Kollektiv solvärme

Att överföra värme från solfångare är ett idealiskt sätt att använda solens energi. Solens värme absorberas på en plan yta och överförs sedan till en vätska. Vätskan kan användas för uppvärmning av tappvatten och för radiatoruppvärmning. Dessutom kan den användas för storskalig verksamhet som fjärrvärme, uppvärmning av processvätska i industrier eller solenergianläggningar.

Solar thermal 640x360

Välj rätt solvärmepartner

 • Med ett sekel av erfarenhet av värmeöverföring och energieffektivitet har Alfa Laval produkterna för att säkerställa att ditt system är så effektivt som möjligt.
 • Tätningen av den packningsförsedda plattvärmeväxlaren innebär att det inte finns någon risk för förorening av dricksvatten vid tappvattenuppvärmning.
 • Med en Alfa Laval värmeväxlare maximerar du drifttiden med minskad risk för nedsmutsning på grund av avlagringar.
 • Våra värmeväxlare är AHRI tredjeparts prestandacertifierade, så du kan lugnt lita på att den termiska prestandan är så bra som vi säger att den är.
 • Alfa Lavals globala servicenätverk innebär att vi har räckvidden och inflytandet för att säkerställa kontinuerlig funktionalitet hos din utrustning.

Trend inom solvärmebranschen

Uppvärmningssektorn domineras för närvarande av fossila bränslen för energi, där mindre än 20 % av det globala värmebehovet tillgodoses av förnybara källor. Detta innebär att det finns en enorm potential för tillväxten av solvärmeenergi som en värmekälla.

Intresset för uppvärmning med solvärme har ökat stadigt under det senaste decenniet, och det har också den ackumulerade solvärmekapaciteten. Med detta ökande intresse blir storskaliga solvärmesystem mer populära, där fjärrvärme är den största delsektorn. I slutet av 2022 var 325 storskaliga solfjärrvärmesystem i drift med en installerad effekt på 1 795 MWth.

De största bekymren i samband med uppvärmning med solvärme är nedsmutsning och uppbyggnad av sediment. Med Alfa Lavals värmeväxlare reduceras denna risk avsevärt med hållbara material och turbulent flöde. Vårt globala servicenätverk kan också säkerställa att din utrustning fungerar optimalt med minimala driftstopp.   

RayGen 640x360
En pålitlig partner, Alfa Laval delar vårt engagemang för den globala övergången till förnybar energi och har levererat överlägsen värmeöverföringsteknologi och expertis vid vårt Carwarp kraftverk.

Richard Payne, VD, RayGen

Läs mer

.

Solvärmelösningar från Alfa Laval

solar thermal heating

Uppvärmning av tappvatten

I ett vattenvärmesystem där energi tas från solen är den huvudsakliga värmekällan solpaneler som fungerar som solfångare. Eftersom mängden solenergi kommer att variera under dygnet och året, används ofta en konventionell panna som backup. Solfångarna nyttjar solen till att värma en överföringsvätska, vanligtvis en blandning av glykol och vatten. Att tillsätta glykol till överföringsvätskan förhindrar att den fryser under vintersäsongen. Överföringsvätskan strömmar i en sluten krets som är skild från vattentillförseln av en plattvärmeväxlare med en packning. Efter uppvärmning av tappvattnet kommer överföringsvätskan att cirkulera tillbaka till solfångarna. Med en plattvärmeväxlare med packning från Alfa Laval får du maximal värmeeffektivitet och kan lita på att det inte finns någon risk för förorening av dricksvattnet.

Uppvärmning

Solfångare i form av solpaneler kan också användas för uppvärmning. Samlarna kommer att värma en överföringsvätska med hjälp av solens strålar. Värmen från överföringsvätskan kommer sedan att överföras till värmevätskan i sekundärkretsen med hjälp av en packningsförsedd plattvärmeväxlare. Den varma vätskan kan användas för att ge rumsuppvärmning genom uppvärmda golv, radiatorer eller varmluftssystem. Oavsett vilket, med en Alfa Laval värmeväxlare återvinner du maximal mängd värme, vilket sparar både energi och pengar i processen.

Storskaliga solvärmesystem

Solvärmekraftverk använder solens energi för att värma en överföringsvätska till en hög temperatur. För att få ut maximal värme använder de speglar för att reflektera och koncentrera solstrålningen. Denna värme måste sedan överföras till vatten för att producera överhettad ånga. Det mest effektiva sättet att uppnå detta är att använda en packningsförsedd plattvärmeväxlare. Den överhettade ångan används sedan för att driva turbiner och omvandlar mekanisk energi till elektricitet.

.

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Packningsförsedda plattvärmeväxlare

 • Flexibla lösningar som kan anpassas till arbetsuppgifterna för att säkerställa högsta termiska effektivitet
 • Kompakt design sparar utrymme och är lätt att serva och underhålla
 • Lösningar för att minska nedsmutsning, stress och korrosion för maximal drifttidLäs mer

Semi_welded_range_640x360.jpg

Halvsvetsade plattvärmeväxlare

 • Mycket effektiv, pålitlig teknik för applikationer som kan orsaka tryck- eller temperaturutmattning
 • Garanterad lång livslängd tack vare det unika tätningssystemet Alfa Laval RefTight™
 • En pålitlig lösning för att förhindra korskontaminering mellan media

Läs mer

plate_heat_exchangers_brazed.jpg

Lödda plattvärmeväxlare

 • Lättviktig kopparlödd konstruktion med små fotavtryck
 • Större termisk effektivitet jämfört med shell-and-tubes
 • Flexibla alternativ för att passa en mängd tillämpningsområden med alla typer av media/vätskor
 • Idealisk för naturliga kylmedel med låg GWP

Läs mer

plate_heat_exchangers_fusion-bonded.jpg

Fusionssammanfogade AlfaNova-värmeväxlare

 • Konstruktion i 100 % rostfritt stål
 • Stark korrosionsbeständighet mot aggressiva medier
 • Förhindrar metallkontamination i dricksvatten och andra hygieniska tillämpningar
 • Hög termisk effektivitet och litet fotavtryck


Läs mer

Konsult? Systemintegratör?

Är du konsult? Se här! Med kompetens från årtionden av erfarenhet av värmeväxling erbjuder Alfa Laval kunniga resurser för dagens värme- och kylautmaningar. Hitta svar på komplexa frågor om allt från energieffektivitet till naturliga köldmedier, tillsammans med användbara verktyg som gör det enklare att hitta rätt teknik för din applikation.

heating cooling-hub-vignette-2021

AHRI-prestanda-certifierade värmeväxlare för säker termisk prestanda

Certifiering från Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI) är den enda globala tredjepartsverifieringen av termisk prestanda, vilket ger dig oberoende försäkran om att din plattvärmeväxlare kommer att fungera i enlighet med tillverkarens publicerade värden. Alfa Laval erbjuder AHRI-certifierade packningsförsedda plattvärmeväxlare, lödda plattvärmeväxlare och fusionssammanfogade plattvärmeväxlare.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Att få effektiviteten att hålla i årtionden

En dåligt fungerande värmeväxlare kan påverka säkerheten, produktkvaliteten och energikostnaderna. Fel kan leda till kostsam driftsstopp och stora förluster i produktionen. Genom regelbundet och proaktivt underhåll av din packningsförsedda plattvärmeväxlare bevaras dess prestanda och du får en problemfri och förutsägbar drift.

Vi har den nödvändiga expertisen som kan hjälpa dig om du upplever ett problem idag eller vill förhindra framtida problem. Du kan även använda vår felsökning online för att försöka lösa problemet själv.

Se våra servicelösningar

smart heat exchanger sensor 640

Digitalisering för energieffektivitet

Smarta städer och digital intelligens kan hjälpa städer att göra framsteg mot att uppfylla 70 procent av sina mål för hållbar utveckling. Digital service kan redan ha en betydande inverkan på värme- och kylsystem i städer, vilket gör dem mer hållbara.

Att möjliggöra fjärrövervakning och utföra riktade analyser, tillåter mer exakt och effektiv drift, mer informerat beslutsfattande och riktade insatser. Utvecklingen av mer sofistikerade och effektiva värme- och kylsystem är endast möjlig genom denna digitala omvandling, som kan förse tillförlitliga och prisvärda värme- och kyla service till stadsområden samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar.

Den smarta värmeväxlaren

VVS/Fjärrvärme och hållbara städer

Genom att förbruka mer än två tredjedelar av världens energi spelar våra städer en avgörande roll för att tackla klimatkrisen. En betydande del av städernas energiförbrukning går till värme och kyla, vilket innebär att en förbättring av energieffektiviteten är av största vikt. Alfa Laval har nästan ett sekel av erfarenhet av överföring och återvinning av värme och siktar på att bli koldioxidneutral år 2030. Låt oss vara din partner i omvandlingen till en hållbar morgondag.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Kontakta oss

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.

.