Foodec Hygiene Plus – avancerad livsmedelsbearbetning

Livsmedelsindustrins krav på hygien utvecklas hela tiden och därför förbättrar Alfa Laval kontinuerligt sina dekanterlösningar för att inkludera hygieniska funktioner och design som sätter nya standarder. Genom att använda avancerad livsmedelsbearbetningsteknik är Alfa Laval Foodec Hygiene Plus konstruerad för att ge optimal drifttid tack vare dess enastående tillförlitlighet. Foodec Hygiene Plus är en livsmedelsdekanter som är utformad för att bättre tillgodose en utvecklande livsmedelsindustris behov.

foodec hygiene plus 640 x 360

   

Foodec Hygiene Plus with numbers

Centrifugering i livsmedelsindustrin – extrafunktioner för att höja hygiennivån

  1. Dräneringshålet säkerställer att minsta möjliga mängd rester lämnas i livsmedeldekatercentrifugen efter drift, vilket gör rengöringen effektivare.
  2. Produktens fuktade ytor inuti Foodec Hygiene Plus är utformade och konstruerade för att vara så släta som möjligt, vilket gör rengöringen enklare och mer effektiv. Den släta ytan minskar också ansamlingen av biofilm.
  3. Problemområden i CIP-matarröret är nu lättare att rengöra. I synnerhet kan området runt dekanterns matarzon och den avsmalnande konsektionen också rengöras mycket mer effektivt.
  4. Den integrerade cleaning in place stången är en ny, optimerad design som gör det lättare att rengöra alla delar av insidan och trummans utsida samtidigt som den nödvändiga mängden rengöringsmedel minimeras.

Alfa Laval Foodec-dekantercentrifuger är bäst i sin klass när det gäller prestanda och effektivitet. Med Foodec Hygiene Plus ingår som standard extrafunktioner som är avsedda att höja hygiennivåerna. Dessa funktioner kan också installeras på befintliga dekantrar som en uppgradering, vilket gör att äldre lösningar uppfyller aktuella hygienkrav och förväntningar. Där hygien är ännu viktigare kan vi också erbjuda extrafunktioner för att ytterligare öka renheten.

TrueStainless™

Utformad för långvarig och enastående hygien.

TrueStainlessTM säkerställer att rostfritt stål används i ramen och andra viktiga delar som kan komma i kontakt med frätande miljöer, vilket leder till optimal hygien och längre livslängd på utrustningen.

 

SaniRibs®

SaniRibs 190927

Det renare och effektivare sättet att transportera fasta ämnen.

Våra unika tätningssvetsade fåror skapar optimal friktion som ger bättre och effektivare transport av fasta ämnen. Den här innovativa tekniken eliminerar också patogena problemområden och möjliggör enkel rengöring, vilket innebär längre produktionskörningar, mindre manuellt underhåll och ökade vinster.

grain based drink decanter centrifuge

Varför blir livsmedelssäkerheten ännu viktigare för livsmedelsindustrin?

Livsmedelssäkerhet och hygien inom livsmedelsbearbetning blir allt viktigare, vilket ställer högre krav på livsmedelsbearbetningsutrustningen och centrifugering i livsmedelsindustrin.

  1. Vad som anses vara tillfredsställande hygien har förändrats dramatiskt genom åren, eftersom medvetenheten kring livsmedelssäkerhet har ökat och mer avancerade data och forskningsresultat gör att vi kan se skadliga ämnen och faror som kanske inte var synliga tidigare.
  2. Att upprätthålla hygien i livsmedelsbearbetningsutrustning är viktigt när det gäller att säkerställa en perfekt slutprodukt med exakt rätt smak och struktur.
  3. Att bibehålla rätt hygiennivåer kan också förbättra den totala produktiviteten, medan effektivare rengöringsprocesser hjälper till att minimera oplanerad stilleståndstid. 

Den växande efterfrågan är vad som ständigt driver oss att konstruera lösningar med hjälp av avancerad livsmedelsbearbetningsteknik. Lösningar som överträffar våra kunders förväntningar på hygien och prestanda i en dekantercentrifug. Det är därför vi har utvecklat Alfa Laval Foodec Hygiene Plus – en toppmodern lösning för livsmedelsindustrin. 

Ladda ner broschyr 

Service

Effektivt underhåll av Foodec Hygiene Plus livsmedelsdekantrar är viktigt för att säkerställa optimal bearbetningsprestanda tillsammans med bästa möjliga hygiennivåer. 

Beroende på bearbetningsförhållanden som körtid, typ av råmaterial, procestemperatur och antalet CIP-cykler rekommenderar Alfa Laval att en dekanterinspektion utförs minst var fjärde till sjätte månad och en större service minst en gång per år. Kvalificerade Alfa Lavals fältservicetekniker kan utföra service och inspektion antingen på plats eller på ett Alfa Laval-servicecenter, så att du själv kan avgöra vad som passar bäst för dina specifika behov.

Att upprätthålla trumman och transportören i god kondition är en avgörande del av dekanterunderhållet och nyckeln till att säkerställa jämn prestanda och optimal hygien. Reparation av trumman och/eller transportbandet måste utföras på ett Alfa Laval-servicecenter.

Med connected service som fjärrövervakning och onlinesupport kan underhållsintervallen förlängas. Underhåll, reparationer, tillståndsövervakning och fjärråtkomst kan erbjudas som ett paket i ett enda serviceavtal, skräddarsydd efter dina specifika behov. Alfa Laval erbjuder också utbildning för underhållspersonal på plats.

Kontakta vår dedikerade serviceexpert för ett serviceavtalserbjudande som uppfyller dina specifika behov.

Vi har fler …

Hur kan vi hjälpa dig?

Denna information lagras och bearbetas i enlighet med vår sekretesspolicy.