternas strävan efter att förbättra bearbetningen av råvaror, uppnå högre avkastning och samtidigt använda mindre vatten och energi.  

Vi utforskar och utnyttjar potentialen för att omvandla mindre använda biprodukter. Den kontinuerliga utvecklingen av våra lösningar utvidgar gränserna för teknisk genomförbarhet, vilket gör att livsmedelsproducenter kan producera betydligt mer livsmedel med samma, eller till och med färre resurser.  

Protein bar and vegetables in jars 4

Från jord till bord 

Alfa Lavals lösningar stödjer stora delar av värdekedjan för livsmedel, mejeri och drycker med ett övervägande men inte exklusivt fokus på bearbetning och återanvändning av vatten.  

food flowchart

En global strävan efter mer hållbara livsmedel 

På mindre än en generation kommer världen att kräva upp till 70 procent mer hälsosam, näringsrik och prisvärd mat för en växande befolkning – och helst kommer den att produceras med mycket mindre energi, vatten och råvaror. Men under de senaste åren har FN noterat mindre än tillfredsställande framsteg för att främja hållbar utveckling i strävan efter sitt mål nummer 2, "Noll hunger".  

Samtidigt svarar globala livsmedelsproducenter på konsumenternas preferenser för hållbar mat genom att minimera miljöavtrycket från hela deras leveranskedjor – från jord till bord. Och sedan omfattningen av vetenskapsbaserade mål utvidgades från klimat till natur – med hänsyn till sötvatten, mark och biologisk mångfald – har livsmedelsproducenter kommit att dominera gruppen av tidiga användare.

Beer being poured into glass which is overflowing 11

Avkastning

Industriella livsmedelsföretag fokuserar främst på massproduktion med maximal drifttid – att producera stora mängder livsmedel av hög kvalitet till ett överkomligt pris. Alfa Lavals kompetens inom optimering av livsmedelsproduktion har sina rötter tillbaka till när företaget grundandes, då det primära fokuset var att separera grädde från mjölk.  

Alfa Laval har ett fortsatt djupt engagemang inom mejeriindustrin, där vi i många fall har gjort det möjligt för mejeriproducenter att öka sin avkastning samtidigt som vi har bidragit till omvandling av biprodukter till livsmedel som är lämpliga för människor.  

Ett bra exempel är vassle – en mycket proteinrik och näringsrik biprodukt från osttillverkning. Tidigare matades det till grisar. Nu gör vi det möjligt för våra kunder att återvinna högkvalitativt protein eller att använda det för att berika drycker.  

condition monitoring sus
brewing craft beers barrels
Oltre sacco oliveti

Tillståndsövervakning förhindrade produktförlusten av 288 000 flaskor

Att säkerställa hög drifttid är en första prioritet vid Britvics produktionsanläggningar. Vid deras fabrik i Rugby, Storbritannien, förhindrade Britvic framgångsrikt pumpfel, optimerade tillgångarnas prestanda och säkerställde kontinuerlig produktion genom att använda Alfa Laval Analytics för tillståndsövervakning online.

Läs hela historien

Äkta vara: att förbättra effektiviteten vid bryggning av hantverksmässigt framställt öl.

När ett oberoende bryggeri i norra Europa skulle ersätta värmeväxlaren som den använde för att kyla vört – en central del av bryggverksamheten – valde de en H4 från Alfa Lavals Hygienic-linje. De producerar nu sin signaturöl med vildjäst med bättre hygien och mer effektivitet än någonsin tidigare.

Läs hela historien

Olivoljeförstärkare erbjuder högsta kvalitet, hög prestanda och hållbarhet.

För den italienska olivoljeproducenten är kvaliteten på Sacco Oliveti avgörande. Det familjeägda företaget har producerat extra jungfruolivolja flera i decennier från de karakteristiska Peranzana-oliverna, som odlas på 6 500 hektar med antika olivlundar i Puglia.

Läs hela historien

Vatten

Förändrade vädermönster på grund av pågående klimatförändringar resulterar i oregelbunden nederbörd. Detta gör att områden där livsmedel produceras ofta påverkas av antingen för mycket eller för lite vatten. Livsmedelsproducenterna blir alltmer oroliga över anpassningen till effekterna av klimatförändringar och överväger i allt högre grad tillgången på vatten med rätt kvalitet och hur man kan använda ett cirkulärt vattensystem i sina livsmedelberedningslinjer.  

Hos Alfa Laval erbjuder vi flera lösningar som förbättrar effektiviteten i användning och förbrukning av processvatten, till exempel för viktiga uppgifter som kylning och rengöring vid hygienisk produktion.  

Vårt mångsidiga utbud av lösningar gör även att industriella livsmedelsproducenter kan behandla, förädla och rena avloppsvatten. Det behandlade avloppsvattnet kan återanvändas i tillverkningsprocesser eller släppas ut i ytvatten, vilket hjälper till att återställa lokala dräneringsområden.

Water leakage from the tap
Global giant drinks smaller
Ice cream scopes in bowls shutterstock 1647372625 smaller
tank cleaning sus smaller

Den globala dryckesjätten banar väg för hållbar vattenanvändning. 

Företaget uppskattar att det uppnår en vattenpåfyllningsgrad på 132 procent för varje flaska som produceras i dess tillverknings- och buteljeringsanläggningar över hela Filippinerna. Denna framgång beror på vattenhanteringsstrategier, driftseffektivitet och kommunala vattenprojekt.

Läs hela historien

Vatten- och energibesparingar betalar tillbaka anläggningsuppgraderingar på bara fyra månader

Under årtionden har en ledande sydafrikansk glassproducent utökat sina produktionsanläggningar, vilket har inneburit integrering av olika komponentleverantörer. Denna expansion har gjort service- och underhållsarbeten komplicerade, tidskrävande och kostsamma på grund att det krävs stora lager med olika reservdelar.

Läs hela historien

Uppgradering av tankrengöring minskar vattenförbrukningen med 17 procent

Med tanke på det ökande trycket på sötvattenförsörjning har en ledande amerikansk bryggerigrupp åtagit sig att förbättra vatteneffektiviteten och minska vattenförbrukningen i sin verksamhet.

Läs hela historien

Energieffektivitet 

I takt med att temperaturen fortsätter att stiga på planeten ökar behovet att minska utsläppen av växthusgaser allt mer i strävan att vända den globala uppvärmningen. När politiska åtgärder tar form och etableras inom detta område ställs företag allt oftare inför kravet att följa regelverk och dokumentera mindre utsläpp i sina leveranskedjor.  

Energieffektivitet har länge varit en grundläggande egenskap hos Alfa Lavals lösningar. Vi fortsätter att utveckla arvet från vår separeringsteknologi. För närvarande gör den hermetiska konstruktionen av våra centrifuger för livsmedelsproduktion att de är mer än 50 procent mer energieffektiva jämfört med de ledande konkurrerande lösningarna på marknaden. Våra lösningar ger producenter möjlighet att konvertera från fossila bränslen till förnybar energi.

Raw red meat shutterstock 143972758 RET
A man feeds a lot of big catfish in the pond by hand
Looking up harbour to the west 300dpi IP1500

Optimering av torrutsmältningssystem för 40 % i energibesparingar och förbättrad protein- och fettkvalitet

Proteg SpA vände sig till Alfa Laval för att förbättra produktkvaliteten samtidigt som de minskade energikostnader och miljöutsläpp. Förfrågan? Ett högre proteininnehåll för att höja försäljningspriset på proteinmjöl för husdjursfoder och högkvalitativt fett för användning i biobränsle. Lösningen? Genom att lägga till Alfa Lavals optimerare för torrutsmältning, ett mycket effektivt och kostnadseffektivt system, till de befintliga processlinjerna för torrutsmältning ökas proteininnehållet i mjölet med 3–5 % och fettutbytet med mer än 10 %. 

Läs hela historien

Förbättra kvaliteten på fiskmjöl med energieffektiva system

Marine Functional Vietnam (MFC), en ledande tillverkare av hydroliserat protein för livsmedel och fodertillsatser, hade som mål att höja kvaliteten på sitt fiskolja och fiskmjöl samtidigt som de befäster en ledande position inom hållbarhet. MFC samarbetade med Alfa Laval, baserat på dess engagemang i hållbarhet, omfattande utbud av utrustning och lokala service och support. Resultatet? En 40 % minskning av energianvändningen, 80 % minskning av luktutsläpp och en processvattenkoncentration på upp till 55 % innan ytterligare behandling krävs.

Läs hela historien

Chelsea Sugar minskar koldioxidutsläppen med det nya förångningssystemet från Alfa Laval

Att byta till en mer hållbar förångningslösning kommer att göra det möjligt för Chelsea Sugar Factory att minska koldioxidutsläppen och minska sin energiförbrukning och samtidigt optimera effektiviteten i sin verksamhet. NZ Sugar Company (Chelsea) grundades 1884 och är ett av landets 100 främsta företag. Företagets produkter tillverkas av naturligt sockerrör och fabriken är fortfarande verksam från sin ursprungliga plats vid stranden i Birkenhead, en förort till Auckland.

Läs hela historien

Biprodukter

Nästan en tredjedel av alla livsmedel, cirka 1,3 miljarder ton, går förlorad varje år från jord till bord. Detta motsvarar 14 procent eller 4,9 biljoner m3 vatten som utvinns för att möta den höga efterfrågan från jordbrukssektorn. Med tanke på den metan som produceras av ruttnande mat, beräknas dessa förluster utgöra 16 procent av de totala utsläppen av växthusgaser.  

Alfa Laval samarbetar rutinmässigt med livsmedelsproducenter som har biprodukter från sin livsmedelsproduktion, som de misstänker kan vara underutnyttjade.  

Många biprodukter från livsmedelsproduktion innehåller värdefulla näringsämnen, såsom proteiner. Dessa kan återvinnas och även uppgraderas och omvandlas till lämpliga ingredienser för konsumtion av människor, användas som foder för boskap, eller återanvändas för icke-livsmedelsprodukter, till exempel biobränslen. Samarbetet med Alfa Laval leder ofta till utvecklingen av nya och värdefulla intäkter för livsmedelsproducenter.  

Carrots are washed under running water 1
Hand holding agriculture fertiliser granules with background of farm or field12
olive oil sustainable
Brewery worker getting spent grain with shovel

Att utvinna värde från restprodukter är kärnan i den cirkulära ekonomin.

Ett samarbete mellan det brittiska jordbruks- och livsmedelsteknikföretaget Elemental och Alfa Laval har lett till utvinning av ytterligare produkter med mervärde från djur som bearbetats av en köttproducent. Alfa Lavals separerings- och förångningssystem är centrala för banbrytande livsmedelsbearbetningsteknologi som återvinner värdefulla proteiner, fetter och mineraler från köttindustrins biprodukter.

Läs hela historien

Cirkulär bearbetning av olivolja extraherar värdefull olivolja från pressrester för producenter i Spanien

Olivoljeproducenten San Miguel Arcángel S.A. i Spanien använder förångningssystem och separeringsteknologi för dekanter för att maximera avkastningen från sina oliver. Denna process gör att de kan extrahera värdefulla antioxidanter och olivolja av pressrester från olivoljeutvinningens biprodukter och att rena avloppsvatten för återanvändning.

Läs hela historien

Här för ölets skull: Omvandla hållbart protein från bryggeriets förbrukade spannmål

Hållbara källor till högkvalitativt protein är avgörande för att möta den ständigt ökande globala efterfrågan på hälsosamma, prisvärda och näringsrika livsmedel. Alfa Lavals kunskaper inom protein gör det till en idealisk teknologi och lösning.

Läs hela historien

Nyckelprodukter