Nyhetsbrevet near – Hållbara resultat

Hygienutrustning för livsmedels-, mejeri-, dryckes-, läkemedels-, egenvårds- och hemvårdsbranscherna.

I dag står hållbar utveckling högt på dagordningen inom alla branscher. Vi på Alfa Laval strävar efter att hela tiden förbättra våra produkter och tjänster för att ge dig möjlighet att minska dina driftskostnader och samtidigt förbättra din miljöpåverkan.

För att hålla dig uppdaterad om viktiga hållbarhetsfrågor och möjligheter för din bransch och dina processer, presenterar vi nyhetsbrevet near. Det här nyhetsbrevet kommer ut varje månad med fokus på: Energibesparing, effektivitetsförbättringar, vattenbesparing, processoptimering och mycket annat!

near – Pumpar

Hållbarhet har högsta prioritet globalt, eftersom allt vi gör har inverkan på miljön. Världen letar efter sätt att förbruka mindre energi, minska nedsmutsningen och förbättra avfallshanteringen. 

Läs mer: Hur effektiv pumpning ger hållbara resultat

near – Tankrengöring

Effektiv tankrengöring är grundläggande för att säkerställa hygienisk produktion, hög produktivitet och lönsamhet. Dessutom kan den hjälpa dig spara pengar och förbättra hållbar miljöpåverkan.

near – Magnetdrivna mixrar

Att förbättra dina resultat, få ut mesta möjliga av dina råvaror och leverera säkra produkter är avgörande inom alla tillämpningar inom den hygieniska industrin. Detta sparar pengar och förbättrar dina hållbara miljöprestanda.

                                                               
  Läs mer: Minimera produktförluster 

 

near – Pulverblandning

Att öka produktiviteten och energibesparingarna är viktiga mål inom de flesta branscher. Alfa Laval strävar tillsammans med våra partners världen över efter att hjälpa dig uppnå och överträffa dessa mål.


 Läs mer: Energieffektiv pulverblandning 

 

near – Flödeshantering

Resultat du kan vänta dig: I det här numret av near delar vi med oss av en unik teknik och en konstruktion som kan hantera alla tillämpningar. Den gör att du kan styra dina processer på ett pålitligt och mycket enkelt vis. 

 

near – Pumpar

Att välja rätt pump för varje användningsområde är nyckeln till stora besparingar. Pumparnas energiförbrukning kan variera enormt mellan olika processer, vilket betyder att de måste fungera så effektivt som möjligt.

Read more: Pump technology with high efficiency and low energy consumption

 

near – Blandningssäkra ventiler

Alfa Lavals unika blandningssäkra ventiler har ett modulärt koncept som är enkelt att skräddarsy efter just dina krav. Den beprövade och pålitliga tekniken säkerställer produktkvaliteten och flexibiliteten under de hygieniska processerna och möjliggör stora minskningar av vattenförbrukningen.

near – Drycker

Hållbarhet är en av de högsta prioriteringarna i den dagliga verksamheten inom många branscher. Detta omfattar dryckesproduktionen, som har starkt fokus på mindre energiförbrukning, minskad vattenförbrukning och minimerat produktsvinn.

Läs mer: Hållbara förbättringar inom dryckestillämpningar

 

near - Mejeriprodukter

Hållbarhet är en av de högsta prioriteringarna i den dagliga verksamheten inom många branscher. Detta omfattar mejeriproduktionen, där fokus i hög grad ligger på mindre energiförbrukning, minskad vattenförbrukning och minimerat produktsvinn.

Läs mer: Förverkliga hållbara förbättringar inom mejeritillämpningar

 

 

 

near – Livsmedel

Tack vare ett starkt fokus på varsam hantering för att bevara känsliga ingredienser kan vi hjälpa dig att optimera dina processer och minska vatten- och kemikalieförbrukningen. Därmed kan du använda mindre energi och minimera produktförlusterna.

Läs mer: Förbättra resultatet av dina livsmedelsprocesser

 

near – Egenvård och hemvård

Hållbarhet är en av de högsta prioriteringarna i den dagliga verksamheten inom många branscher. Detta omfattar tillverkning av egen- och hemvårdsprodukter, där fokus i hög grad ligger på minskad vatten- och energiförbrukning, minimerat produktsvinn och minskad risk för förorenade batchar.

 

 

near – Läkemedel

Hållbarhet är en av de högsta prioriteringarna i den dagliga verksamheten inom många branscher. Detta omfattar bioteknisk tillverkning och läkemedelstillverkning, där fokus i hög grad ligger på hygien, säkerhet, minimering av produktförluster samt minskning av energi- och vattenförbrukningen.

Läs mer: Hållbara förbättringar inom bioteknik och läkemedel

 

near - Service

Att sköta servicen för din utrustning så att den fungerar så effektivt som möjligt är avgörande i alla företag. Detta ger inte bara maximal drifttid – det ökar dina ekonomiska och hållbara prestanda genom att spara energi, öka effektiviteten och minska vattenförbrukningen.