featured brands topstreamv2 hero

Alfa Laval TopStream

Alfa Lavals TopStream™/Bactofuge™-teknik är en metod för kontinuerlig tömning av fasta ämnen, som används vid bearbetning av produkter med höga halter av fasta ämnen. Det ger högre separeringseffekt, samtidigt som det är möjligt att bevara kvaliteten hos de tömda fasta ämnena för senare återanvändning. Denna innovativa metod för kontinuerlig tömning av fasta ämnen är mycket viktig vid bearbetning av livsmedel för produkter som jäst, fruktmassa och mejeriprodukter. För fruktjuicer levererar TopStream stabil processprestanda samtidigt som den säkerställer att en torr massaström kommer ut ur separatorn och kan återanvändas. Inom läkemedelsindustrin håller en skonsam hantering av fasta ämnen nere cellysering till ett minimum.

Funktioner

 • Kontinuerlig output av fasta ämnen som en högkoncentrationsfas
 • Mindre eller ingen intermittent tömning

Fördelar

 • Hög kapacitet för hantering av fasta ämnen
 • Skonsam produkthantering
 • Skapar strömmar av fasta ämnen med hög torrhet (torr massa)
 • Högre produktivitet och avkastning
 • Lägre energiförbrukning

Fördelar

 • Ökad produktionskapacitet
 • Hög produktkvalitet
 • Bevarad kvalitet hos tömda fasta ämnen för senare återanvändning
 • Minskar energiförbrukningen
.
featured brands topstream where to use it

Här kan den användas

I processer inom livsmedels-, mejeri-, bryggeri-, bioteknik- och läkemedelsindustrin.

.

Så här fungerar TopStream

TopStream-/Bactofuge-tekniken används vanligtvis inom tillämpningar som kräver kontinuerlig tömning från en tung fas med hög halt av fasta ämnen. Den används ofta i tillägg till intermittent tömning. En specialutformad toppskiva möjliggör kontinuerlig tömning av vätskan i den tunga fasen som kontinuerligt flödar över den översta skivan och lämnar separatorn genom ett andra utlopp. Eftersom den tunga vätskefasen aldrig kommer i kontakt med ramhöljet förhindras föroreningar och försämring av de fasta ämnena. Intermittent tömning sker fortfarande, men mindre ofta. Detta ökar processtabiliteten, produktkvaliteten och avkastningen, samtidigt som processtörningarna, produktförlusterna, energiförbrukningen och belastningen på separatorn minskar.

featured brands topstream how it worksv4

Dra nytta av Alfa Lavals funktioner

Alfa Lavals samtliga separatorer har utvecklats baserat på över 130 års erfarenhet av teknik för skivstapelseparering och våra djupgående kunskaper om kundernas processer. Ta reda på hur all denna expertis har utmynnat i unika funktioner för ökad separeringsprestanda.

separator innovator featured brands640x360