AlfaFlash ZLD

Återanvänd vatten och återvinn värde ur ditt avfall med ett AlfaFlash ZLD-system. Med AlfaFlash-indunstaren och en dekantercentrifug som tillval avlägsnar ZLD-systemen effektivt fasta ämnen från avloppsvatten och andra vätskor. Du kan återvinna värdefulla lösta och suspenderade material i din process och återanvända eller sälja dem. Och om du har en industriell process som använder stora mängder vatten kan du återvinna och återanvända vatten som släppts ut, och minska avfallskostnaderna.

ZLD system 640x360

Modulärt eller skräddarsytt system för ZLD och processkristallisation

 • Eliminering av avloppsvatten
 • Destillatvatten med hög renhet kan återanvändas, återvinn upp till 98 % av det vatten som används i processen
 • Minimerade fasta ämnen, för återanvändning eller minimala kostnader för bortskaffande
 • Hög energieffektivitet
 • Kompakt men ändå robust installation, idealisk för ett brett spektrum av tillämpningar

AlfaFlash ZLD-system eliminerar utsläpp av flytande avloppsvatten, genererar fasta ämnen för bortskaffande eller återanvändning och återvinner destillat med hög renhet som med fördel kan återanvändas. AlfaFlash ZLD-systemet hjälper både miljön och ditt resultat och är enkla att justera för att följa alla föränderliga regler. Alfa Lavals dokumenterade resultat och omfattande erfarenhet av både termiska lösningar och separeringsteknologi säkerställer en kostnadseffektiv lösning.

.

Modulära system i standardkonfiguration eller anpassade efter dina behov

Mekanisk ångtrycksåterställning (MVR) 

 • Kräver el som resurs
 • Betydligt lägre energiförbrukning jämfört med ångdrivna system 
 • Finns med indunstningskapacitet på 1,5–6 ton/timme eller enligt dina specifika kapacitetsbehov i en anpassad konfiguration 
 • Finns som förmonterad modul
 • Finns i ZLD-konfiguration utrustad med dekantercentrifug för kristallavvattning för att producera en torr fast fas, och som fristående indunstare.

Flereffektssystem 

 • Tillgänglig multieffekt med ånga, varmvatten eller spillvärme för att driva indunstningen. Finns även med termisk ångkompression (TVR) som ger lägre ångförbrukning. 
 • Finns som förmonterad modul
 • Finns i ZLD-konfiguration utrustad med dekantercentrifug för kristallavvattning för att producera en torr fast fas, och som fristående indunstare.
.

Värmekällor för indunstningssystem

Konfigurationsalternativ

Alfa Lavals indunstningssystem kan använda värme från olika källor såsom mekanisk och termisk kompression samt avfallsångor från torkmaskiner.

Mekanisk ångtrycksåterställning, MVR 

 • Låg (eller ingen) ångförbrukning 
 • Använder el 

Flereffektssystem 

 

CONRESA copy_new.jpg

 • Sparar energi genom att återanvända ånga 
 • Enkel och flexibel

Termisk ångtrycksåterställning, TVR 

 • Låg kostnad med minskad ångförbrukning 
 • En enkel enhet utan rörliga delar

Spillvärme från din process

 

 • Använd lågklassig ånga eller spillvärme 
 • Återvinn energi från avgaser 

 

 

waste heat recovery

Driv din indunstningsprocess med hjälp av värme som återvinns från avgaser

Genom att kombinera Alfa Laval mikroboiler i ditt indunstningssystem kan du driva indunstningsprocessen med hjälp av energi från dina avgaser. Alfa Laval Aalborg Micro är en unik kompakt boiler/förvärmare designad för återvinning av spillvärme. Det kan hjälpa dig minska energiförbrukningen i din anläggning. 

 

Arbetsprincip

Vatten matas in i AlfaFlash-värmeväxlaren. Efter uppvärmning trycks vätskan genom flash-öppningen. Blandningen är nu i huvudsak uppdelad i två faser, koncentrat och ånga, som kommer in i cyklonseparatorn där centrifugalkrafterna ökar ångvätskeseparationen. Ånga stiger uppåt i utrymmet där dimma och fina droppar avlägsnas och det återstående koncentratet strömmar in i återcirkulationspumpen. En sidoström med koncentrerad vätska trycks sedan genom till dekantern, där vatten separeras från fasta ämnen. 

Zero liquid discharge system 970x550

Arbetsprincip för dekantercentrifug

Alfa Lavals dekanterteknologi används för avvattning av suspenderade fasta ämnen, vilket resulterar i minimalt avfall och maximal vattenåtervinning, med mycket effektivt avlägsnade även för mikropartiklar. Se videon för att få veta mer! 

Arbetsprincip för AlfaFlash

Ta reda på mer om funktionerna i AlfaFlash ZLD-systemet. Titta på AlfaFlash-animeringen och upplev vår teknologi för indunstning med forcerad cirkulation

 

 

Branscher och tillämpningar

AlfaFlash ZLD-system är utformade för att uppfylla behoven i ett brett spektrum av tillämpningar:

cleantech-biobased-chemicals-intro-img.jpg

HVO, förnybara drivmedel och biobaserade kemikalier

Raffinaderier, bioplasttillverkare och 2G-etanoltillverkare kan återvinna och återanvända avloppsvatten från sina förnybara energiprocesser.

Läs mer

if-gears_640x360 (1) (1).jpg

Tillverkningsindustri och servicecenter

Servicecenter och fordons-, verktygs- och elektroniktillverkare måste alla minimera eller till och med eliminera avloppsvatten för att öka vinsten och uppnå hållbarhetsmålen.

Läs mer

 

 

cleantech-Recycling-intro-img-final.jpg

Återvinningsbranschen

Alfa Laval erbjuder AlfaFlash ZLD-system för kemiska återvinningskretslopp för kristallisation (urlakning) med mera. Vi kan hjälpa dig med din återvinningsprocess och ditt återvinningsavfall.

Läs mer

read more_640x360.jpg

Processindustri

AlfaFlash ZLD-system och processkristallisatorer kan användas i en mängd olika processer inom processindustrin.

 

Mer information 

Läs mer 

Titta på filmerna för att lära dig mer om AlfaFlash ZLD-systemet! 

Alfa Laval Servicecenter återvinner nästan 100 procent av sitt vatten

Lösningar för att rena industriellt avloppsvatten och återvinna värde från avfall

Hur våra lösningar gör skillnad i återvinningstillämpningar

Läs mer om våra testmöjligheter 

.

Prata med en expert

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.