Fjärrkyla

När de globala temperaturerna fortsätter att stiga och efterfrågan på kylenergi ökar, måste vi söka renare lösningar för att kyla våra byggnader och städer. Fjärrkyla är ett lovande alternativ för att utnyttja frikyla från havsvatten och luft. Den kan effektivt kyla hela samhällen från en centraliserad kylanläggning och ge frikyla till stora geografiska områden. Genom att eliminera behovet av kylaggregat i varje byggnad kan fjärrkyla avsevärt minska miljöpåverkan.

District-cooling-hero-final

Varför Alfa Lavals fjärrkyla?

 • Alfa Laval har varit en plattvärmeväxlarpionjär i nästan ett sekel, och lett branschen genom innovation och hållbarhet.
 • Vi ser den växande betydelsen av fjärrkyla och har utvecklat lösningar som är speciellt anpassade efter dina behov.
 • Våra värmeväxlare presterar fjärrkyla, sänker kostnader, förbättrar energieffektiviteten och tillhandahåller överlägsen kylprestanda.
 • Vårt globala nätverk av servicecenter och AHRI-certifiering, säkerställer pålitliga och flexibla värmeöverföringslösningar.

Trend inom industrin

Kylbranschen är föremål för olika trender. Utan förbättrad energieffektivitet förväntas efterfrågan på energi till utrymmeskyla mer än tredubblas till 2050, vilket innebär en enorm elförbrukning. Faktorer som driver marknaden inkluderar växande efterfrågan på komfort, befolkningstillväxt, utsläppsmål, effektiva centraliserade kylsystem, energikostnader och energieffektiv prestanda.

Några av trenderna inom sektorn för fjärrkyla är:

 • Städer bygger fler fjärrkylanät för att möta sina kylbehov på ett hållbart sätt.
 • Stigande sommartemperaturer i traditionellt ”kalla länder” som de nordiska ökar efterfrågan på kylning.
 • Skiftet från lokala kylanläggningar till distribuerade kylnät förbättrar effektiviteten.
 • Mikronät, som de som omger köpcentra, blir populära utgångspunkter för större fjärrkylanät.
 • Global elbrist driver anammandet av fri och centraliserad kyla i fjärrkylanät.
Le Louvre cooling system Alfa Laval and Climespace

Att hålla Louvren och Mona Lisa svala

Under åren har Alfa Laval blivit en riktig partner som med sin expertis och teknologi bidragit till höja prestandan för Climespaces energinätverk, det första fjärrkylsystemet i Europa och ett av de största i världen.”

Jean Levezac, chef för klusteranslutningar/centraler på Climespace Engineering

Läs mer

.

Fördelarna med fjärrkyla

Fjärrkyla utgör en hållbar och miljövänlig lösning för kommersiella kylbehov. Genom att centralisera kylservicen optimeras energianvändningen samtidigt som behovet av individuella elektriska kylare i byggnader elimineras. Detta minskar inte bara energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser utan ger också ekonomiska fördelar.

Fjärrkyla är ett kostnadseffektivt alternativ som både sparar utrymme och eliminerar kostnaderna förknippade med enskilda kylaggregat. Den växande globala efterfrågan på denna teknologi har fått industrin att utforska avancerade värmeväxlarlösningar, vilket möjliggjort ökad kapacitet utan att kräva ytterligare investeringar i infrastruktur.

HVAC District cooling benefits of cooling
District cooling How district cooling works

Så fungerar fjärrkyla

Fjärrkyla distribuerar kylvatten effektivt till byggnader med hjälp av värmeväxlarteknologi från en centraliserad central. Värmeväxlarna har två huvudsyften: att optimera energianvändningen genom att anpassa vattendistributionen utifrån specifika byggnaders behov och att fungera som tryckbegränsare för att undvika skador vid läckor.

Centralerna utgörs av en kontrollenhet, reglerventil och värmeväxlare. Reglerventilen reglerar vattenflödet, medan värmeväxlarna modulerar temperatur och kapacitet för varje byggnad. En energimätare mäter flöde och temperatur, vilket möjliggör beräkning av vattenförbrukning och slutfakturering.

Fjärrkyla integrerar energi från flera platser, vilket minkar elbehovet, integrerar renare och kostnadsfria kylkällor och bidrar till nollutsläppsmål.

.

Frikyla från flod- eller havsvatten

Att utnyttja havs- och flodvatten för frikyla minskar energiförbrukningen avsevärt, med el som endast behövs vid utvinning. Detta tillvägagångssätt har en hög prestandakoefficient (Coefficient of Performance, COP), vilket ger betydande energibesparingar jämfört med traditionella kylaggregat. Den minskar också användningen av skadliga köldmedier och fossila bränslen, vilket gör den till ett miljövänligt alternativ.

Alfa Lavals plattvärmeväxlarteknologi är den idealiska lösningen för säker användning av olika vattenkällor, såsom havs-, bräckt, flod- eller brunnsvatten, för frikylatillämpningar. Denna teknologi isolerar kylvattenslingan från känslig utrustning, vilket eliminerar risken för korrosion, avlagringar eller onödigt underhåll, och säkerställer tillförlitlig och jämn drift. Våra plattvärmeväxlares kompakta design erbjuder utrymmesbesparande fördelar, och möjliggör mycket effektivare kylning utan krångel.

District cooling Free cooling from river or sea water
District cooling Free cooling from excess heat

Överskottsvärme i kylanläggningar kan spara pengar och minska koldioxidavtrycket

En kylanläggnings primära funktion är att producera kyla, men den genererar också överskottsvärme som en biprodukt. Traditionellt avleds denna överskottsvärme genom kyltorn och luftkylare för att reglera anläggningens temperatur. Återanvändning av denna överskottsvärme kan dock vara en mycket fördelaktig lösning för uppvärmning och framställning av tappvarmvatten.

Genom att återvinna överskottsvärmen som genereras av din kylanläggning kan du minska beroendet av fossila bränslen, energikostnader och även koldioxidavtrycket.

.

Absorptionskylare – producerar effektiv kylning från värme

I miljöer där fjärrvärme och överskottsvärme frigörs vid förhöjda temperaturer kan en värmedriven absorptionskylare ge effektiv kylning. Med detta tillvägagångssätt kan du dra nytta av fördelarna med frikyla utan att vara beroende av vatten som din kylkälla. I huvudsak kan du minska både din elanvändning och mängden konventionella köldmedier som krävs genom att utnyttja överskottsvärmen som genereras av dina produktionsprocesser.

Så här fungerar en absorptionskylare

Inuti förångaren absorberar köldmediet, vanligtvis vatten, värme från det anslutna systemet, vilket gör att luftkonditioneringskretsen kyls via en värmeväxlare. Därefter kommer köldmediet in i absorbatorn i form av lågtrycksånga, som absorberas av ett flytande lösningsmedel, vanligtvis litiumbromid.

En pump höjer trycket på köldmediet och lösningsmedelsblandningen förs vidare till en växlare, där den förvärms, ofta med hjälp av en plattvärmeväxlare. Den resulterande högtrycksångan leds sedan till kondensorn, där värme frigörs under kylmediets kondensationsprocess.

District cooling How an absorption chiller works
.

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Packningsförsedda plattvärmeväxlare

 • Flexibla lösningar som kan anpassas till arbetsuppgifterna för att säkerställa högsta termiska effektivitet
 • Kompakt design sparar utrymme och är lätt att serva och underhålla
 • Lösningar för att minska nedsmutsning, stress och korrosion för maximal drifttidLäs mer

Semi_welded_range_640x360.jpg

Halvsvetsade plattvärmeväxlare

 • Mycket effektiv, pålitlig teknik för applikationer som kan orsaka tryck- eller temperaturutmattning
 • Garanterad lång livslängd tack vare det unika tätningssystemet Alfa Laval RefTight™
 • En pålitlig lösning för att förhindra korskontaminering mellan media

Läs mer

plate_heat_exchangers_brazed.jpg

Lödda plattvärmeväxlare

 • Lättviktig kopparlödd konstruktion med små fotavtryck
 • Större termisk effektivitet jämfört med shell-and-tubes
 • Flexibla alternativ för att passa en mängd tillämpningsområden med alla typer av media/vätskor
 • Idealisk för naturliga kylmedel med låg GWP

Läs mer

plate_heat_exchangers_fusion-bonded.jpg

Fusionssammanfogade AlfaNova-värmeväxlare

 • Konstruktion i 100 % rostfritt stål
 • Stark korrosionsbeständighet mot aggressiva medier
 • Förhindrar metallkontamination i dricksvatten och andra hygieniska tillämpningar
 • Hög termisk effektivitet och litet fotavtryck


Läs mer

Konsult? Systemintegratör?

Är du konsult? Se här! Med kompetens från årtionden av erfarenhet av värmeväxling erbjuder Alfa Laval kunniga resurser för dagens värme- och kylautmaningar. Hitta svar på komplexa frågor om allt från energieffektivitet till naturliga köldmedier, tillsammans med användbara verktyg som gör det enklare att hitta rätt teknik för din applikation.

heating cooling-hub-vignette-2021

AHRI-prestanda-certifierade värmeväxlare för säker termisk prestanda

Certifiering från Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI) är den enda globala tredjepartsverifieringen av termisk prestanda, vilket ger dig oberoende försäkran om att din plattvärmeväxlare kommer att fungera i enlighet med tillverkarens publicerade värden. Alfa Laval erbjuder AHRI-certifierade packningsförsedda plattvärmeväxlare, lödda plattvärmeväxlare och fusionssammanfogade plattvärmeväxlare.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Att få effektiviteten att hålla i årtionden

En dåligt fungerande värmeväxlare kan påverka säkerheten, produktkvaliteten och energikostnaderna. Fel kan leda till kostsam driftsstopp och stora förluster i produktionen. Genom regelbundet och proaktivt underhåll av din packningsförsedda plattvärmeväxlare bevaras dess prestanda och du får en problemfri och förutsägbar drift.

Vi har den nödvändiga expertisen som kan hjälpa dig om du upplever ett problem idag eller vill förhindra framtida problem. Du kan även använda vår felsökning online för att försöka lösa problemet själv.

Se våra servicelösningar

smart heat exchanger sensor 640

Digitalisering för energieffektivitet

Smarta städer och digital intelligens kan hjälpa städer att göra framsteg mot att uppfylla 70 procent av sina mål för hållbar utveckling. Digital service kan redan ha en betydande inverkan på värme- och kylsystem i städer, vilket gör dem mer hållbara.

Att möjliggöra fjärrövervakning och utföra riktade analyser, tillåter mer exakt och effektiv drift, mer informerat beslutsfattande och riktade insatser. Utvecklingen av mer sofistikerade och effektiva värme- och kylsystem är endast möjlig genom denna digitala omvandling, som kan förse tillförlitliga och prisvärda värme- och kyla service till stadsområden samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar.

Den smarta värmeväxlaren

VVS/Fjärrvärme och hållbara städer

Genom att förbruka mer än två tredjedelar av världens energi spelar våra städer en avgörande roll för att tackla klimatkrisen. En betydande del av städernas energiförbrukning går till värme och kyla, vilket innebär att en förbättring av energieffektiviteten är av största vikt. Alfa Laval har nästan ett sekel av erfarenhet av överföring och återvinning av värme och siktar på att bli koldioxidneutral år 2030. Låt oss vara din partner i omvandlingen till en hållbar morgondag.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Kontakta oss

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.

.