Värmeeffektiva lösningar för simbassänger, spa, bastur och växthus

Användningen av plattvärmeväxlare för uppvärmning av pooler, spa, bastur och växthus har blivit vanligt förekommande, främst på grund av de termodynamiska fördelarna och låga kostnaderna jämfört med shell-and-tube teknologin. En plattvärmeväxlare kan utnyttja värme från olika källor, inklusive fjärrvärme, soluppvärmd vattenkrets eller geotermiskt grundvatten. Den kan också använda kylt vatten för att ta bort värme när applikationen i fråga måste kylas.

swimming pool heating

Välj rätt partner

 • Alfa Laval erbjuder kompakta lösningar för återuppvärmning och för att upprätthålla temperaturen i pooler oavsett storlek.
 • Återvinn värme från geotermiska lågtemperaturkällor till växthuset och minska risken för föroreningar med Alfa Lavals platteknik.
 • Alfa Lavals AHRI-certifierade värmeväxlare säkerställer att du återvinner maximal mängd värme, vilket ökar hållbarheten i din anläggning.
 • Det höga flödet genom Alfa Lavals plattvärmeväxlare möjliggör självrengöring och därmed mindre underhåll.
 • Vårt serviceteam har hög kapacitet och global räckvidd för att minimera stilleståndstiden för din tillämpning.

Trender i branschen

Poolanläggningar med spa och bastu används för både träning och rekreation. Under de senaste åren har efterfrågan ökat på dessa typer av utrymmen med växande turism och hälsomedvetenhet. Växthusteknologi för livsmedelsproduktion har också blivit allt mer populär eftersom klimatförändringarna påverkar grödor negativt. Båda industrierna vill bli mer hållbara genom att få ut det mesta av tillgänglig värme, oavsett källa. Värme och kyla med små koldioxidutsläpp är högt prioriterat när det globala energisystemet inte längre använder fossila bränslen som energikälla. Utmaningen är att få dessa förändringar att ske, utan att kompromissa med prestanda.

Genom att välja Alfa Laval behöver du inte kompromissa. Våra värmeväxlare tillåter en liten temperaturdifferens för maximal värmeåtervinning men bibehåller ändå en jämn temperatur i pooler, span, bastur eller växthus. Som företag är vi dedikerade till att möjliggöra en omställning av ren energi, minska koldioxidavtrycket i vår värdekedja och göra det möjligt för din process att vara så energieffektiv som möjligt.

.

Simbassäng

Pooler kräver uppvärmning till den optimala angivna temperaturen, som är behaglig för rekreation och träning. Värmekällan har traditionellt varit en varmvattenboiler men kan också vara en solvärmd vattenkrets, fjärrvärme eller jordvärme. En värmeväxlare ska separera den primära värmeslingan från den sekundära, som kommer att innehålla poolvattnet. Detta är såväl av säkerhets- som hygienskäl. Värmeväxlaren bör placeras före klorering för att minska korrosion och skador på utrustningen. Alfa Laval jobbar med pooler i olika storlekar och med olika värmebehov med anpassningsbara packningsförsedda plattvärmeväxlare.

I tropiska klimat kan det vara nödvändigt att kyla vattentemperaturen i en pool. Detta kan uppnås med kylt vatten som det andra mediet.

Se hur Alfa Lavals teknologi används för att hålla temperaturen uppe i världens högst belägna pool.

Heating for swimming pool
Heating for spas and saunas

Spa & bastu

Spa och bastu är populära fritidsaktiviteter som kräver uppvärmning och underhåll av en behaglig inställd temperatur. Oavsett storleken på din anläggning kan Alfa Lavals värmeväxlare skräddarsys för att passa din applikation. Värmekällan kan bland annat vara geotermiskt grundvatten, eller en soluppvärmd vattenkrets. En värmeväxlare som separerar den primära och sekundära slingan kommer att överföra den termiska energin till spa-/bastuvattnet. Det höga vätskeflödet genom värmeväxlaren möjliggör självrengöring, vilket minskar risken för föroreningar och uppbyggnad av sediment, så att din tillämpning går att använda längre med minimal stilleståndstid.

Ta reda på hur ett spa i Nya Zeeland använder Alfa Laval värmeväxlare för att öka hållbarheten och maximera värmeåtervinningen.

Växthus

Oavsett om man odlar grönsaker eller blommor, kräver ett växthus rätt temperatur och luftfuktighet för optimal avkastning. Energikällan vid uppvärmning kommer ofta att vara geotermiskt grundvatten. Värme överförs från energikällan till vattnet som sätts i omlopp i rör av mjukt stål som installeras längs jordbädden med hjälp av en värmeväxlare från Alfa Laval. Beroende på sammansättningen av det geotermiska vattnet kan plattvärmeväxlare med titanplattor krävas för att minimera risken för korrosion och minska sedimentuppbyggnad och nedsmutsning. Det räcker med lågtemperaturvärme, som effektivt återvinns med en packningsförsedd plattvärmeväxlare från Alfa Laval.

I vissa klimat kan luften i växthuset behöva kylas. Detta uppnås med hjälp av kylt vatten som det andra mediet.

Ta reda på hur växthus i Nederländerna använder geotermiskt grundvatten för hållbar livsmedelsproduktion.

Heating for greenhouses
.

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Packningsförsedda plattvärmeväxlare

 • Flexibla lösningar som kan anpassas till arbetsuppgifterna för att säkerställa högsta termiska effektivitet
 • Kompakt design sparar utrymme och är lätt att serva och underhålla
 • Lösningar för att minska nedsmutsning, stress och korrosion för maximal drifttidLäs mer

Semi_welded_range_640x360.jpg

Halvsvetsade plattvärmeväxlare

 • Mycket effektiv, pålitlig teknik för applikationer som kan orsaka tryck- eller temperaturutmattning
 • Garanterad lång livslängd tack vare det unika tätningssystemet Alfa Laval RefTight™
 • En pålitlig lösning för att förhindra korskontaminering mellan media

Läs mer

plate_heat_exchangers_brazed.jpg

Lödda plattvärmeväxlare

 • Lättviktig kopparlödd konstruktion med små fotavtryck
 • Större termisk effektivitet jämfört med shell-and-tubes
 • Flexibla alternativ för att passa en mängd tillämpningsområden med alla typer av media/vätskor
 • Idealisk för naturliga kylmedel med låg GWP

Läs mer

plate_heat_exchangers_fusion-bonded.jpg

Fusionssammanfogade AlfaNova-värmeväxlare

 • Konstruktion i 100 % rostfritt stål
 • Stark korrosionsbeständighet mot aggressiva medier
 • Förhindrar metallkontamination i dricksvatten och andra hygieniska tillämpningar
 • Hög termisk effektivitet och litet fotavtryck


Läs mer

Konsult? Systemintegratör?

Är du konsult? Se här! Med kompetens från årtionden av erfarenhet av värmeväxling erbjuder Alfa Laval kunniga resurser för dagens värme- och kylautmaningar. Hitta svar på komplexa frågor om allt från energieffektivitet till naturliga köldmedier, tillsammans med användbara verktyg som gör det enklare att hitta rätt teknik för din applikation.

heating cooling-hub-vignette-2021

AHRI-prestanda-certifierade värmeväxlare för säker termisk prestanda

Certifiering från Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI) är den enda globala tredjepartsverifieringen av termisk prestanda, vilket ger dig oberoende försäkran om att din plattvärmeväxlare kommer att fungera i enlighet med tillverkarens publicerade värden. Alfa Laval erbjuder AHRI-certifierade packningsförsedda plattvärmeväxlare, lödda plattvärmeväxlare och fusionssammanfogade plattvärmeväxlare.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Att få effektiviteten att hålla i årtionden

En dåligt fungerande värmeväxlare kan påverka säkerheten, produktkvaliteten och energikostnaderna. Fel kan leda till kostsam driftsstopp och stora förluster i produktionen. Genom regelbundet och proaktivt underhåll av din packningsförsedda plattvärmeväxlare bevaras dess prestanda och du får en problemfri och förutsägbar drift.

Vi har den nödvändiga expertisen som kan hjälpa dig om du upplever ett problem idag eller vill förhindra framtida problem. Du kan även använda vår felsökning online för att försöka lösa problemet själv.

Se våra servicelösningar

smart heat exchanger sensor 640

Digitalisering för energieffektivitet

Smarta städer och digital intelligens kan hjälpa städer att göra framsteg mot att uppfylla 70 procent av sina mål för hållbar utveckling. Digital service kan redan ha en betydande inverkan på värme- och kylsystem i städer, vilket gör dem mer hållbara.

Att möjliggöra fjärrövervakning och utföra riktade analyser, tillåter mer exakt och effektiv drift, mer informerat beslutsfattande och riktade insatser. Utvecklingen av mer sofistikerade och effektiva värme- och kylsystem är endast möjlig genom denna digitala omvandling, som kan förse tillförlitliga och prisvärda värme- och kyla service till stadsområden samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar.

Den smarta värmeväxlaren

VVS/Fjärrvärme och hållbara städer

Genom att förbruka mer än två tredjedelar av världens energi spelar våra städer en avgörande roll för att tackla klimatkrisen. En betydande del av städernas energiförbrukning går till värme och kyla, vilket innebär att en förbättring av energieffektiviteten är av största vikt. Alfa Laval har nästan ett sekel av erfarenhet av överföring och återvinning av värme och siktar på att bli koldioxidneutral år 2030. Låt oss vara din partner i omvandlingen till en hållbar morgondag.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Kontakta oss

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.