Bearbetning av livsmedel

Tillverkare av livsmedel, sojabaserade produkter, oljor och köttprodukter räknar med Alfa Lavals processteknik för att hålla sig uppdaterade på sina marknader. Oavsett vilken livsmedelstillämpning det handlar om, gör vår utrustning, våra moduler och våra kompletta processlinjer för livsmedel det möjligt att leverera produkter till konsumenterna till konkurrenskraftiga priser – samtidigt som tillverkaren kan bibehålla högsta möjliga hygienstandard och önskade smakegenskaper.

Food processing 640x360

Håller dig uppdaterad om innovativa lösningar inom livsmedelsbranschen

Att uppnå önskad smak, stabil hållbarhet och oklanderliga hygiennivåer kräver noggrann kontroll av tider och temperaturer under processen, tillsammans med noggrant och korrekt val av råvaror och material.

Framgången börjar med att ta reda på hur du kan få ut så mycket som möjligt av varje ingrediens och råvara – från torra pulver till klibbig sirap och från viskösa vätskor till ingredienser som är känsliga för skjuvning och uppvärmning, till exempel smaktillsatser och essenser. Därefter minimeras produktionskostnaderna genom noggrann hantering, dosering och blandning av ingredienser, samt minimering av spill och avfall.

 

Alfa Lavals lösningar säkerställer hygienisk produktion och effektiv rengöring på plats (CIP) av utrustning och processlinjer – i enlighet med de strängaste myndighetsstandarderna för hygientillämpningar.

Lika viktigt är att Alfa Laval låter dig:

  • Öka produktionsutbytet och skapa långa körtider genom hög tillgänglighet
  • Minska förlustnivåerna för ingredienser och produkter genom att få ut mer av dina råvaror

Minska förbrukningen av till exempel energi och vatten samt öka återvinningen av avfall. Våra membranfilter kan till exempel bidra till att skapa en anläggning med en sluten vattenkrets. Med rätt Alfa Laval-pump för just dina processparametrar kan du minska energiförbrukningen med upp till 50 %.