PlusClean®

Låt Alfa Laval PlusClean® rengöringsmunstycke revolutionera tankrengöringen i dina hygieniska processer. PlusClean® kombineras med din toppmonterade tankrengöringsanordning och integreras smidigt i tankens vägg eller botten. När det aktiveras under CIP angrips svårtillgängliga områden med en solfjäderformad stråle av trycksatt rengöringsmedel. På så sätt garanteras 100% effektiv, heltäckande rengöring, upp till 80% lägre kostnader för vatten och rengöringsmedel och 0% föroreningar.

PlusClean tank cleaning nozzle

Höj produktavkastningen med oslagbar, 100% heltäckande tankrengöring

  • Få 100 % effektiv, heltäckande rengöring
  • Upp till 80 % lägre förbrukning av vatten och rengöringsmedel
  • Eliminera risker för produktförorening och höj produktavkastningen
  • Uppfylla de striktaste hygienkraven
  • Låg total ägandekostnad tack vare minimala underhållskrav och lägre kostnader för vatten, rengöringsmedel och avlopp
Genom grundlig tankrengöring elimineras risken för föroreningar som kan påverka produktiviteten i dina hygienprocesser. Genom att använda det lättinstallerade Alfa Laval PlusClean® rengöringsmunstycket avlägsnar du effektivt praktiskt taget alla föroreningsrisker i dina processtankar. PlusClean® skapar ett optimerat och högeffektivt sprutmönster som ger 100 % rengöring även i svårtillgängliga områden som under omrörarblad, spolar och kopplingar – som toppmonterade tankrengöringsanordningar ofta missar. Nu kan du uppnå snabbare och säkrare byten utan föroreningar, vilket höjer produktiviteten per batch eller i löpande processer inom livsmedels-, dryckes- och egenvårdsindustrin. Det leder till högre produktavkastning och snabbare avkastning på investerat kapital, samtidigt som den totala ägandekostnaden sänks.
.

  

PlusClean nozzle spray pattern 1
PlusClean nozzle spray pattern 2
PlusClean nozzle spray pattern 3

Extremt mångsidig

PlusClean® optimerar rengöringseffekten för den primära rengöringsanordningen, oavsett om det är en statisk sprejkula, ett roterande sprejhuvud eller ett roterande diskhuvud. Beroende på tankens övergripande design kan du placera rengöringsmunstycket i antingen tankens vägg eller golv. Välj ett av tre olika sprutmönster och en av två olika svetsplattor för montering för att anpassa rengöringsmunstycket efter dina behov.

Specialsortiment

Förutom standardmodellen av Alfa Laval PlusClean® där en kolv aktiveras av rengöringsmedlet finns det också en pneumatisk specialversion. Den pneumatiska modellen aktiverar kolven med hjälpt av reglerat lufttryck. När du använder det tillsammans med Alfa Laval ThinkTop har du fullständig överblick över tankrengöringsprocessen, inklusive feedbacksignaler som öppen/stängd och luftningsalternativ.

Service

Du kan räkna med att utrustningen har längre livslängd och ökad drifttid tack vare komponenter med lågt slitage som är enkla att byta ut på plats, vilket minimerar stilleståndstiden. PlusClean® rengöringsmunstycke har inga rörliga delar som sträcker sig in i eller dras tillbaka från tanken. Äkta Alfa Laval-delar som är hållbara och tillförlitliga, ger enastående prestanda, sänker den totala ägandekostnaden och bevarar värdet på din utrustning under hela livscykeln.

Så fungerar det

.

Alfa Laval PlusClean® rengöringsmunstycke installeras i nivå med tankens vägg och/eller botten. Munstycket aktiveras antingen av rengöringsmedlet eller med reglerat lufttryck och ser till att rengöringsmedlet sprejas med hög kraft i ett solfjädersmönster direkt över det nedsmutsade området. Heltäckande rengöring säkerställs genom kontrollerad och upprepad rotation av axeln och omrörarbladen.

 

Efter avslutad rengöringscykel återgår den integrerade fjädermekanismen kolven till sitt ursprungliga läge samt försluter och förseglar rengöringsanordningen på ett säkert sätt. Om luftning krävs, utför alltid detta med styrdonet.

PlusClean cleaning nozzle exploded view
.

100% cleaning coverage
.

Hur ren är din tank?

Alfa Laval PlusClean® och Alfa Laval PlusClean® UltraPure är en revolution inom hygienisk tankrengöring. När PlusClean aktiveras under rengöring på plats (CIP) träffas svårtillgängliga områden av en solfjäderformad stråle av trycksatt rengöringsmedel och ger dig därmed marknadens första hundraprocentigt säkra, heltäckande rengöring.

PlusClean brochure image 640x360
.

360° Service- och underhållsvideor

Så här monterar du Alfa Laval PlusClean®

Så här demonterar du Alfa Laval PlusClean®

Du kanske också är intresserad av…

TJ40G/TJ20G

TJ-serien med roterande diskhuvuden är avsedd för hygieniska tillämpningar inom livsmedels-, mejeri-, dryckes- och egenvårdsindustrin. Finns i flera storlekar och konfigurationer för att täcka alla tankstorlekar.

TJ series rotary jet head

SaniMagnum SB

Sani SB är konstruerad och certifierad enligt EHEDG och auktoriserad att bära 3A-symbolen.

SaniMagnum SB 640x360

Agitator ALT

Alfa Laval ALT toppmonterade omrörare är lämplig för atmosfäriska och trycksatta tankar och uppfyller kraven inom livsmedel, mejeri, dryck, läkemedel, bioteknik och kosmetiska applikationer.

ALT 顶入式搅拌器-ALT top-in agitator

Food Logic

Alfa Lavals hygieniska utrustning kombinerar hög prestanda med varsam hantering för att bevara känsliga ingredienser och följa utvecklingen inom livsmedelsindustrin. Utrustningen tar itu med fyra viktiga utmaningar: att leverera livsmedelsprodukter till konsumenter till ett konkurrenskraftigt pris, få ut mesta möjliga av råvaror, minska avfall och utsläpp, och leverera säkra och hygieniska livsmedelsprodukter.

food logic 640x360

Produktkatalog

Alfa Lavals produktkatalog för hygienisk utrustning ”Close at Hand” innehåller produktbroschyrer, resultatkurvor, länkar till animeringar, broschyrer och prislistor för beställning.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

CAD-portal

Ladda ner produktmodellerna i CAD-filformaten Neutral eller Native. Det är också möjligt att ladda ner PDF-filer i 3D.

 Visa CAD-portalen 

.

Tekniska artiklar