Dekanterservice

Med hjälp av Alfa Lavals omfattande serviceerbjudande kan du underhålla och optimera din dekantercentrifug allteftersom din verksamhet utvecklas och förändras över tid.

Alla Produktblad Serviceblad Instruktioner och handböcker

Alfa Laval ALDEC Decanter Product Leaflet.pdf Alfa Laval ALDEC Decanter Product Leaflet

2018-06-18 544 kB

Alfa Laval ALDEC G3 Decanter Product Leaflet.pdf Alfa Laval ALDEC G3 Decanter Product Leaflet

2018-06-18 1388 kB

Alfa Laval Decanter Centrifuge Operating Principles.pdf Understand how a decanter centrifuge work.

2018-06-18 924 kB

Alfa Laval Decanter Centrifuge Safety Instructions.pdf Read these safety instructions and this manual carefully before attempting to start, operate or service the decanter.

2018-06-18 250 kB

Alfa Laval Decanter Maintenance Training Presentation.pdf An overview of training courses, benefits, optimal time for training, customer cases and frequently asked questions related to decanter maintenance training.

2018-06-18 357 kB

Alfa Laval Decanter Power Plates Product Leaflet.pdf Reduce the power consumption of your decanters. See the range of Alfa Laval decanters Power Plates can be installed on, and 2 case studies.

2018-06-18 197 kB

Alfa Laval Decanter Preventive Maintenance Presentation.pdf Offering description of decanter preventive maintenance services, benefits, optimal time for using preventive maintenance, customer cases and frequently asked questions.

2018-06-18 401 kB

Alfa Laval Decanter Processing Training Presentation.pdf Offering description of wasterwater decanter process training services, benefits, optimal time for using processing training, customer cases and frequently asked questions.

2018-06-18 384 kB

Alfa Laval Decanter Service Kit Presentation.pdf Decanter service kit description, benefits, optimal time for using it, customer cases and frequently asked questions.

2018-06-18 308 kB

Alfa Laval Decanter Service Tool Presentation.pdf Decanter service tool description, benefits, optimal time for using it, customer cases and frequently asked questions.

2018-06-18 325 kB

Alfa Laval Decanter Upgrade Presentation.pdf Decanter upgrade description, benefits, optimal time for upgrade, customer cases and frequently asked questions.

2018-06-18 343 kB

Alfa Laval i-DW decanter centrifuge product leaflet.pdf Alfa Laval i-DW decanter centrifuge product leaflet

2018-06-18 347 kB

Alfa Laval PANX palm oil decanter centrifuge product leaflet.pdf Alfa Laval PANX range of decanters are high-performance 3-phase decanters centrifuges for crude palm oil.

2018-06-18 1411 kB

Alfa Laval Sigma Range Olive Oil Decanter Centrifuge.pdf Alfa Laval Sigma Range Olive Oil Decanter Centrifuge

2018-06-18 4147 kB

LYNX 1000 - Drilling mud decanter.pdf

2018-06-18 79 kB

LYNX 35 for slop oil treatment PEE00105EN.pdf

2018-06-18 58 kB

LYNX 430 Decanter centrifuge for cost-effective slop oil treatment.pdf

2018-06-18 341 kB

LYNX 730 product leaflet.pdf

2018-06-18 711 kB

P1 product leaflet.pdf

2018-06-18 757 kB

P2_decanter_centrifuge_range_PPI00120EN.pdf

2018-06-18 2106 kB

P3 product leaflet.pdf P3 product leaflet

2018-06-18 443 kB

Product_Leaflet_CDNX_range_EN.pdf CDNX range - Product leaflet

2018-06-18 655 kB

SG2 decanter centrifuge range PPI00109EN.pdf

2018-06-18 2364 kB

STNX decanter centrifuge.pdf

2018-06-18 485 kB

WS 10 20 30 EFU00029EN.pdf

2018-06-18 1410 kB

WS 40 60 EFU00030EN.pdf

2018-06-18 3816 kB

X-series decanters PFT00316EN.pdf

2018-06-18 288 kB
0 artiklar hittades.

Felsökning

Om ett problem uppstår med Alfa Lavals utrustning kommer Alfa Laval felsöka oavsett vilken orsaken till problemet är, och gå till botten med det och arbeta för att förhindra framtida driftstopp.

Alfa Laval har över 100 års erfarenhet av dekantercentrifuger, som ger gedigen kunskap och kompetens.

Vilka arbetar med felsökning hos Alfa Laval? Det är inte alla som kan arbeta med felsökning hos Alfa Laval. För att vara kvalificerad måste den som arbetar med felsökning ha:

  • Djupgående produktkunskaper
  • Förståelse för kundens processer
  • Praktisk erfarenhet
  • Teoretiska kunskaper
  • Materialkunskaper
  • Kompetens inom automatisering

Alfa Laval Remote support eller Fjärrstyrning kan utgöra ett komplement till den service som vanligtvis levereras till dig på plats. Med hjälp av våra verktyg och processer kan våra fältservicetekniker och produktexperter skapa en blandad verklighet (Merged Reality) via en videolänk som skickas till din mobila enhet på plats. 

Titta på Alfa Lavals Connected IoT-service för att få den snabbaste lösningen för felsökning, processoptimering och förebyggande underhåll. 

Connected Service för dekantrar för livsmedel, mejeri och drycker  Connected Service för dekantrar för avloppsvatten

Kontakta Alfa Laval Nordic för att få hjälp med felsökning 

Inside a decanter

Utbildning

Kunskaper och färdigheter som ger högre intern kompetens

När du köper utrustning från Alfa Laval köper du sinnesro. Men du måste också kunna lita på att dina egna operatörer verkligen får jobbet gjort. Därför är kompetensutveckling ovärderlig för den dagliga verksamheten.

Ju effektivare dina operatörer arbetar med Alfa Lavals dekantercentrifug desto tillförlitligare blir driften samtidigt som ägandekostnaderna minskar.

Alfa Laval erbjuder ett brett urval av kurser med en väl avvägd blandning av praktisk och teoretisk utbildning. Utbildningsprogrammen kan fokusera på en viss produkt, bransch och/eller tillämpning. Skräddarsydd utbildning kan erbjudas för de flesta branscher, beroende på hur ditt specifika utbildningsbehov ser ut. I vissa fall kan e-Learning erbjudas (självstudier och webbseminarier), vilket är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att öka kompetensnivåerna.

Kontakta oss om du vill veta mer om vilka utbildningsmöjligheter som finns i närheten av dig.

Utforska möjligheterna till utbildning inom underhåll  Utforska möjligheterna till utbildning inom avloppsprocesser

 

Dekanter Service

Globalt test- och innovationscenter för dekantrar

I vårt nya test- och innovationscenter utvecklar, testar och optimerar vi nästa generation dekantrar i en kontrollerad miljö. Centret är vårt globala kunskapsnav för Food & Water-applikationer. Centret ligger på Alfa Lavals anläggning i Søborg, Köpenhamn, och omfattar i nuläget en initial yta på 2 000 kvadratmeter.

Läs mer

Kontakta Alfa Laval Nordic om du vill veta mer om utbildningsmöjligheter

Dekanter Service Testzentrum

Reservdelar

Reservdelskit

Alfa Laval har servicekit för planerat underhåll, som har utvecklats baserat på många års erfarenhet. I dessa kit ingår alla originaldelar som krävs för en specifik dekanterservice. Alfa Laval ser till att kiten innehåller de mest uppdaterade reservdelarna och att den senaste tillgängliga tekniken alltid används för din utrustning.

Läs mer

Reservverktyg

Specialutvecklade serviceverktyg skyddar dekantrar från felaktig service och maximerar prestandan.

Läs mer

Kontakta Alfa Laval Nordic angående reservdelar

 

Spare parts banner 640x360

Serviceutbud

Med ett Alfa Laval-serviceavtal säkerställer du att din Alfa Laval-dekanter levererar högsta möjliga prestanda och lägsta möjliga totala ägandekostnad. Ett serviceavtal skräddarsys efter dina prioriteringar och krav och är den idealiska underhållslösningen från originaltillverkaren av din utrustning.

Prestandakontroll – Optimering och kostnadsbesparingar

Utöka din dekanterkapacitet med en Alfa Laval Performance Audit för att optimera dekantercentrifugen och uppnå kostnadsbesparingar. Med en Alfa Laval Performance Audit hjälper våra globala service- och supportexperter dig att få bästa prestanda från din utrustning.

Läs mer

Förebyggande underhåll för dekantrar

För att säkerställa högsta möjliga effektivitet för din dekanter är det ofta klokt att välja till ett omfattande program för förebyggande underhåll som är skräddarsytt efter vissa specifika kundkrav.

Läs mer

Uppgradering av utrustning för dekantrar

Uppgradera din dekanter för att förbättra tillgängligheten, processerna och prestandan. Upplev ökad kapacitet, effektivare drift, lägre driftkostnader och längre serviceintervall.

Läs mer

Connected Services

Under de senaste 30 åren har internet revolutionerat människors sätt att kommunicera med varandra. Sammankopplingen av maskiner, sensorer och olika digitala system – det som vanligtvis kallas Internet of Things (IoT) – ger helt nya möjligheter att förbättra effektiviteten och öka värdet för kunderna. Alfa Laval deltar aktivt i denna utveckling inom livsmedelsbearbetning och avloppsrening.