Geotermisk värme

Geotermisk energi kan ta sig olika former: djup eller grund, hög eller lägre temperatur och för användning till el- eller värmegenerering – men dess tillgänglighet 24/7 förändras inte. Eftersom den kommer från jordskorpan är den en förnybar källa som inte är beroende av väder eller årstid. Förutom uppvärmning kan ett akviferlagringssystem också användas för att leverera frikyla till en byggnad.

geothermal heating 640x360

Välj rätt partner för geotermisk energi

 • På Alfa Laval ser vi geotermisk energis stora framtidspotential att tjäna som en viktig, hållbar värmeresurs.
 • Vårt mål är att leverera energieffektiva och pålitliga lösningar som möjliggör högsta möjliga avkastning till lägsta kostnad för miljön.
 • Med nästan 100 års erfarenhet av värmeöverföring och servicecenter över hela världen har vi erfarenhet och lokal närvaro på alla marknader.
 • Vi vet vilken värmeväxlare som bäst optimerar din produktion med kortast möjliga återbetalningstid.
 • Med extern prestandacertifiering från AHRI kan du vara säker på att våra produkters termiska prestanda är så bra som vi säger att den är.

Trender inom branschen för geotermisk värme

Fokus på geotermisk energi som ett alternativ till traditionella fossila bränslen ökar inom uppvärmningssektorn. Speciellt där den kan ersätta bränslen i fjärrvärmenät och nå ett stort antal kunder från en enda uppsättning brunnar. Det finns också en växande erfarenhet av användning av grund geotermisk värme med lägre tillgänglig temperatur och akvifervärmelagringssystem tillsammans med värmepumpar för att ge prisvärda och energieffektiva alternativ på marknaden för förnybar energi.

Men den här branschen saknar inte utmaningar. Eftersom vattnet kan innehålla höga halter av klorid och andra föroreningar kan avlagringar och nedsmutsning ansamlas och reducera processutrustningens prestanda. Det är här vi har en roll att spela. Alfa Lavals högkvalitativa utrustning och erfarenhet inom serviceområdet optimerar dina processer och minimerar nertid.

HVAC geothermal heating
När det gäller utrustning måste man helt enkelt välja den bästa. Leverantören måste ha en stark kapacitet för service och krisberedskap. Vi är glada att kunna säga att Alfa Laval uppfyller dessa kompromisslösa kriterier med en mycket stor marginal.

Ali Ichedef, General Manager för Izmir Jeotermal

 

Läs mer

.
2023 geothermal heating greenhouse 1400x2200

Den geotermiska temperaturgradienten beror på både brunnens djup och platsen. Vissa platser kan ha högre temperaturer nära ytan, till exempel Island. De flesta platser har dock ett temperaturintervall som illustreras av grafen.

Geotermisk värme fungerar genom att utvinna värmen från en underjordisk vattenkälla. Ju längre under jorden vattnet utvinns, desto varmare brukar det vara. I Nederländerna pumpar geotermiska värmeverk varmt vatten från minst 500 meters djup. När värme har utvunnits ur det geotermiska vattnet återförs det till marken i injektionsbrunnen.

Nederländerna är världens näst största livsmedelsexportör räknat i värde, och landets 9000 hektar med växthus är en stor anledning till detta. Men att hålla dessa växthus vid rätt temperatur kräver mycket energi, och därför är utveckling av alternativa energikällor en topprioritering i landets arbete att uppnå sina ambitiösa klimatmål.

Värmeväxlare spelar en nyckelroll för att ta vara på fördelarna med geotermisk energi och säkerställa effektiv värmeöverföring mellan det varma vattnet som kommer upp från marken och det kallare vattnet som har använts för att värma upp växthus eller andra byggnader.

 

Läs mer om holländskt växthus

.

Skillnad mellan grund, akvifer och djup geotermisk värme

Varje brunn är unik med djup som varierar beroende på plats och förhållanden. När den här branschen pratar om grunda eller djupa brunnar är det egentligen för att identifiera de viktigaste egenskaperna för ett projekt. Grund geotermisk värme genereras från vatten under ytan med antingen en öppen slinga där vatten pumpas från brunnen eller ett slutet system med saltvatten i en kollektorslinga som pumpas upp och ner i brunnen.

Grunda brunnar och akviferer (< = 500 m)

geothermal-heating_shallow-well_v0_640x360.jpg

Grund geotermisk uppvärmning och akvifervärmelagring (aquifer thermal energy storage, ATES) är en förnybar energiteknik som använder den relativt konstanta temperaturen i de övre lagren av jordskorpan för att värma och/eller kyla byggnader.

Till skillnad från djupa geotermiska system fungerar grunda geotermiska system vanligtvis på djup på upp till 100 meter.

Grunda geotermiska brunnar genererar en temperaturnivå som inte kan användas direkt som den är – därför används den absorberade värmen i ett grunt geotermiskt projekt tillsammans med värmepumpar, vilket ökar temperaturen till en mer användbar temperaturnivå för uppvärmningsändamål. Ett grunt geotermiskt system kan också användas omvänt där vattnet under marken används som en frikylningskälla för att kyla byggnader under varmt väder.

Grunda geotermiska system är ett populärt val för bostäder och små kommersiella byggnader, eftersom de kan installeras i ett relativt litet utrymme och kräver mindre borrning och schaktning än djupa geotermiska system.

Djupa brunnar (2000–5000 m)

geothermal-heating_deep-well_v0_640x360.jpg

Djup geotermisk värme är en förnybar energikälla som använder värmen som kommer från jordens inre.

Det varma vattnet och eventuellt även ångan förs upp till ytan och används för att generera värme genom att det körs igenom en värmeväxlare där energin överförs till den andra nivån där den distribueras till den punkt där den används. Från djupa geotermiska brunnar kan temperaturen vara tillräckligt hög för att använda värmen direkt. Men på vissa platser och djup kan det fortfarande finnas behov av att höja temperaturnivån med värmepumpar. Det är ganska vanligt att djupa geotermiska källor kopplas till ett fjärrvärmesystem.

Djupet på vilket djupa geotermiska system fungerar kan variera beroende på flera faktorer, inklusive områdets geologiska egenskaper, vilken typ av system som används och värmebehovet i byggnaderna där värmen används.

I allmänhet verkar djupa geotermiska system på djup som sträcker sig från cirka femhundra meter till flera kilometer under ytan. De vanligaste djupen för djupa geotermiska system som används för att leverera värme till byggnader och växthus är mellan 1 500 och 3 000 meter.

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Packningsförsedda plattvärmeväxlare

 • Flexibla lösningar som kan anpassas till arbetsuppgifterna för att säkerställa högsta termiska effektivitet
 • Kompakt design sparar utrymme och är lätt att serva och underhålla
 • Lösningar för att minska nedsmutsning, stress och korrosion för maximal drifttidLäs mer

Semi_welded_range_640x360.jpg

Halvsvetsade plattvärmeväxlare

 • Mycket effektiv, pålitlig teknik för applikationer som kan orsaka tryck- eller temperaturutmattning
 • Garanterad lång livslängd tack vare det unika tätningssystemet Alfa Laval RefTight™
 • En pålitlig lösning för att förhindra korskontaminering mellan media

Läs mer

plate_heat_exchangers_brazed.jpg

Lödda plattvärmeväxlare

 • Lättviktig kopparlödd konstruktion med små fotavtryck
 • Större termisk effektivitet jämfört med shell-and-tubes
 • Flexibla alternativ för att passa en mängd tillämpningsområden med alla typer av media/vätskor
 • Idealisk för naturliga kylmedel med låg GWP

Läs mer

plate_heat_exchangers_fusion-bonded.jpg

Fusionssammanfogade AlfaNova-värmeväxlare

 • Konstruktion i 100 % rostfritt stål
 • Stark korrosionsbeständighet mot aggressiva medier
 • Förhindrar metallkontamination i dricksvatten och andra hygieniska tillämpningar
 • Hög termisk effektivitet och litet fotavtryck


Läs mer

AHRI-prestanda-certifierade värmeväxlare för säker termisk prestanda

Certifiering från Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI) är den enda globala tredjepartsverifieringen av termisk prestanda, vilket ger dig oberoende försäkran om att din plattvärmeväxlare kommer att fungera i enlighet med tillverkarens publicerade värden. Alfa Laval erbjuder AHRI-certifierade packningsförsedda plattvärmeväxlare, lödda plattvärmeväxlare och fusionssammanfogade plattvärmeväxlare.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Konsult? Systemintegratör?

Är du konsult? Se här! Med kompetens från årtionden av erfarenhet av värmeväxling erbjuder Alfa Laval kunniga resurser för dagens värme- och kylautmaningar. Hitta svar på komplexa frågor om allt från energieffektivitet till naturliga köldmedier, tillsammans med användbara verktyg som gör det enklare att hitta rätt teknik för din applikation.

heating cooling-hub-vignette-2021
.

Att få effektiviteten att hålla i årtionden

En dåligt fungerande värmeväxlare kan påverka säkerheten, produktkvaliteten och energikostnaderna. Fel kan leda till kostsam driftsstopp och stora förluster i produktionen. Genom regelbundet och proaktivt underhåll av din packningsförsedda plattvärmeväxlare bevaras dess prestanda och du får en problemfri och förutsägbar drift.

Vi har den nödvändiga expertisen som kan hjälpa dig om du upplever ett problem idag eller vill förhindra framtida problem. Du kan även använda vår felsökning online för att försöka lösa problemet själv.

Se våra servicelösningar

smart heat exchanger sensor lighten 640

Digitalisering för energieffektivitet

Smarta städer och digital intelligens kan hjälpa städer att göra framsteg mot att uppfylla 70 procent av sina mål för hållbar utveckling. Digital service kan redan ha en betydande inverkan på värme- och kylsystem i städer, vilket gör dem mer hållbara.

Att möjliggöra fjärrövervakning och utföra riktade analyser, tillåter mer exakt och effektiv drift, mer informerat beslutsfattande och riktade insatser. Utvecklingen av mer sofistikerade och effektiva värme- och kylsystem är endast möjlig genom denna digitala omvandling, som kan förse tillförlitliga och prisvärda värme- och kyla service till stadsområden samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar.

Den smarta värmeväxlaren

VVS/Fjärrvärme och hållbara städer

Genom att förbruka mer än två tredjedelar av världens energi spelar våra städer en avgörande roll för att tackla klimatkrisen. En betydande del av städernas energiförbrukning går till värme och kyla, vilket innebär att en förbättring av energieffektiviteten är av största vikt. Alfa Laval har nästan ett sekel av erfarenhet av överföring och återvinning av värme och siktar på att bli koldioxidneutral år 2030. Låt oss vara din partner i omvandlingen till en hållbar morgondag.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Kontakta oss

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.