Geotermisk värme

Geotermiskt vatten är en ekonomisk och miljövänlig metod att alstra värme. Alfa Laval har en överlägsen teknik och kunskap om tillämpningen som krävs för att effektivt integrera denna förnybara energikälla i fjärr- och närvärmenät.

geothermal heating 640x360

Alltid tillgänglig

Jordvärme, där man tar energi från jordens inre, är en miljövänlig lösning som inte kräver fossila bränslen. Värmekällan är alltid tillgänglig eftersom den inte är väderberoende. Jordvärme används vanligen som komplement till andra värmekällor. Ett av de största användningsområdena är varmvatten för husuppvärmning och tappvarmvatten. Om det geotermiska vattnet är tillräckligt varmt kan det matas direkt till en värmeväxlare och sedan användas i fjärrvärmesystem. 

Överlägsen teknik och kunskap om användningsområden

Alfa Laval har omfattande kunskap om geotermiska användningsområden som vi bygger på för att utforma geotermiska energitillämpningar på ett optimalt sätt. Vi tillhandahåller överlägsen teknik, från geotermiska borrhål till fjärrvärmecentraler. Våra AHRI-certifierade värmeväxlare, med plattor av rostfritt stål eller titan, och våra ALF-filter är det optimala valet för att klara flöden av korrosiv vätska som geotermiskt vatten. 

Alfa Laval 360° Serviceportfölj

Alfa Laval erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att du ska kunna hålla din utrustning i toppskick.

Kontakta oss om du vill veta hur vi kan hålla dina produkter i gång längre.

 

Vi driver utvecklingen inom Fjärrvärme/VVS