Fjärrkyla

Vid fjärrkylning används en central källa för kylning av flera byggnader. Alfa Laval spelar en viktig roll i denna bekväma och kostnadseffektiva kylningslösning. I varje byggnad i ett fjärrkylenät finns värmeväxlare och systemlösningar från Alfa Laval som överför energi från rörledningen till de interna systemen. Produktblad finns i Värmeguiden, länk till guiden finns till höger eller ovan.

District-cooling-hero-final

On-demand webinar | Reach the lowest operating cost with certified performance

Lär dig hur AHRI-prestandacertifiering från tredje part, kan hjälpa dig att nå de lägsta driftskostnaderna och energibesparingarna med garanterad prestanda. Webinariet hålls på engelska.

Nordic-AHRI-webinar Vignette 640x369 2022

Fördelar med fjärrkyla

Fjärrkyla är den bästa metoden för framställning och distribution av kyla inom kommersiella fastigheter. Metoden har både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Beräkningar visar att kunder som går över till fjärrkyla kan minska sina driftskostnader med upp till 45 procent, bland annat genom rejäla besparingar på el, service och reparationer, jämfört med att använda kylmaskiner i små individuella system. 

Ekonomisk, flexibel och tyst kylning

Alfa Lavals system för fjärrkyla tillhandahåller energieffektiva lösningar på många olika platser. Alfa Lavals packningsförsedda plattvärmeväxlare klarar snäva temperaturdifferenser, vilket ger maximal effektivitet och minimala energiförluster. Dessa tysta, vibrationsfria system är lätta att använda för fastighetsägare och innebär stor flexibilitet och kostnadseffektivitet, eftersom varje byggnad kan reglera sin egen kylning exakt efter sitt behov. Fördelarna för slutkunderna kan bli ännu större om systemet kombineras med en Alfa Laval-lösning för fjärrkyla, så man får ett komplett, optimerat system som exempelvis Alfa Laval Maxi. 

Vi driver utvecklingen inom Fjärrvärme/VVS

Alfa Laval 360° Serviceportfölj

Alfa Laval erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att du ska kunna hålla din utrustning i toppskick.

Kontakta oss om du vill veta hur vi kan hålla dina produkter i gång längre.