Värmeåtervinning i hållbara städer

Det finns tillräckligt med spillenergi över hela världen för att värma alla byggnader, men det finns få exempel på återvinning av spillvärme. Den bästa energin är den som inte används, och den näst bästa är den som återanvänds. Vi kan återanvända energi från industrier och urbana källor som datacenter, tunnelbanestationer, stormarknader och underjordiska gruvor. Denna återvunna värme kan användas lokalt, till exempel i uppvärmning av utrymmen och tappvarmvatten. Dessutom kan den säljas för fjärrvärmeändamål.

hvac heat recovery in sustainable cities hero final
Kemira case

Kyld syra omvandlas till fjärrvärme

Sedan 1974 har Kemira, effektivt och pålitligt, sålt energi till Helsingborgs stad.

Den bästa energin är den som inte används, och den näst bästa är den som återanvänds.”

Efter en total ombyggnad av kylsystemet vid svavelsyraverket i Kemira har temperaturen på kylvattnet höjts till en nivå där det kan användas för fjärrvärme.


Läs mer

.

Trend inom industrin

För att hålla det globala uppvärmningsmålet på 1,5 °C vid liv måste vi tredubbla den installerade kapaciteten för förnybar energi och fördubbla takten för globala energieffektiviseringar till 2030. Användning av överskottsvärme som är tillgänglig över hela världen kommer att vara avgörande och en stor möjlighet att uppnå detta. Endast i EU förväntas den tillgängliga överskottsenergin överstiga 2000 TWh år 2050, vilket skulle kunna täcka nästan hela värmebehovet för uppvärmning av utrymmen och tappvatten (Mathiesen 2023).

Överskottsvärmen genereras både från industriella processer och urbana källor som avloppsreningsverk, datacenter, sjukhus och tunnelbana. Nya lösningar för värmeåteranvändning tas i bruk varje dag. Men läge, infrastruktur och efterfrågemönster gör att värme går förlorad.

 • 22 länder i EU skulle kunna täcka mer än 50 % av sitt nuvarande energibehov med överskottsvärme.
 • Lågtemperaturöverskottsvärme från avloppsreningsverk, 442 TWh/år, och datacenter, 221 TWh/år, kan med industriella värmepumpar lyftas till temperaturnivåer lämpliga för att försörja fjärrvärmenätet.
 • Genom att förbättra energieffektiviteten och förbereda byggnader för lågtemperaturvärmedistribution kan vi minska värmeförlusterna i fjärrvärmesystemet och möjliggöra utnyttjande av överskottsvärmekällor av lägre kvalitet. På så sätt förbättras prestandakoefficienten (COP) för industriella värmepumpar ytterligare.
 • 30 % av elen i väteproduktion omvandlas till värme. Vid planering av vätgasanläggningar bör platsen väljas noggrant för att möjliggöra värmeåtervinning samtidigt som elektrolysatorn kyls.
 • Utbyggnad av vattenburna system som fjärrenergi- och värmenät kommer att vara en nyckelfaktor för att distribuera överskottsvärme.
 • Fit for 55-paketet: städer i EU med fler än 45 000 invånare kommer att behöva ta fram en värme- och kylaplan med kartläggning av den tillgängliga energin för att underlätta sektorskoppling och utbyggnad av den nödvändiga energiinfrastrukturen.
 • Vid kylning av bostads- och servicehus med individuella kylaggregat produceras värme som en biprodukt. Denna värme bör användas för uppvärmning av tappvarmvatten eller användas för att ge effektiv kylning med en absorptionskylare.

Varför ska du återvinna överskottsvärme med Alfa Laval

 • 99,9 % av datacenters el blir överskottsvärme. Vår teknik gör det möjligt att utnyttja och återanvända den med en nettoförbrukning av energi som är noll.
 • Alfa Laval har ett brett utbud av kontaktpunkter för att ansluta energibolag till värmenät och fjärrenerginät.
 • Med miljontals värmeväxlare i drift över hela världen och ett omfattande FoU-program för värmeväxlare erbjuder vi den mest pålitliga lösningen.
 • Vi har referensenheter i både industriella och urbana överskottsvärmeapplikationer för att tillhandahålla värme till fjärrvärme.
 • Alla våra plattvärmeväxlare har AHRI-certifiering, vilket säkerställer överlägsen termisk prestanda. Ta inte bara vårt ord för det!
.

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Packningsförsedda plattvärmeväxlare

 • Flexibla lösningar som kan anpassas till arbetsuppgifterna för att säkerställa högsta termiska effektivitet
 • Kompakt design sparar utrymme och är lätt att serva och underhålla
 • Lösningar för att minska nedsmutsning, stress och korrosion för maximal drifttidLäs mer

Semi_welded_range_640x360.jpg

Halvsvetsade plattvärmeväxlare

 • Mycket effektiv, pålitlig teknik för applikationer som kan orsaka tryck- eller temperaturutmattning
 • Garanterad lång livslängd tack vare det unika tätningssystemet Alfa Laval RefTight™
 • En pålitlig lösning för att förhindra korskontaminering mellan media

Läs mer

plate_heat_exchangers_brazed.jpg

Lödda plattvärmeväxlare

 • Lättviktig kopparlödd konstruktion med små fotavtryck
 • Större termisk effektivitet jämfört med shell-and-tubes
 • Flexibla alternativ för att passa en mängd tillämpningsområden med alla typer av media/vätskor
 • Idealisk för naturliga kylmedel med låg GWP

Läs mer

plate_heat_exchangers_fusion-bonded.jpg

Fusionssammanfogade AlfaNova-värmeväxlare

 • Konstruktion i 100 % rostfritt stål
 • Stark korrosionsbeständighet mot aggressiva medier
 • Förhindrar metallkontamination i dricksvatten och andra hygieniska tillämpningar
 • Hög termisk effektivitet och litet fotavtryck


Läs mer

Konsult? Systemintegratör?

Är du konsult? Se här! Med kompetens från årtionden av erfarenhet av värmeväxling erbjuder Alfa Laval kunniga resurser för dagens värme- och kylautmaningar. Hitta svar på komplexa frågor om allt från energieffektivitet till naturliga köldmedier, tillsammans med användbara verktyg som gör det enklare att hitta rätt teknik för din applikation.

heating cooling-hub-vignette-2021

AHRI-prestanda-certifierade värmeväxlare för säker termisk prestanda

Certifiering från Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI) är den enda globala tredjepartsverifieringen av termisk prestanda, vilket ger dig oberoende försäkran om att din plattvärmeväxlare kommer att fungera i enlighet med tillverkarens publicerade värden. Alfa Laval erbjuder AHRI-certifierade packningsförsedda plattvärmeväxlare, lödda plattvärmeväxlare och fusionssammanfogade plattvärmeväxlare.

HVAC-sustainable-city-AHRI
.
energy hunter screen view

Jakten på överskottsvärme

Alfa Lavals värmeväxlare har använts för att återvinna värme i nästan ett sekel. Våra energieffektiva lösningar supporterar värmeåteranvändning i olika applikationer, från vatten- och oljekylda datacenter till industriella processer som svavelsyraanläggningar. Följ med oss ​​i vår jakt på värmebesparingsmöjligheter och upptäck hur mycket du kan sänka din energiräkning med våra lösningar.


Läs mer

Energy Efficiency Movement (Energieffektivitetsrörelsen)

Energieffektivitetsrörelsen, initierad av ABB, syftar till att skapa medvetenhet och främja realistisk förändring tillsammans. På Alfa Laval inser vi vikten av att arbeta tillsammans för att skala upp energieffektiva lösningar. Därför vi var det första företaget som gick med i rörelsen på COP26. Med vårt omfattande nätverk kan vi koppla samman viktiga branschaktörer och hjälpa till att bana vägen för en koldioxidneutral framtid.


Läs mer

energyefficiencymovement with logo vignette image
.

Att få effektiviteten att hålla i årtionden

En dåligt fungerande värmeväxlare kan påverka säkerheten, produktkvaliteten och energikostnaderna. Fel kan leda till kostsam driftsstopp och stora förluster i produktionen. Genom regelbundet och proaktivt underhåll av din packningsförsedda plattvärmeväxlare bevaras dess prestanda och du får en problemfri och förutsägbar drift.

Vi har den nödvändiga expertisen som kan hjälpa dig om du upplever ett problem idag eller vill förhindra framtida problem. Du kan även använda vår felsökning online för att försöka lösa problemet själv.

Se våra servicelösningar

smart heat exchanger sensor lighten 640

Digitalisering för energieffektivitet

Smarta städer och digital intelligens kan hjälpa städer att göra framsteg mot att uppfylla 70 procent av sina mål för hållbar utveckling. Digital service kan redan ha en betydande inverkan på värme- och kylsystem i städer, vilket gör dem mer hållbara.

Att möjliggöra fjärrövervakning och utföra riktade analyser, tillåter mer exakt och effektiv drift, mer informerat beslutsfattande och riktade insatser. Utvecklingen av mer sofistikerade och effektiva värme- och kylsystem är endast möjlig genom denna digitala omvandling, som kan förse tillförlitliga och prisvärda värme- och kyla service till stadsområden samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar.

Den smarta värmeväxlaren

VVS/Fjärrvärme och hållbara städer

Genom att förbruka mer än två tredjedelar av världens energi spelar våra städer en avgörande roll för att tackla klimatkrisen. En betydande del av städernas energiförbrukning går till värme och kyla, vilket innebär att en förbättring av energieffektiviteten är av största vikt. Alfa Laval har nästan ett sekel av erfarenhet av överföring och återvinning av värme och siktar på att bli koldioxidneutral år 2030. Låt oss vara din partner i omvandlingen till en hållbar morgondag.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Kontakta oss

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.