Foodec

Alfa Lavals Foodec-dekanteringscentrifuger passar utmärkt för industrier där känsliga livsmedels- och dryckesprodukter bearbetas och enkel rengöring är avgörande. Foodec-dekantercentrifuger för livsmedelsbearbetning är speciellt utformade för att användas i processtillämpningar av livsmedel och drycker. Vid industriell livsmedelsbearbetning är hygienstandarder särskilt viktiga för att följa strikta hygienregler.

Foodec decanter centrifuge

Fördelar med att använda Foodec-dekantercentrifug för dryck- och livsmedelsbearbetning

  • Högre extraktion, torrare kaka och klarare vätska
  • Minimering av separeringskostnaderna samtidigt som en slutprodukt av hög kvalitet levereras
  • Enkel och snabb rengöring med CIP tack vare AL-rengöringsteknologi och innovativ programvara för styrsystem
  • Hög operativ flexibilitet för anpassning till olika processer eller råvaror
  • Drivsystemet erbjuder mycket lägre strömförbrukning än alternativ teknik

Foodec-dekanters passar perfekt för användning i livsmedelsindustrin där materialet som bearbetas måste separeras i en flytande och i en fast fas.

Foodec-enheterna finns tillgängliga med tvåfasig vätskeutmatning eller med trycksatt vätskeutmatning (skalskiva). Foodec-dekantecentrifuger för livsmedelsbearbetning ger en hög extraktion och ett mycket lågt innehåll av fasta ämnen i vätskan.

För användningsområden där högre krav ställs på rengöringsnivåer finns särskilda Foodec Hygiene Plus-enheter tillgängliga, med ytterligare funktioner som gör rengöringen enklare och snabbare. Foodec-dekantercentrifuger har ett konsekvent fokus på tillförlitlighet, rengöring, kontinuerlig drift och enkelt underhåll. Perfekt för industriell bearbetning av livsmedel och drycker.

Foodec hygiene plus

Foodec Hygiene Plus

Dekantercentrifug för dryckes- och livsmedelsbearbetning

Så fungerar det

.

Hur centrifugering i livsmedelsbearbetning fungerar med Foodec

Separeringen sker i en horisontell cylindrisk trumma som är försedd med en skruvtransportör. Ett stationärt inloppsrör transporterar produkten in i trumman och en distributör accelererar den gradvis. Centrifugalkrafter separerar de fasta ämnena från vätskan. De fasta ämnena samlas upp och komprimeras mot trummans vägg.

En transportör roterar inuti trumman med en något avvikande hastighet. De fasta ämnena transporteras på trummans vägg mot den koniska änden. Foodecs design ökar det hydrauliskt trycket inuti trumman för att förbättra flödet genom en smal öppning. De komprimerade och avvattnade fasta ämnena lämnar trumman via utmatningsöppningarna vid den mindre diametern av den koniska änden. Separareringen sker i hela längden av trummans cylindriska del och den klarade vätskan lämnar genom en kantplatta (intern centripetalpump).

Alla beständiga delar i Foodec-dekantercentrifugerna är gjorda av rostfritt stål. Styrsystemet är utrustat med ett grafiskt användargränssnitt och flera kommunikationsalternativ.

Valfria funktioner

Alfa Lavals Foodec-dekantercentrifuger finns tillgängliga med olika alternativ baserat på dina specifika driftskrav.

  • Energisparande kraftrör kan minska den totala energiförbrukningen, för tillämpningar där låg energiförbrukning är viktig. 
  • En konfiguration för skalskiva med ett tryckuttag om oxidation eller skumning är ett problem.
  • För högre hygiennivåer innehåller Foodec Hygiene Plus modellen alla de mest avancerade funktionerna för enastående dräneringsförmåga och rengöring både på insidan och utsidan av centrifugstrumman, inklusive släta ytor för att bibehålla optimal hygien. Foodec Hygiene Plus-enheterna finns också tillgängliga med alternativen TrueStainless och SaniRibs:

TrueStainless™

Utformad för långvarig och enastående hygien.

TrueStainlessTM säkerställer att rostfritt stål används i ramen och andra viktiga delar som kan komma i kontakt med frätande miljöer, vilket leder till optimal hygien och längre livslängd på utrustningen.

 

SaniRibs®

SaniRibs 190927

Det renare och effektivare sättet att transportera fasta ämnen.

Våra unika tätningssvetsade fåror skapar optimal friktion som ger bättre och effektivare transport av fasta ämnen. Den här innovativa tekniken eliminerar också patogena problemområden och möjliggör enkel rengöring, vilket innebär längre produktionskörningar, mindre manuellt underhåll och ökade vinster.

Applikationer

Bryggeri

Alfa Laval har en beprövad erfarenhet av att leverera avancerad teknik i sina bearbetningsmaskiner och utrustningar inom livsmedelsindustrin för att möta bryggeribranschens krav, med huvudfokus på separeringsprocesserna.

Fruktjuice

För alla producenter av fruktjuice är effektiv juiceextraktion och maximal avkastning till lägsta kostnad avgörande. Du måste också följa stränga hygienstandarder. Foodec-dekantercentrifugerna har fokus på mångsidighet och hygien så att du kan uppnå allt detta.

Mjölk

Alfa Lavals Foodec-dekantercentrifuger ger dig ett effektivt och lönsamt sätt att bearbeta kasein och laktos till attraktiva, högkvalitativa mejeriprodukter.

Sojaprotein 

Den unika designen i Alfa Lavals Foodec-dekantercentrifuger har en rad inbyggda fördelar som ger dig betydande bearbetningsfördelar. Det mest hygieniska och effektiva sättet att bearbeta sojaproteinisolat.

Växtbaserade drycker som havre-, mandel- och risdrycker 

Foodec passar perfekt för växtbaserad dryckesproduktion med fokus på tillförlitlighet, optimering av vatten- och energiförbrukning och att få ut det mesta av dina råvaror, från soja och havre till mandel, ris och mer.

Tomater 

Tomater används i ett stort antal livsmedelsprodukter. Detta innebär också att många olika typer av tomatbearbetning krävs. Foodec-dekantercentrifugerna är en av få typer av utrustningar som har det nödvändiga fokuset på mångsidighet och hygien för att kunna hantera detta.

Vin

Foodec-dekantern för bearbetning av druvsaft och vinframställning. Den höga effektiviteten hos dekantercentrifuger för livsmedelsbearbetning gör det möjligt att ersätta traditionella pressar och utrustningar för klarning vid vinframställning.

Service

Underhåll av Foodec-dekantrarna är viktigt för att säkerställa optimal processprestanda och bästa möjliga hygieniska förhållanden. 

Beroende på bearbetningsförhållanden (körtid, typ av råvara, processtemperatur, antal CIP-cykler osv.) rekommenderar Alfa Laval:

  1. en dekanterinspektion minst var fjärde till sjätte månad
  2. omfattande service minst en gång per år.

Kvalificerade Alfa Laval-fältservicetekniker kan utföra inspektion och service antingen på plats eller på ett Alfa Laval-servicecenter.

Att bibehålla trumman och transportören i gott skick är viktigt för hygieniska bearbetningsförhållanden och processprestanda. Reparation av trumman och/eller transportbandet görs på ett Alfa Laval-servicecenter.

Med connected service som fjärrsupport och övervakning kan underhållsintervallen förlängas. Underhåll, reparationer, kondition och fjärrövervakning kan buntas ihop i ett serviceavtal, skräddarsydd för just dina behov.

Alfa Laval erbjuder också utbildning för underhållspersonal på plats.

Kontakta vår dedikerade serviceexpert för ett serviceavtalserbjudande som är specialanpassat efter dina behov.

Uppgradera din dekanter med

.

Vi har fler …

Hur kan vi hjälpa dig?

Denna information lagras och bearbetas i enlighet med vår sekretesspolicy.

.

Framgångsrika case – Användning av Alfa Lavals dekantercentrifuger vid livsmedelsbearbetning