AHRI-prestandacertifiering

När leverantörer av värmeväxlare använder stora dimensioneringstoleranser skapar det osäkerhet om värmeväxlarens prestanda. Men det finns en lösning som kan ta bort osäkerheten: AHRI-prestandacertifiering, den enda globala prestandacertifieringen för plattvärmeväxlare som utförs av tredje part.

Alfa Laval has chosen to take an active role in promoting AHRI certification.

 

Ta bort osäkerhet om plattvärmeväxlares termiska prestanda

I många år har det varit vanligt inom plattvärmeväxlarbranschen att ”justera” beräkningar för värmeöverföringskapacitet. Tillverkarna manipulerar beräkningarna så att de kan minimera kostnaderna för komponenter och erbjuda en mindre plattvärmeväxlare till ett attraktivt pris. Resultatet är dock att slutkunderna får underdimensionerade värmeväxlare, vilket leder till högre energianvändning i hela systemet, högre driftskostnader och försämrade miljöprestanda.

De här ”omräkningarna” gör det svårare att välja en värmeväxlare som ger de prestanda som behövs och ökar risken att den underpresterar. Det skapar osäkerhet för alla som är inblandade i att rekommendera, välja och använda värmeväxlare – konsulter, beställare och slutkunder – och urholkar förtroendet för branschen som helhet. Problemet med underdimensionering växer år för år och har blivit det största problemet för plattvärmeväxlarbranschen.  

Certifiering ger säkerhet angående prestanda

Det finns ett sätt att vara säker redan från början – AHRI-prestandacertifiering.

AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) är den enda oberoende organisationen som certifierar prestanda för värmeväxlare världen över. AHRI är en oberoende tredjepartsorganisation.

AHRI-certifieringsprogrammet för värmeväxlare för vätska till vätska ger verifiering av termiska prestanda från tredje part. Det innebär en oberoende försäkran om att plattvärmeväxlaren presterar enligt tillverkarens angivna värden.

 Fördelarna med prestandacertifiering

Det har fördelar för alla berörda att använda AHRI-prestandacertifiering:

  • Sänker energianvändningen och minskar livstidsdriftkostnaderna betydligt genom att garantera ett mer energieffektivt system.
  • Garanterar fullt investeringsvärde genom att minska kostnaderna för fälttest och ytterligare komponentprestandamarginaler.
  • Gör det möjligt att rättvist jämföra termiska prestanda ochpris-/prestandakvot, eftersom beräkningarna har verifierats.
  • Ser till att mål för strömförbrukning och klimatreglering kan uppnås genom korrekt dimensionering av värmeväxlarens kapacitet.
  • Ger trygghet åt dem som förlitar sig på systemprestanda – leverantörer, konsulter, entreprenörer och slutanvändare.
  • Lägger fokus på energieffektivitet, vilket gynnar innovation och stimulerar tillverkarna att utveckla mer effektiva produkter.
  • Eliminerar fusk angående termiska prestanda, vilket förbättrar förtroendet för branschen.

Alfa Laval har valt att ta en aktiv roll för att främja AHRI-certifiering. 

Ur alla synvinklar är AHRI-prestandacertifiering det bästa för alla som är inblandade i processen att utforma, tillverka, välja och använda plattvärmeväxlare. 

Vi tror att prestandacertifiering är ett viktigt steg mot att skapa en sund marknad för plattvärmeväxlare och att den gynnar branschen som helhet.

 

Om du vill veta mer om AHRI-certifiering kan du läsa The case for thermal performance certification och besöka AHRI:s officiella webbplats.

AHRI i korthet

AHRI:s (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) certifieringsprogram för produktprestanda är ett frivilligt program som administreras och övervakas av AHRI. Det säkerställer att olika typer av produkter för värme, ventilation, luftkonditionering, kylning och vattenuppvärmning presterar enligt tillverkarens angivna värden.

Produkter som certifieras genom AHRI:s certifieringsprogram för produktprestanda testas kontinuerligt, enligt AHRI:s föreskrifter, av ett oberoende tredjepartslaboratorium som anlitas av AHRI. På så sätt fastställs produktens förmåga att uppfylla en eller flera standarder eller specifikationer för produktklassificeringar.