Minska driftkostnaderna med Alfa Lavals IoT-tjänster

Alfa Lavals IoT-tjänster ger nya möjligheter till Alfa Lavals dekantrar för avloppsvatten eller livsmedel och drycker. Exempel på dessa tjänster är fjärrsupport och övervakning, tillståndsövervakning, förebyggande underhåll och processoptimering. Resultatet är lägre servicekostnader, högsta möjliga driftsäkerhet, högre processeffektivitet och mer drifttid. Läs mer om Alfa Lavals IoT-tjänster för dekantrar i avloppsvattenanläggningar nedan, eller kontakta oss för en diskussion om den bästa kombinationen för just din anläggning.

IoT Services

Fjärrsupport och övervakning

Mer effektiv och bättre felsökning, samt snabbare tillbaka i drift.

Kostnadskalkylator

Lägre driftskostnader och omedelbar feedback om effekten av förändringar.

ConditionAlert

Tillståndsövervakningssystem som möjliggör förebyggande underhåll och optimala serviceintervall.

Konstant fastämnesbelastning och adaptiv polymerkontroll

Optimerad process- och polymerförbrukning.

阿法拉伐专家进行检测设备 Alfa Laval experts conduct testing equipment

Introducera fördelarna med IoT för avloppsvattenindustrin

Under de senaste 30 åren har internet revolutionerat sättet som människor kommunicerar med varandra. Nästa steg i evolutionen av den digitala kommunikationen är att även maskiner, sensorer och olika digitala system kopplas samman. Detta kallas vanligtvis för sakernas internet (Internet of Things, IoT) och ger helt nya möjligheter till att öka effektiviteten och erbjuda mervärde till kunderna.

Alfa Laval deltar aktivt i denna utveckling. Med våra IoT-tjänster för avloppsvattenanläggningar får våra kunder nya möjligheter att sänka service- och polymerkostnaderna, samt öka tillförlitligheten och den totala effektiviteten. Vi investerar kraftigt i FoU och vi kommer fortsätta att lansera nya IoT-tjänster i takt med att tekniken utvecklas.

Fjärrsupport och övervakning

Med Alfa Lavals fjärrsupport och övervakning får du det snabbaste och bästa stödet från Alfa Laval. Från våra serviceexperter får du värdefulla råd om underhåll, serviceplanering, processoptimering och felsökning. Din avloppsvattendekanter är ansluten till Alfa Lavals övervakningssystem via internet, vilket innebär att vår personal kan komma åt data på distans och stödja dig på bästa sätt.

Snabb och bättre hjälp

Fjärrsupport- och övervakningstjänsten innebär att våra servicetekniker kan se din dekantercentrifugs driftparametrar när du ringer dem för support för att få förslag för optimerad drift. Det minimerar den tid det tar att diagnostisera problemen och skicka reservdelar om din dekanter visar sig vara i behov av service eller reparation.

Fjärråtkomst

Tack vare fjärrsupport- och övervakningstjänsten får också du fjärråtkomst till dina dekantercentrifuger via Alfa Lavals serviceweb. Tekniska data kan analyseras via ett webbgränssnitt, vilket gör det enkelt att jämföra olika dekantrar och ge förslag på optimerad drift. Det går också att skicka larm via sms eller e-post.

Fördelar

 • Support från Alfa Laval-experter 
 • Snabbare och mer exakt felsökning
 • Snabbare tillbaka i drift vid problem
 • Få fjärråtkomst till din utrustning för att kunna se driftsdata
remote support 320x180

Kostnadskalkylator

Kostnadskalkylatorn är ett tillägg till fjärrsupport- och övervakningstjänsten, som hjälper till att optimera driftskostnaden. Kostnadskalkylatorns algoritmer gör en realtidsberäkning av dina driftskostnader baserat på realtidsdriftsdata och faktorer såsom priset på polymer och energi. Kostnadskalkylatorn klargör de effekter som olika åtgärder har på driftskostnaderna och ökar medvetenheten hos personalen.

Fördelar

 • Lägre driftskostnader tack vare ökad kostnadsmedvetenhet 
 • Omedelbar information om hur olika inställningar på din dekanter påverkar kostnaderna 
 • Identifiera och dela bästa praxis mellan anläggningar och olika dekantrar 
 • Underlättar prognoser för polymerförbrukning 

ConditionAlertTM

ConditionAlertTM är ett tillståndsövervakningssystem för din Alfa Laval-dekantercentrifug som låter dig utföra förebyggande underhåll och optimera serviceintervaller. I de flesta fall minskar detta servicekostnaderna och ökar driftsäkerheten.

En uppsättning sensorer håller reda på tillståndet för kritiska dekanterkomponenter. Uppgifterna skickas till en central server för analys. Om några avvikelser upptäcks, varnar systemet Alfa Lavals servicetekniker som bedömer situationen och kontaktar dig för att planera in service i god tid innan några problem uppstår.

Fördelar

  • Optimerade serviceintervall, vilket ofta innebär längre intervaller och lägre servicekostnader
  • Maximal driftsäkerhet

 

condition audit 320x180

Konstant fastämnesbelastning och adaptiv polymerkontroll

Detta är ett processoptimeringssystem som hjälper avloppsvattenanläggningar att minska driftskostnaderna för deras Alfa Laval-dekantercentrifuger genom att optimera doseringen av flockningsmedel. Systemet kan konfigureras i två lägen: i konstant belastningsläge eller i adaptivt polymerkontrolläge.

Konstant belastning:

När du optimerar processen för konstant belastning ser systemet till att mängden fasta ämnen som passerar genom dekantern är konstant. Detta görs genom att mäta koncentrationen av fasta ämnen i matningen och kontinuerligt justera flödeshastigheten för att hålla fastämnesbelastningen konstant.

Att stabilisera dekanterns fastämnesbelastning på detta sätt gör det lättare att optimera dess drift, t.ex. doseringen av flockningsmedel, och på så vis minska driftskostnaderna.

Adaptiv polymerkontroll

Det andra alternativet för processoptimering är att hålla matningsflödet konstant medan du kontinuerligt justerar den mängd flockningsmedel som tillsätts. I det här fallet mäter systemet fastämneskoncentrationen i matningen och justerar doseringen av flockningsmedlen i enlighet med den. Det här optimerar förbrukningen av flockningsmedel och sänker driftskostnaderna.

Fördelar

 • Optimerad process och polymerförbrukning
 • Minskade driftskostnader
performance audit 640x360
.

Del av ett serviceavtal

Vi erbjuder våra anslutningstjänster som en del av ett serviceavtal. Dessa skräddarsydda servicepaket kan inkludera service från vårt breda sortiment och levereras med en fast årsavgift. Vi dig att hitta den perfekta servicelösningen, baserat på just dina prioriteringar och förutsättningar.

service
.
.

Låt oss hjälpa dig

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Relaterade produkter