Fjärrvärme

Fjärrvärme, även kallad värmenät eller campusvärme, är ett system som transporterar värme till bostäder och kommersiella byggnader genom isolerade rör. Denna värme kan komma från en mängd olika traditionella och gröna källor som kombinerad värme och kraft, energi av avfall, geotermisk värme, solvärme och återvinning av spillvärme. Alfa Lavals energieffektiva plattvärmeväxlare kan stödja alla fjärrvärmeprocesser och samtidigt minska koldioxidutsläppen och efterfrågan på primärenergi.

district-heating-banner 640

Välj rätt fjärrenergipartner

 • Alfa Laval är beprövad partner, med miljontals värmeväxlare i drift inom branschen över hela världen och servicecenter för alla marknader.
 • Vi förstår vikten av att skala upp användning av förnybar energi, öka värmeåtervinning, och har ett starkt fokus på att hjälpa kunder och partners.
 • Vårt produktsortiment omfattar allt från värmegenerering i produktionsanläggningar till uppvärmning av vattnet i din dusch.
 • Och med extern prestandacertifiering från AHRI kan du vara säker på att våra produkters termiska prestanda är så bra som vi säger att den är.
 • FoU inom fjärrvärme, en av våra största marknader, står högt på vår agenda, med kunden i fokus.

Trender inom fjärrvärmebranschen

Idag påverkas uppvärmingssektorn av flera trender. Dessa trender drivs huvudsakligen av ökade förväntningar och mål inom utsläpp av koldioxid, tryggad energiförsörjning och prisvärd energi, kundanvändbarhet och energieffektiv prestanda.

Några av fokustrenderna inom sektorn för fjärrvärme är:

 • Låg nätverkstemperatur. Nybyggda nätverk för låg temperatur eller befintliga nätverk där drifttemperaturen sänks
 • Energikällor: byta fossila bränslen till förnybar och återvunnen energi
 • Centraliserad produktion kompletteras med decentraliserad/lokal produktion
 • Nya flexibla lösningar vad gäller utbud och nätstorlek
 • Trend inom sektorn att arbeta mer långsiktigt med investeringar, digitalisering och kapitalförvaltning
 • Större inblandning av och interaktion med slutanvändaren i arbetet med energieffektivitet och återanvändning av värme. Vissa kunder kan ses som ”Prosumenter” – både konsumenter och producenter – som inte bara använder utan också tidvist levererar energi till elnätet.
Att återvinna industriell spillvärme med värmeväxlare och använda den för fjärrvärme är ett av de mest effektiva sätten att förbättra energieffektiviteten på en global skala. Aurubis-gruppen har tagit just detta tillvägagångssätt för att förbättra hållbarheten i ett av sina smältverk.

Läs hela berättelsen

.

Fjärrvärme från första till femte generationen

Alfa Laval har ett brett utbud av speciella värmeväxlare som utvecklats för VVS-/fjärrvärmemarknaden och vi har arbetat aktivt med fjärrenergisektorn i mer än 70 år.

Värmeväxlare har spelat en viktig roll i fjärrvärmesystem från starten av generation 1-teknologin och betydelsen av deras funktionalitet ökar för de nya generationerna av fjärrvärme, generation 4 och generation 5.

Tillsammans med konsulter, systembyggare, energibolag och våra partners driver vi omvandlingen av energilandskapet. Vi är stolta över att vara förändringsagenter i denna energiomställning. Tveka inte att kontakta ditt lokala Alfa Laval-kontor för att lära dig mer om morgondagens lösningar.

district-heating_generations_v1.png

Fjärrvärmegenerationer – Från första generationens ångnät till femte generationens lågtemperaturnät med distribuerade värmepumpar. Temperaturerna sjunker och systemens effektivitet ökar.

.

Alfa Lavals lösningar inom fjärrvärme

Inom fjärrvärmebranschen levererar Alfa Laval värmeöverföringslösningar för energigenerering och för understationer som ansluter byggnader till distributionsnätet. Låg returtemperatur ökar effektiviteten i hela fjärrvärmesystemet och ska alltid vara huvudmålet för varje nätoperatör.

district-heating_solutions__v1_production-and-the-substations.jpg

Production

1. Energigenerering i omvandling

Alfa Lavals värmeväxlare används för att utvinna värme från källan. Trenden går mot mer förnybar energi och återvinning av överskottsvärme från nya energikällor som datacenter. Och vissa energibolag undersöker möjligheterna med grönt väte.

2. Värmepumpar används av fjärrvärmeföretag som förvandlar överskottsvärme vid låga temperaturer till en prisvärd och hållbar värmekälla

Alfa Lavals värmeväxlare används också i värmepumpar av alla olika storlekar. Värmepumpar kan användas i anslutning till exempelvis ett avloppsreningsverk för att generera energi till ett fjärrenerginät. En värmepump kan också placeras i en kommersiell byggnad som återanvänder värmen från till exempel en restaurang eller ett mindre datacenter lokalt. I många installationer i värmeeffektiva byggnader används värmepumpen för att producera både värme och kyla beroende på behov.

Distribution

Nät

På vissa platser används värmeväxlare som tryckbegränsare i stora nätverk med höjdrelaterade problem och höjdskillnader. Dessa problem kan uppstå när man kopplar samman stadsnät eller stora distributionsnät som kommer från en produktionsanläggning, ibland avlägset belägen, och på högre höjd än staden som använder fjärrvärmen. Värmeväxlarna kommer att fungera som tryckbegränsare i dessa applikationer.

Värmeväxlare används främst som tryckbegränsare i centraler. Antingen i centraler mellan huvudnätet och ett sekundärnät eller från distributionsnätet till respektive byggnad.

Ett sekundärt värmenät möjliggör lågtemperatursystem, där det inkommande vattnet till slutanvändarna kan ha en lägre temperatur än primärnätet. Med lågtemperatursystem kan ett helt område ta emot värme från en gemensam central.

Efterfrågan

Slutanvändare

Värmeväxlare är en av huvudkomponenterna i fjärrvärmecentraler på slutanvändar-/byggnadsnivå.

Värmeväxlare behövs av två huvudsakliga skäl. För det första används de för att isolera och skydda den enskilda byggnadens värmesystem och användare från det potentiellt högre tryck och temperatur som finns i huvuddistributionsnätet. För det andra är det ett sätt att begränsa de skador som kan uppstå om det uppstår en läcka i en byggnads värmesystem, eftersom tryckbegränsaren ser till att det finns en begränsad mängd värmevatten i den isolerade värmekretsen.

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Packningsförsedda plattvärmeväxlare

 • Flexibla lösningar som kan anpassas till arbetsuppgifterna för att säkerställa högsta termiska effektivitet
 • Kompakt design sparar utrymme och är lätt att serva och underhålla
 • Lösningar för att minska nedsmutsning, stress och korrosion för maximal drifttidLäs mer

Semi_welded_range_640x360.jpg

Halvsvetsade plattvärmeväxlare

 • Mycket effektiv, pålitlig teknik för applikationer som kan orsaka tryck- eller temperaturutmattning
 • Garanterad lång livslängd tack vare det unika tätningssystemet Alfa Laval RefTight™
 • En pålitlig lösning för att förhindra korskontaminering mellan media

Läs mer

plate_heat_exchangers_brazed.jpg

Lödda plattvärmeväxlare

 • Lättviktig kopparlödd konstruktion med små fotavtryck
 • Större termisk effektivitet jämfört med shell-and-tubes
 • Flexibla alternativ för att passa en mängd tillämpningsområden med alla typer av media/vätskor
 • Idealisk för naturliga kylmedel med låg GWP

Läs mer

plate_heat_exchangers_fusion-bonded.jpg

Fusionssammanfogade AlfaNova-värmeväxlare

 • Konstruktion i 100 % rostfritt stål
 • Stark korrosionsbeständighet mot aggressiva medier
 • Förhindrar metallkontamination i dricksvatten och andra hygieniska tillämpningar
 • Hög termisk effektivitet och litet fotavtryck


Läs mer

Konsult? Systemintegratör?

Är du konsult? Se här! Med kompetens från årtionden av erfarenhet av värmeväxling erbjuder Alfa Laval kunniga resurser för dagens värme- och kylautmaningar. Hitta svar på komplexa frågor om allt från energieffektivitet till naturliga köldmedier, tillsammans med användbara verktyg som gör det enklare att hitta rätt teknik för din applikation.

heating cooling-hub-vignette-2021

AHRI-prestanda-certifierade värmeväxlare för säker termisk prestanda

Certifiering från Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI) är den enda globala tredjepartsverifieringen av termisk prestanda, vilket ger dig oberoende försäkran om att din plattvärmeväxlare kommer att fungera i enlighet med tillverkarens publicerade värden. Alfa Laval erbjuder AHRI-certifierade packningsförsedda plattvärmeväxlare, lödda plattvärmeväxlare och fusionssammanfogade plattvärmeväxlare.

HVAC-sustainable-city-AHRI
.

Att få effektiviteten att hålla i årtionden

En dåligt fungerande värmeväxlare kan påverka säkerheten, produktkvaliteten och energikostnaderna. Fel kan leda till kostsam driftsstopp och stora förluster i produktionen. Genom regelbundet och proaktivt underhåll av din packningsförsedda plattvärmeväxlare bevaras dess prestanda och du får en problemfri och förutsägbar drift.

Vi har den nödvändiga expertisen som kan hjälpa dig om du upplever ett problem idag eller vill förhindra framtida problem. Du kan även använda vår felsökning online för att försöka lösa problemet själv.

Se våra servicelösningar

smart heat exchanger sensor 640

Digitalisering för energieffektivitet

Smarta städer och digital intelligens kan hjälpa städer att göra framsteg mot att uppfylla 70 procent av sina mål för hållbar utveckling. Digital service kan redan ha en betydande inverkan på värme- och kylsystem i städer, vilket gör dem mer hållbara.

Att möjliggöra fjärrövervakning och utföra riktade analyser, tillåter mer exakt och effektiv drift, mer informerat beslutsfattande och riktade insatser. Utvecklingen av mer sofistikerade och effektiva värme- och kylsystem är endast möjlig genom denna digitala omvandling, som kan förse tillförlitliga och prisvärda värme- och kyla service till stadsområden samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar.

Den smarta värmeväxlaren

VVS/Fjärrvärme och hållbara städer

Genom att förbruka mer än två tredjedelar av världens energi spelar våra städer en avgörande roll för att tackla klimatkrisen. En betydande del av städernas energiförbrukning går till värme och kyla, vilket innebär att en förbättring av energieffektiviteten är av största vikt. Alfa Laval har nästan ett sekel av erfarenhet av överföring och återvinning av värme och siktar på att bli koldioxidneutral år 2030. Låt oss vara din partner i omvandlingen till en hållbar morgondag.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Kontakta oss

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.

.