ALDEC G3

Alfa Laval ALDEC G3 dekantercentrifuger är den senaste generationens slamavvattningsutrustning för kommunala och industriella avloppsreningsverk, utformad för att sätta en avsevärt högre standard för både processprestanda och miljöpåverkan vid förtjockning och avvattning av slam.

ALDEC G3 sludge dewatering centrifuge

Revolutionerande dekanter med prestanda på en ny nivå:

 • Lägre energiförbrukning (och därmed kraftigt minskade koldioxidutsläpp)
 • 10 % högre bearbetningskapacitet – eller torrare slamkaka
 • Minskad livscykelkostnad
 • Effektivare hantering av biosolider
 • Bättre övervakning och styrning av processer
Denna avancerade serie slamdekantercentrifuger är ett betydande bidrag till en hållbar miljö. Den innovativa designen ger konstant högsta prestanda, samtidigt som den totala energiförbrukningen minskas med ända upp till 40 %. Denna märkbara förbättring ger stora minskningar av koldioxidutsläppen.

En rad innovativa parametrar

Den oöverträffade teknologin i Alfa Lavals dekantercentrifuger har banat väg för en serie banbrytande innovationer, som alla bygger på beprövad och erkänt tillförlitlig teknik. Tillsammans ger dessa en unik kombination av bättre prestanda och lägre energiförbrukning, vilket leder till lägre driftskostnader än någonsin tidigare.

ALDEC G3-dekantern bygger på Slimline-designen – ett genombrott för dekantercentrifugers prestanda och kapacitet. Transportörens mindre diameter ger plats för mer vätska i avvattningskärlet och möjliggör högre tryck på trummans innervägg, vilket leder till antingen torrare slamkaka eller lägre polymerförbrukning.

Alfa Lavals patenterade Power Plates bidrar också i hög grad till att minska energiförbrukningen för ALDEC G3 dekantercentrifuger, så att stora kostnadsbesparingar blir möjliga.

Varje ALDEC G3-dekanter har ett PLUS-styrpaket som standard, som är förinstallerat och testat tillsammans med varje enskild enhet. Kombinationen av PLUS-styrning och ALDEC G3 garanterar bästa möjliga prestanda och minimerar kostnaderna för installation, idrifttagning, drift och underhåll.

Events

Fördelar i korthet

 • Power tubes och transportör med Slimline-design
 • Kritiska komponenter av slitstarka material
 • Helt öppen matningszon för förbättrad separering och 360° tömning av fasta ämnen för att undvika blockering
 • Baffelskiva ger högre kapacitet och torrare slamkaka
 • Spetsig eller bred konform för effektiv separering av alla typer av slam
 • Flera transportörkonstruktioner att välja mellan för arbete med olika typer av slam
 • Olika former av slitageskydd för transportörens skrapor, för att passa alla bearbetningsbehov
 • Komplett, helt innesluten rengöring på plats (CIP)
.

Så fungerar det

Working principle

In the ALDEC G3 decanter centrifuge design, the feed enters the horizontal cylindrical bowl through a stationary inlet tube and is accelerated smoothly by an inlet rotor. The resulting centrifugal forces make the solids collect on the wall of the bowl. The screw conveyor and the bowl rotate in the same direction, but at different speeds. This moves the solids towards the conical end of the bowl, where they can be removed. The now-clarified liquid components in the sludge flow leave the bowl by flowing over adjustable plate dams into the casing.

The distinctive ALDEC G3 design enables the hydraulic pressure inside the bowl to enhance scrolling through a constriction between the baffle disk and the bowl wall. This boosts efficiency, because only the very driest fraction of the sludge cake passes from the bowl into the casing through the 360° solids discharge openings.

New performance parameters

The special Slimline design significantly increases the volume available inside the bowl. This unique set-up boosts processing capacity at the same time as ensuring the most efficient performance.
The combination of the deep pond and the smaller discharge radius saves as much as 20% on your power costs, because less energy is lost when the bowl rotates.

Power plates

The kinetic energy in the liquid that leaves the decanter is proportionate to the square of the velocity. The patented Power Plates in the ALDEC G3 design make it possible to capture some of this kinetic energy from the liquid discharge, transferring it in the opposite direction of the bowl rotation. This reduces the total effluent velocity, which means less energy is needed to achieve any given effluent flow specifications.

 

The benefits for you

Your power consumption will decrease, which in turn will save you money and bring you closer to meeting environmental regulations.

2Touch control package 


ALDEC G3 decanter centrifuges are equipped with a 2Touch control package as standard. This makes it easy to fine-tune and improve productivity throughout the service life of each ALDEC G3 unit.

.

Separeringen sker i en horisontell cylindrisk trumma som är försedd med en skruvtransportör. Matningen leds in i trumman genom ett stationärt inloppsrör och accelereras smidigt av en inloppsfördelare. Den centrifugalkraft som rotationen ger upphov till gör sedan att de fasta ämnena sedimenteras på trummans vägg.  

Transportören roterar i samma riktning som trumman men något långsammare, och för på så sätt de fasta ämnena mot trummans koniska ände. Slamkakan förs ut ur trumman till höljet genom tömningsöppningar för fasta ämnen. Separeringen sker över hela den cylindriska delen av trumman, och den klarnade vätskan lämnar trumman genom att flyta genom power tubes till höljet.