Industriella värmepumpar

Alfa Laval innoverar kompakt plattvärmeväxlarteknologi för värmepumpsystem. Dessa är installerade för att återvinna värme från industriella processer men även återvinna lågvärdig värme från datacenter och naturliga värmekällor som hav, floder, avlopp eller grundvatten. Vi samarbetar med ledande lokala installatörer och systembyggare från hela världen och levererar såväl standardlösningar som kundanpassade värmeväxlarlösningar. Vi fokuserar till stor del, men inte uteslutande, på tillämpningar som använder naturliga kylmedel.

Vi har erfarenhet av att arbeta med både elektriskt och termiskt drivna värmepumpar, så tveka inte att kontakta Alfa Laval för råd om val av lämplig värmeväxlare.

ATMO 2021 concept image
banner industrial heat pump 640
Copenhagan city image 640
Alfa Laval föregår med gott exempel – En ammoniakvärmepump absorberar spillvärmen från kylsystemet för plattpressarna i Alfa Laval's fabrik. Plattvärmeväxlarna drar fördel av en ammoniakladdning på endast 40 kg, vilket ger en kapacitet på 827 kW med en COP på 7. >> Läs mer.
En värmepump utrustad med effektiva Alfa Laval-plattvärmeväxlare möjliggör återvinning av spillvärme från kommunalt avloppsvatten och havsvatten, och försörjer ett fjärrvärmenät som levererar hållbar värme till 1100 hem i Nyhavn, Köpenhamn. Resultatet är stora energibesparingar och utsläppsminskningar.

Nycklarna till hållbar uppvärmning med elektriskt drivna industrivärmepumpar

  • Räkna ut vilken temperatur värmepumpen verkligen behöver leverera. En nivå över 100 C uppnår normalt bara 50 % av verkningsgraden för en värmepump som levererar under 90 C.
  • Att välja ett system med ett naturligt köldmedium som ammoniak, koldioxid eller kolväten framtidssäkrar investeringen. Ammoniak ger normalt högsta energieffektivitet.
  • Se till att systemet är optimerat med modern teknik, inklusive plattvärmeväxlare som möjliggör låg kylmedelsladdning och tajta, effektiva temperaturer som förkortar systemets återbetalningstid.
  • Välj en pålitlig leverantör av plattvärmeväxlare. Alfa Lavals senaste innovationer är fokuserade på ytterligare effektivitetsvinster i värmepumpstillämpningar.

ammonia-heat-pump -under-construction.jpg

Ovan är en ammoniakvärmepump under uppbyggnad, inklusive halvsvetsade plattvärmeväxlare som nivåförångare, överhettare, kondensor och underkylare. 

Är du redo att lära dig mer om hur man blir mer hållbar med industriella värmepumpar med effektiva plattvärmeväxlare? Öka energieffektiviteten och spara pengar. 

Kontakta oss idag.

.

RefTight™ tätningssystem

Packningstätning med höga prestanda för högtryckstillämpningar. RefTight™ tätningssystem i våra semi-svetsade plattvärmeväxlare möjliggör förbättrad, långsiktig prestanda i värmepumpapplikationer med höga tryck och temperaturer. Svetsen är placerad utanför det separata ringpackningsspåret, vilket säkerställer tillförlitlig tätning, förlänger packningens livslängd och förlänger serviceintervallerna.

Integrerad underkylning

Värmepumpar med högeffektiv design kan ge betydande kostnadsbesparingar. När underkylning och överhettning integreras i plattvärmeväxlarens kondensor kan energieffektiviteten förbättras utan att det behövs extra rörarbeten eller ytterligare komponenter.

.

Effektivisera

Alfa Laval plattvärmeväxlare kan arbeta med samma lilla temperaturskillnad som förångare. För att dra full nytta av denna effektivitet har vi utvecklat den U-formade separatorn. Denna effektiva modul är också mycket kompakt, och anslutningarna är grupperade så att modulen kan installeras nära väggar eller ovanpå.

  • Designad för naturligt ammoniakköldmedium
  • Minsta tryckfallsförluster, maximal energieffektivitet
  • Metod med liten temperaturskillnad, utrymmesbesparande design
  • Komplett lösning inklusive vår värmeväxlare och separeringsteknologi
.

Avancerade lösningar för industriella värmepumpar

Semi_welded_range_640x360.jpg

Halvsvetsade plattvärmeväxlare

Våra kompakta semi-svetsade plattvärmeväxlare möjliggör större effektivitet och tillförlitlighet i industriella värmepumpstillämpningar. Alfa Lavals semi-svetsade värmeväxlare är i synnerhet valet för ammoniakvärmepumpar. De här växlarna minskar ammoniakladdningen och risken för läckage tack vare det beprövade tätningssystem RefTight™. Finns med korrosionsbeständigt material för återvinning av havs-/flodvatten.


Läs mer

Alfa Laval brazed plate heat exchangers

Lödda plattvärmeväxlare

Våra kopparlödda plattvärmeväxlare är kompakta, effektiva och standardtypen av värmeväxlare för förångning och kondensering i kommersiella värmepumpar och bostadsvärmepumpar. De fungerar med de flesta typer av miljövänliga kylmedel med låg GWP, inklusive viktiga naturliga kylmedel som CO2 och kolväten. Varje enhet har en rad unika funktioner som säkerställer såväl överlägsna termiska prestanda som maximal tillförlitlighet.


Läs mer

fhe_alfanova_ind&hvac_right_640x360.png

AlfaNova

De flesta plattvärmeväxlare som används för kommersiella värmepumpar eller industriella värmepumpar med liten kapacitet är kopparlödda. Även om koppar är lämpligt i många tillämpningar reagerar det negativt med ammoniak, som är ett viktigt naturligt kylmedel. AlfaNova tillverkas med vår unika fusionssammanfogningsmetod och är marknadens enda plattvärmeväxlare i 100 % rostfritt stål. Det är en kompakt, effektiv lösning som drar fördel av ammoniakens låga GWP-potential för att kyla mycket rena, känsliga vätskor.


Läs mer

.

Utvalda exempel på industriella värmepumpar

broager-danmark-alfa-laval-heat-pump-case

Broager Danmark

Alfa Laval halvsvetsade plattvärmeväxlare verkar som förångare som fångar upp 250 m djupt grundvatten vid 9 °C för att leverera en fjärrvärmeförsörjning av varmvatten vid 70 °C. Kapaciteten i detta fall är 18 000 MWh årligen med en COP på 4,0 sedan 2016

viborg-danmark-alfa-laval-heat-pump-case

Viborg Danmark

I Bjerringbo verkar Alfa Lavals semisvetsade plattvärmeväxlare som ammoniakförångare för att återvinna överskottsvärme för att försörja fjärrvärme- och fjärrkylanätet. Kapaciteten i detta fall är 13 500 MWh årligen med en COP på 4,6 sedan 2016.

haderslev-danmark-alfa-laval-heat-pump-case

Haderslev, Danmark

På Bryggeriet Fuglsang återvinner Alfa Lavals halvsvetsade plattvärmeväxlare i kondensorenheten överskottsvärme för att leverera uppvärmning av media på den varma sidan från 45 till 70 °C. Kapaciteten är i detta fall 7,1 MW med en COP på 4,0.

.

Engagemang för branschsamarbete

Industrial-ref-Eurammon.jpg

Eurammon

Eurammon är en sammanslutning av företag, institutioner och individer som delar ett gemensamt mål: att uppmuntra till hållbar kyl- och värmepumpsteknik. Sedan starten 1996 har Eurammon förespråkat användningen av naturliga kylmedel. Alfa Laval är en av föreningens grundare.


Läs mer

Industrial-ref-shecco.jpg

EHPA

Alfa Laval är medlem i The European Heat Pump Association (EHPA), som är den europeiska värmepumpssektorns röst i Bryssel. EHPA:s vision är att värmepumpsteknologier ska vara den främsta lösningen för uppvärmning och kylning i ett koldioxidneutralt Europa. De är en central del av ett förnybart, hållbart och smart energisystem


Läs mer

Industrial-ref-iiar.jpg

IIAR

IAR är en amerikansk teknisk medlemsorganisation med representanter från alla typer av intressegrupper inom naturliga köldmedier och värmepumpar, inklusive tillverkare, ingenjörer, entreprenörer, slutanvändare, akademiker, vetenskapsmän, utbildare och mer. IIAR är en ledande förespråkare av säker, pålitlig och effektiv användning av ammoniak och andra naturliga kylmedel.


Läs mer

.

Att få effektiviteten att hålla i årtionden

En dåligt fungerande värmeväxlare kan påverka säkerheten, produktkvaliteten och energikostnaderna. Fel kan leda till kostsam driftsstopp och stora förluster i produktionen. Genom regelbundet och proaktivt underhåll av din packningsförsedda plattvärmeväxlare bevaras dess prestanda och du får en problemfri och förutsägbar drift.

Vi har den nödvändiga expertisen som kan hjälpa dig om du upplever ett problem idag eller vill förhindra framtida problem. Du kan även använda vår felsökning online för att försöka lösa problemet själv.

Se våra servicelösningar

Konsult? Systemintegratör?

Är du konsult? Se här! Med kompetens från årtionden av erfarenhet av värmeväxling erbjuder Alfa Laval kunniga resurser för dagens värme- och kylautmaningar. Hitta svar på komplexa frågor om allt från energieffektivitet till naturliga köldmedier, tillsammans med användbara verktyg som gör det enklare att hitta rätt teknik för din applikation.

heating cooling-hub-vignette-2021

VVS/Fjärrvärme och hållbara städer

Genom att förbruka mer än två tredjedelar av världens energi spelar våra städer en avgörande roll för att tackla klimatkrisen. En betydande del av städernas energiförbrukning går till värme och kyla, vilket innebär att en förbättring av energieffektiviteten är av största vikt. Alfa Laval har nästan ett sekel av erfarenhet av överföring och återvinning av värme och siktar på att bli koldioxidneutral år 2030. Låt oss vara din partner i omvandlingen till en hållbar morgondag.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Kontakta oss

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.