Bearbetning av växtbaserade drycker

Oavsett om du precis har börjat med växtbaserad dryckestillverkning, vill utöka din tillverkningskapacitet eller diversifiera din produktportfölj, är vi här för att hjälpa dig. Med vår toppmoderna utrustning kan vi hjälpa till att optimera din tillverkningsprocess, oavsett dina kapacitetskrav eller råmaterial. Med hjälp av decennier av erfarenhet från bearbetning av drycker hjälper vi dig att förbättra din produkts smak, konsistens och hållbarhet, samtidigt som vi minimerar CAPEX och OPEX.

Plant based drinks
.

Nystartade företag

plant-based-drinks-startup-vignette.jpg

Funderar du på att sätta upp en ny produktionsanläggning för växtbaserade drycker? Våra applikationsexperter kan hjälpa dig att välja den perfekta bearbetningsutrustningen för en smidig uppskalning från labbtester till kommersiell produktion.

Läs mer

Producenter

plant-based-drinks-vignette.jpg

Om du är en befintlig växtbaserad dryckesproducent som vill bygga ut, påverkar faktorer som rengöring, drifttid, OPEX, CAPEX och effektiv avfallshantering avsevärt anläggningens lönsamhet. Med rätt utrustning kan Alfa Laval hjälpa dig att upprätthålla produktkvaliteten och säkerställa hög avkastning på investeringen. 

Upptäck mer 

 

Mejerier

Dairy-vignette.jpg

Att växla mellan mjölk och växtbaserade drycker i ditt mejeri kan ge nya intäktsströmmar, men det kommer också med nya krav på rengöring och avfallshantering. Vi kan hjälpa dig att uppgradera din processlinje och se till att din anläggning uppfyller alla regelmässiga krav. 

Läs mer 

.

Från soja och havre till mandel, ris och mer 

Oavsett vilka råvaror du använder, hjälper vårt specialistteam dig att välja rätt växtbaserad lösning för din process baserat på dina driftsförhållanden och de unika egenskaperna hos ditt råmaterial och din slutprodukt. Vi erbjuder utrustning för bearbetning av sojabönor, havre, mandel, ris, kokosnötter, cashewnötter, jordnötter, valnötter och fruktkött.

Vanlig tillverkningsprocess för växtbaserade drycker

Varje producent har sina specifika förutsättningar, men behovet av högkvalitativ processutrustning är gemensamt för hela branschen. Nedan visas ett exempel på en vanlig tillverkningsprocess för växtbaserade drycker. Beroende på vilka råvaror du arbetar med kan vi rekommendera en skräddarsydd lösning som är anpassad för just din tillverkning av växtbaserade drycker, med fokus på tillförlitlighet, optimering av vatten- och energiförbrukning och att få ut det mesta av råvaran.

Plant based drink extraction process

Nyckelprodukter

Fantastisk smak.

Utrustningen som används i din växtbaserade dryckesprocess har en djupgående effekt på smaken och konsistensen av dina slutprodukter. Att välja rätt värmeväxlare, separeringsutrustning, pulverblandare, flödeshanteringsutrustning osv. är en förutsättning för hög produktkvalitet och framgång på marknaden.  

 

Undvik koagulering och brända produkter

Alla uppvärmnings- och pastöriseringssteg riskerar att påverka smaken negativt. Om produktflödet är för lågt och temperaturen för hög kan proteiner och sockerarter ge en bränd smak i din produkt. Vi hjälper dig att undvika dessa problem genom att förse dig med värmeväxlare optimerade för dina driftsförhållanden och råmaterial.

Skapa den perfekta konsistensen och smaken

En perfekt balans mellan fasta ämnen och fetter i din växtbaserade dryck är avgörande för god smak och konsistens, vilket innebär att separeringsstadierna är avgörande för produktkvaliteten. Vi hjälper dig att välja rätt separeringsutrustning för din process, vilket säkerställer både hög prestanda och hållbarhet.

Säkerställ hygien och produktsäkerhet

Fläckfri processutrustning är avgörande för både livsmedelssäkerhet och smak. Om du väljer otillräcklig utrustning riskerar du korskontaminering mellan partier och rester av rengöringskemikalier. De släta ytorna och den hygieniska konstruktionen på all Alfa Lavals livsmedelsutrustning säkerställer att den är lätt att rengöra och att inga rester finns kvar efter rengöring på plats (CIP).

… och en hållbarhetsprofil på högsta nivå

En hållbar tillverkningsprocess är ett måste för att förbli konkurrenskraftig inom den växtbaserade dryckesbranschen eftersom fler och fler kunder utvärderar miljöpåverkan från tillverkningsprocessen när de väljer produkter. Klicka på länkarna nedan för att lära dig hur Alfa Lavals produkter hjälper till att minimera energiförbrukningen, avfallsströmmar, CO2-utsläpp och vattenförbrukning. 

 

Energibesparingar

Våra unika pump- och ventillösningar har inte bara minimal elförbrukning under drift, utan möjliggör också avsevärda minskningar av varmvattenförbrukningen tack vare Alfa Lavals unika burst-rengöringsteknik av ventilsäten. Alfa Lavals värmeväxlare erbjuder också upp till 94 % värmeåtervinning när du återvinner och återanvänder energi från heta procesströmmar för att spara ånga.

Vattenbesparingar

Miljöpåverkan och vattenbesparing har blivit en integrerad del av hållbara affärsstrategier för företag, stora som små. Genom att använda Alfa Lavals Unique Mixproof-ventiler och ThinkTop-styrenheter kan du spara upp till 90 % av vattnet och kemikalierna som används vid rengöring.

Avfallsminskning

Tillsammans med din föredragna integratör kan vi leverera kompletta, skräddarsydda reningsverk för industriellt avloppsvatten och hjälpa dig att minska ditt avfall till ett minimum, återvinna värdefulla biprodukter och till och med implementera lösningar för noll-vätskeutsläpp.

Transportbesparingar

Om du är en ingredienstillverkare som framställer basvätskor, finns det stora besparingar att göra i transportrelaterade utsläpp och kostnader om du koncentrerar din produkt innan frakt. På Alfa Laval har vi lång erfarenhet av att leverera system baserade på förångnings- eller membranteknologi. Vi kan hjälpa dig att hitta den optimala lösningen, baserat på behov och driftförutsättningar.

Professionellt stöd redan från början

Uppbackad av erfarenhet av utrustningsservice för livsmedel, mejeriprodukter och drycker, är vi redo att hjälpa dig om du stöter på problem eller vill diskutera uppgraderingsmöjligheter i din mejeritillverkning. Vi är specialiserade på att optimera CIP-program för att minska vattenförbrukningen och användningen av rengöringsmedel. Tack vare vårt globala nätverk av partner, servicecenter och distributionsnav för reservdelar har du alltid tillgång till kvalificerad hjälp och originalreservdelar. 

Vi kan stödja dig från det första installations- och driftsättningsskedet och under hela din utrustnings livslängd med förebyggande underhåll, uppgraderingar, fjärrövervakning, förebyggande underhåll, felsökning med mera.

Säkerställ maximal drifttid, prestanda och avkastning på investeringen. Läs mer om den service vi erbjuder:

Dekantercentrifugservice     Service för hygieniska pumpar    Värmeväxlarservice   

Service för hygienisk tankutrustning   Service för hygieniska ventiler

 

Plant based drinks service.jpg

.

Kundberättelser

Det brittiska mejeriet använder Alfa Lavals MBR-membran för avfallsströmmen

"Driftskostnaderna har minskat avsevärt sedan anläggningen installerades och MBR-filtren har varit ett nöje att använda, med liten inblandning från några operatörer." Alun Lewis – Chef för överensstämmelse och hållbarhet.

meadows-360x640

Foto med tillstånd av Meadow Foods

Är du intresserad av att lära dig hur du kan optimera din växtbaserade dryckestillverkning eller vill du köra en testomgång på ett av våra tillämpnings- och innovationscenter?  

Fyll i formuläret så kommer vårt team att kontakta dig inom kort

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Du är kanske också intresserad av...