Zero Liquid Discharge

Förvandla avfall till värde med ett Alfa Laval AlfaFlash ZLD-system. De robusta, kompakta lösningarna renar avloppsvatten från industriprocesser och återvinner värdefulla produkter under återvinningsprocesserna. Material avlägsnas effektivt från vattnet, eller från vått material, och reduceras till fast avfall som kan säljas, återanvändas eller bortskaffas mer effektivt. ZLD-system gynnar både miljön och ditt resultat, och justeras enkelt för att uppfylla dina växande behov och ändrade regler.

Reuse water, recover value with ZLD 604x360

Återanvänd vatten, återvinn värde

  • Ökar effektiviteten i vattenanvändningen genom att avlägsna flytande avfall och behandla vatten för återanvändning
  • Vissa processer kan återvinna värdefulla resurser som metaller och mineraler
  • System som är enkla att justera är framtidssäkra för dina växande behov och föränderliga regler
  • Mindre avfall innebär lägre kostnader för avfallshantering och minskat behov av nya resurser
  • Lägre investerings-, installations- och driftkostnader jämfört med traditionella indunstningsteknologier.

Att effektivt hantera industriellt avloppsvatten är ofta en lagstadgad skyldighet och nödvändigt för att behålla din rätt att bedriva verksamhet. Men ett Alfa Laval AlfaFlash ZLD-system kan vara en del av processen att återvinna värdefulla resurser från det avfall som annars skulle ha gått förlorat. Alfa Lavals produkterbjudande och teknologiska expertis kan vara en central del av din resursåtervinningsprocess.

Branscher och tillämpningar 

AlfaFlash ZLD-system är utformade för att uppfylla behoven i ett brett spektrum av tillämpningar:

cleantech-biobased-chemicals-intro-img.jpg

HVO, förnybara drivmedel och biobaserade kemikalier

Raffinaderier, bioplasttillverkare och 2G-etanoltillverkare kan återvinna och återanvända avloppsvatten från sina förnybara energiprocesser.

Läs mer

if-gears_640x360 (1) (1).jpg

Tillverkningsindustri och servicecenter

Servicecenter och fordons-, verktygs- och elektroniktillverkare måste alla minimera eller till och med eliminera avloppsvatten för att öka vinsten och uppnå hållbarhetsmålen.

Läs mer

 

 

cleantech-Recycling-intro-img-final.jpg

Återvinningsbranschen

Alfa Laval erbjuder AlfaFlash ZLD-system för kemiska återvinningskretslopp för kristallisation (urlakning) med mera. Vi kan hjälpa dig med din återvinningsprocess och ditt återvinningsavfall.

Läs mer

read more_640x360.jpg

Processindustri

AlfaFlash ZLD-system och processkristallisatorer kan användas i en mängd olika processer inom processindustrin.

 

Mer information 

Upptäck vad ZLD kan göra för ditt företag! 

 

Få en översikt över Zero Liquid Discharge System

  Läs mer om hur Alfa Laval-lösningar kan förvandla avfall till mervärdesprodukter genom att utforska Zero Liquid Discharge-systemet.

Zero liquid discharge system 970x550

Ett urval av konfigurationer

Mekanisk ångtrycksåterställning (MVR)

Alfa Laval ZLD-system kan utformas med MVR som använder elektrisk kraft för att driva indunstningsprocessen. En eldriven fläkt ökar kondensationstemperaturen på ångan i indunstaren innan den leds tillbaka till värmeväxlaren där den latenta värmen återvinns. Den här konfigurationen är idealisk när det inte finns någon termisk värmekälla och när kokpunktshöjningarna är måttliga.

Flereffektssystem

Alfa Laval ZLD-system kan utformas med hjälp av en termisk värmekälla som ånga eller varmvatten, med en eller flera effekter beroende på kapacitetskraven och dina energieffektivitetsmål. Konfigurationen är idealisk när termiska värmekällor finns tillgängliga och är i allmänhet mer attraktiv när det gäller investeringar.

Arbetsprincip för AlfaFlash

Ta reda på mer om funktionerna i Alfa Laval Zero Liquid Discharge-systemet. Titta på AlfaFlash-animeringen och upplev vår teknologi för indunstning med forcerad cirkulation.

 

Alfa Laval öppnar toppmodernt servicecenter som återvinner nästan 100 procent av sitt vatten

 Alfa Lavals nya servicecenter i Frechen, Tyskland, kommer att bli ett av världens största för plattvärmeväxlare. Dessutom är det en tekniskt avancerad och hållbar anläggning som kan återvinna nästan 100 procent av sitt vatten med hjälp av Alfa Lavals Zero Liquid Discharge-teknologi.

 

Läs pressmeddelandet 

 


Prata med en expert


Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med
vår integritets- och dataskyddspolicy.