Maximera drifttiden med Alfa Lavals IoT-tjänster

Alfa Lavals IoT-tjänster möjliggör fjärrsupport och förebyggande underhåll av din dekantercentrifug, vilket garanterar tillförlitlig drifttid, hög avkastning och låga servicekostnader. Läs mer om Alfa Lavals IoT-tjänster för dekantrar i livsmedelstillämpningar nedan, eller kontakta oss för ett samtal om den bästa kombinationen för just din anläggning.

Alfa Laval Iot Services Decanter

ConditionAlert

Tillståndsövervakningssystem hjälper till att säkra och förlänga drifttiden.

Fjärrsupport och övervakning

Mer effektiv och exakt felsökning, samt snabbare tillbaka i drift.

Alfa Laval IoT Service 640x360

IoT revolutionerar livsmedelsindustrin

Internet of Things (IoT) är en paraplyterm för ett brett utbud av nya digitala tekniker som gör det möjligt för bearbetnings- och tillverkningsföretag att koppla samman sina olika produktions- och styrsystem i syfte att öka effektiviteten och kundvärdet. IoT är en av hörnstenarna i Industry 4.0, den fjärde industriella revolutionen (de första tre revolutionerna var införandet av ånga, el och elektronik). Industry 4.0 kombinerar IoT, nya produktionsmetoder, artificiell intelligens, visionsystem osv. och kommer att revolutionera alla typer av tillverknings- och bearbetningsanläggningar under de kommande åren. Alfa Laval deltar aktivt i denna utveckling. Med våra IoT-tjänster för livsmedelsanläggningar får våra kunder nya möjligheter att öka driftssäkerheten och avkastningen samtidigt som servicekostnaderna minskar. Vi investerar kraftigt i FoU och vi kommer fortsätta att lansera nya IoT-tjänster i takt med att tekniken utvecklas.

Fjärrsupport och övervakning

Med Alfa Lavals fjärrsupport- och övervakningsservice får du det snabbaste och bästa stödet från Alfa Lavals serviceexperter när du behöver hjälp med felsökning, serviceplanering och processoptimering. Din dekanter är ansluten till Alfa Lavals övervakningssystem via en säker internetanslutning, vilket innebär att vår personal kan komma åt tekniska data på distans och stödja dig på bästa sätt.

Snabb och korrekt hjälp

Tack vare fjärrsupport- och övervakningsservicen kan våra servicetekniker se din dekantercentrifugs tillstånd omedelbart när du ringer dem för support. Detta minimerar den tid det tar att analysera situationen och skicka reservdelar om din dekanter visar sig vara i behov av reparation eller service.

Fjärråtkomst

Tack vare vår fjärrsupport- och övervakningsservice får också du fjärråtkomst till din dekantercentrifug via ett gränssnitt på Alfa Lavals serviceportal. Det gör det enkelt att analysera driftsdata och optimera driften, samt jämföra olika dekantrar och installationer. Det går också att skicka larm via sms eller e-post.

Fördelar

  • Support från Alfa Laval-experter
  • Snabbare och mer exakt felsökning
  • Snabbare tillbaka i drift vid problem
  • Hög avkastning genom processoptimering
  • Få fjärråtkomst till din utrustning för att kunna se driftsdata
remote support 640x360

ConditionAlertTM

ConditionAlertTM är ett tillståndsövervakningssystem som garanterar tillförlitlig drifttid för din Alfa Laval-dekantercentrifug avsedd för livsmedel och drycker.

Systemet övervakar kontinuerligt tillståndet för dekanterns kritiska komponenter. Uppgifterna skickas till en central server för analys. Om några avvikelser upptäcks, varnar systemet Alfa Lavals servicetekniker som bedömer situationen och kontaktar dig för att planera in service i god tid innan några problem uppstår.

Fördelar

  • Maximal driftsäkerhet
  • Möjlighet att optimera serviceintervall och därmed minska servicekostnader

Del av ett serviceavtal

Vi erbjuder våra anslutningstjänster som en del av ett serviceavtal. Dessa skräddarsydda servicepaket kan inkludera service från vårt breda sortiment och levereras med en fast årsavgift. Vi dig att hitta den perfekta servicelösningen, baserat på just dina prioriteringar och förutsättningar.

performance agreements tailored solutions

Hur kan vi hjälpa dig?

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

.
.
.