VVS/Fjärrvärme

Genom att förbruka mer än två tredjedelar av världens energi spelar våra städer en avgörande roll för att tackla klimatkrisen. En betydande del av städernas energiförbrukning går till värme och kyla, vilket innebär att en förbättring av energieffektiviteten är av största vikt. Alfa Laval har nästan ett sekel av erfarenhet av överföring och återvinning av värme och siktar på att bli koldioxidneutral år 2030. Tillsammans kan vi fasa ut fossila bränslen i världen.

HVAC and sustainable cities

Lösningen till hållbara städer

  • Flexibla, robusta och effektiva energisystem gör det möjligt att växla mellan olika energikällor utan några justeringar.
  • Fossilfria energikällor som gör att vi kan minska CO2-avtrycket.
  • Värmeeffektiva byggnader med minskat koldioxidavtryck som sparar energi samtidigt som de tillgodoser behoven hos de boende.
  • Tredjeparts AHRI-certifieringsprogram erbjuder en tillitsfull försäkran om värmeväxlarnas utformning och prestanda i alla delar av energisystemet.

Energieffektivitet för att driva nettonoll klimatmål

Även om städer idag bara upptar 3 procent av jordens mark står de för två tredjedelar av den globala energiförbrukningen och 70 procent av CO2-utsläppen. Det är därför det är avgörande att utveckla energieffektiva städer för att minska koldioxidutsläppen i framtiden och skapa en hållbar värld.

Värme och kyla är några av stadens största energikostnader, men ändå ett grundläggande behov för alla. Eftersom merparten av den energi som används för värme och kyla idag produceras från fossila bränslen kräver denna sektor omedelbara åtgärder.

Med nästan ett sekels erfarenhet av effektivitet och återvinning av värmeöverföring har Alfa Laval lösningarna redo. Våra kompakta energibesparande plattvärmeväxlare kan utnyttja olika energikällor, inklusive förnybara och återvinningsbara, för att ge bekväm kostnads- och energieffektiv värme och kyla. Vi siktar på att vara koldioxidneutrala år 2030. Låt oss vara din partner inom energieffektivitet och omställningen till ren energi.


Kontakta oss   Alfa Laval koldioxidneutralt år 2030

.

HVAC och hållbara städer

Mer information

 

Flexibla och effektiva energisystem

1. Fjärrvärme

Värmeväxlare är en av kärnkomponenterna i fjärrvärmesystem. Alfa Laval har varit mycket engagerade i att erbjuda de bästa värmeväxlarna till denna bransch sedan starten. Vår långa erfarenhet gör att vi också kan erbjufa unik applikationskunskap. >>Läs mer

2. Fjärrkyla

Alfa Laval har varit ledande inom utvecklingen av plattvärmeväxlare som lämpar sig för krävande förhållanden i fjärrkyleinstallationer. Våra värmeväxlare används över hela världen för att ge kostnads-, energieffektiv och bekväm kylning. >>Läs mer

Fossilfria energikällor och värmeåtervinning 

3. Spillvärmeåtervinning

Återvinning av spillvärme och användning av industriell och urban överskottsvärme är avgörande för hållbar komfortuppvärmning. Alfa Laval arbetar med kunder inom ett brett spektrum av branscher på lösningar för att använda spillvärme på nya, produktiva och lönsamma sätt. Vår teknik gör det också möjligt att återanvända lågtemperaturvärme med hjälp av värmepumpar. >>Läs mer

4. Geotermisk värme

Geotermisk värme använder energin från jordens inre. Det är miljövänligt eftersom det möjliggör en minskad förbränningen av fossila bränslen. Alfa Laval har applikationserfarenheten och teknologin för att effektivt integrera denna källa av förnybar energi i fjärrvärmesystem eller kommunala värmenät. >>Läs mer

5. Termisk solvärme

Solvärme och koncentrerad solenergi (CSP) tillsammans med termisk lagring kan hjälpa till att säkra framtidens energitillgångar och leverera färskvatten och värme för olika användningsområden. Alfa Laval erbjuder moderna teknologier som är en förutsättning för produktionen av solenergi, färskvatten och värme. >>Läs mer

6. Industriella värmepumpar

Värmepumpar är utformade för att producera kolfri värme från en lågtemperaturvärmekälla och omvandla den till högvärdig värme som kan användas för uppvärmningssystem för hushåll eller processindustrier. Alfa Lavals plattvärmeväxlare är den perfekta matchningen för industriella värmepumpar för att möjliggöra kolfri värme. >>Läs mer

Energieffektiva byggnader

7. Värmeeffektiva byggnader

Att planera en byggnads värme- eller kylsystem är en komplex uppgift. Alfa Laval erbjuder ett heltäckande sortiment av högkvalitativa värmeväxlare och omfattande erfarenhet från ett flertal genomförda projekt över hela världen. >>Läs mer

8. Värmeeffektiva lösningar för simbassänger, spa, bastur och växthus

Alfa Laval tillhandahåller energibesparande kompakta plattvärmeväxlare som kan hålla en nästan konstant vattentemperatur året runt i simbassänger och skapa värde från lågvärmespill för växthusuppvärmning. >>Läs mer

9. Effektiv luftkonditionering

När det gäller luftkonditionering är energieffektivitet, tillsammans med krav på nya köldmedier med låg GWP (Global Warming Potential, global uppvärmningspotential), väsentligt. Alfa Laval arbetar nära kunderna för att påskynda utvecklingen och kunna erbjuda plattvärmeväxlare som är utformade för att möta de nya applikationsföreskrifterna. >>Läs mer

10. Värmepumpar

Varje år levererar Alfa Laval hundratusentals högpresterande värmeväxlare av högsta kvalitet till värmepumpsmarknaden. Värmebranschen genomgår en dramatisk förändring med ökande efterfrågan på värmeväxlare optimerade för användning med värmepumpar, inklusive Alfa Lavals senaste innovation. >>Läs mer

.

För en hållbar framtid – avskiljning av koldioxid, grön vätgas och energilagring

carbon capture utilization storage hero image web

Avskiljning av koldioxid, grönt väte och energilagring

Utfasning av fossila bränslen i städerna är en av de mest komplexa utmaningarna i vår tid. Den kommer att kräva en fullständig omvandling av vårt globala energisystem, och det betyder att det inte finns någon enskild eller enkel lösning. Förutom att ständigt arbeta med energieffektivitet, återanvända den energi som redan producerats och till exempel arbeta med överskott från industrier och städer för komfortvärme, kommer det att krävas en kombination av teknologier och lösningar samt främjande av ren energi för att nå Parisavtalet och klimatutmaningarna. Alfa Laval har en rad initiativ och redan installerade produkter i lösningar som kommer att vara viktiga för framtiden. Läs mer om avskiljning av koldioxid, grönt väte och termisk lagring här.

Mer om ren energi

En ledstjärna för energieffektiv återvinning av spillvärme

Att återvinna industriell spillvärme med värmeväxlare och använda den för fjärrvärme är ett av de mest effektiva sätten att förbättra energieffektiviteten på en global skala. Aurubis-gruppen har tagit just detta tillvägagångssätt för att förbättra hållbarheten i ett av sina smältverk.

 

Läs hela berättelsen

.

AHRI-prestanda-certifierade värmeväxlare för säker termisk prestanda

Certifiering från Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI) är den enda globala tredjepartsverifieringen av termisk prestanda, vilket ger dig oberoende försäkran om att din plattvärmeväxlare kommer att fungera i enlighet med tillverkarens publicerade värden. Alfa Laval erbjuder AHRI-certifierade packningsförsedda plattvärmeväxlare, lödda plattvärmeväxlare och fusionssammanfogade plattvärmeväxlare.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Konsult? Systemintegratör?

Är du konsult? Se här! Med kompetens från årtionden av erfarenhet av värmeväxling erbjuder Alfa Laval kunniga resurser för dagens värme- och kylautmaningar. Hitta svar på komplexa frågor om allt från energieffektivitet till naturliga köldmedier, tillsammans med användbara verktyg som gör det enklare att hitta rätt teknik för din applikation.

heating cooling-hub-vignette-2021

Smart val!

Sluta med den tidskrävande sökningen på webbplatser eller i kataloger! Nu kan du hitta rätt värmeväxlare för din specifika tillämpning snabbare än någonsin tidigare - med den nya Alfa Laval-produktguiden.

Alfa Laval Heating and Cooling Hub Quick selection

Energy Hunter – Hållbara lösningar genom att söka efter spillenergi

För att förbättra energieffektiviteten behöver vi alla söka efter och minska energislöseriet. Alfa Laval har tekniken, expertisen och servicen för att maximera din värmeöverföringseffektivitet. Använd vårt nya verktyg för att räkna ut hur mycket du kan spara redan idag.

energy hunter screen view
.

Alfa Laval Smart Heat Exchanger easy connected

Digitalisering för energieffektivitet

Smarta städer och digital intelligens kan hjälpa städer att göra framsteg mot att uppfylla 70 procent av sina mål för hållbar utveckling. Digital service kan redan ha en betydande inverkan på värme- och kylsystem i städer, vilket gör dem mer hållbara.

Att möjliggöra fjärrövervakning och utföra riktade analyser, tillåter mer exakt och effektiv drift, mer informerat beslutsfattande och riktade insatser. Utvecklingen av mer sofistikerade och effektiva värme- och kylsystem är endast möjlig genom denna digitala omvandling, som kan förse tillförlitliga och prisvärda värme- och kyla service till stadsområden samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar.

Den smarta värmeväxlaren

Att få effektiviteten att hålla i årtionden

En dåligt fungerande värmeväxlare kan påverka säkerheten, produktkvaliteten och energikostnaderna. Fel kan leda till kostsam driftsstopp och stora förluster i produktionen. Genom regelbundet och proaktivt underhåll av din packningsförsedda plattvärmeväxlare bevaras dess prestanda och du får en problemfri och förutsägbar drift.

Vi har den nödvändiga expertisen som kan hjälpa dig om du upplever ett problem idag eller vill förhindra framtida problem. Du kan även använda vår felsökning online för att försöka lösa problemet själv.

Se våra servicelösningar

.

Kontakta oss

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.