Foodec

Alfa Lavals Foodec-dekanteringscentrifuger passar utmärkt för industrier där känsliga livsmedels- och dryckesprodukter bearbetas och enkel rengöring är avgörande. Foodec-dekantercentrifuger för livsmedelsbearbetning är speciellt utformade för att användas i processtillämpningar av livsmedel och drycker. Vid industriell livsmedelsbearbetning är hygienstandarder särskilt viktiga för att följa strikta hygienregler.

Fördelar med att använda Foodec-dekantercentrifug för dryck- och livsmedelsbearbetning

  • Högre extraktion, torrare kaka och klarare vätska
  • Minimering av separeringskostnaderna samtidigt som en slutprodukt av hög kvalitet levereras
  • Enkel och snabb rengöring med CIP tack vare AL-rengöringsteknologi och innovativ programvara för styrsystem
  • Hög operativ flexibilitet för anpassning till olika processer eller råvaror
  • Drivsystemet erbjuder mycket lägre strömförbrukning än alternativ teknik

Foodec-dekanters passar perfekt för användning i livsmedelsindustrin där materialet som bearbetas måste separeras i en flytande och i en fast fas.

Foodec-enheterna finns tillgängliga med tvåfasig vätskeutmatning eller med trycksatt vätskeutmatning (skalskiva). Foodec-dekantecentrifuger för livsmedelsbearbetning ger en hög extraktion och ett mycket lågt innehåll av fasta ämnen i vätskan.

För användningsområden där högre krav ställs på rengöringsnivåer finns särskilda Foodec Hygiene Plus-enheter tillgängliga, med ytterligare funktioner som gör rengöringen enklare och snabbare. Foodec-dekantercentrifuger har ett konsekvent fokus på tillförlitlighet, rengöring, kontinuerlig drift och enkelt underhåll. Perfekt för industriell bearbetning av livsmedel och drycker.

.

Foodec Hygiene Plus Decanter Centrifuge

Outstanding hygiene. Unparalled performance.

Så fungerar det

.

Hur centrifugering i livsmedelsbearbetning fungerar med Foodec

Separeringen sker i en horisontell cylindrisk trumma som är försedd med en skruvtransportör. Ett stationärt inloppsrör transporterar produkten in i trumman och en distributör accelererar den gradvis. Centrifugalkrafter separerar de fasta ämnena från vätskan. De fasta ämnena samlas upp och komprimeras mot trummans vägg.

En transportör roterar inuti trumman med en något avvikande hastighet. De fasta ämnena transporteras på trummans vägg mot den koniska änden. Foodecs design ökar det hydrauliskt trycket inuti trumman för att förbättra flödet genom en smal öppning. De komprimerade och avvattnade fasta ämnena lämnar trumman via utmatningsöppningarna vid den mindre diametern av den koniska änden. Separareringen sker i hela längden av trummans cylindriska del och den klarade vätskan lämnar genom en kantplatta (intern centripetalpump).

Alla beständiga delar i Foodec-dekantercentrifugerna är gjorda av rostfritt stål. Styrsystemet är utrustat med ett grafiskt användargränssnitt och flera kommunikationsalternativ.

Valfria funktioner

Alfa Lavals Foodec-dekantercentrifuger finns tillgängliga med olika alternativ baserat på dina specifika driftskrav.

  • Energisparande kraftrör kan minska den totala energiförbrukningen, för tillämpningar där låg energiförbrukning är viktig. 
  • En konfiguration för skalskiva med ett tryckuttag om oxidation eller skumning är ett problem.
  • För högre hygiennivåer innehåller Foodec Hygiene Plus modellen alla de mest avancerade funktionerna för enastående dräneringsförmåga och rengöring både på insidan och utsidan av centrifugstrumman, inklusive släta ytor för att bibehålla optimal hygien. Foodec Hygiene Plus-enheterna finns också tillgängliga med alternativen TrueStainless och SaniRibs:

TrueStainless™

Foodec Hygiene Plus feature brand

Utformad för långvarig och enastående hygien.

TrueStainlessTM säkerställer att rostfritt stål används i ramen och andra viktiga delar som kan komma i kontakt med frätande miljöer, vilket leder till optimal hygien och längre livslängd på utrustningen.

 

SaniRibs®

SaniRibs 190927

Det renare och effektivare sättet att transportera fasta ämnen.

Våra unika tätningssvetsade fåror skapar optimal friktion som ger bättre och effektivare transport av fasta ämnen. Den här innovativa tekniken eliminerar också patogena problemområden och möjliggör enkel rengöring, vilket innebär längre produktionskörningar, mindre manuellt underhåll och ökade vinster.