Ren energi

Avkolning är en av de mest komplexa utmaningarna i vår tid. Den kommer att kräva en fullständig omvandling av vårt globala energisystem, och det betyder att det inte finns någon enskild eller enkel lösning. Att nå klimatmålen i Parisavtalet kommer att kräva en kombination av teknik och lösningar, och att främja ren energi kommer att vara en viktig bidragande faktor.

Alfa Laval har utvecklat ett brett utbud avancerade värmeöverförings- och separeringsteknologier som redan används för att möjliggöra övergången till en renare energiframtid. I nära samarbete med våra kunder och partners påskyndar vi omvandlingen av vår energiinfrastruktur i syfte att främja hållbara energilösningar från grön vätgas, Power-to-X, bränsleceller och energilagring till biodrivmedel, utnyttjande och lagring av kolavskiljning och mycket mer.

cleantech_clean_energy_spotv2.jpg


cleantech-WHE-chart-final.png

Utfasning av fossila bränsleng: en kombination av tillvägagångssätt

Utmaningen med utfasning av fossila bränslen är dubbel: vi måste stödja snabbväxande energibehov samtidigt som vi minskar koldioxidutsläppen (CO2) för att uppfylla klimatmålen i Parisavtalet.

Som vi ser i det här diagrammet behövs en kombination av teknik och nya bränslen för att vända vår nuvarande kurs och istället växla in oss på spåret för hållbar utveckling så att vi kan nå målen i Parisavtalet. När det gäller ren energi illustrerar det gröna avsnittet den viktiga roll som förnybar energi spelar. Samtidigt visar den orange delen av diagrammet att nya, renare bränslen och koldioxidavskiljning kommer att vara lika viktigt.

Alfa Laval har redan inlett samarbeten med kunder för att stödja deras övergång till renare energi. Kontakta oss redan idag för att få veta hur vi kan hjälpa ditt företag.

Närvaro i alla sektorer

Med ledande värmeöverförings- och separeringstekniker hjälper Alfa Laval verksamheter runt om i världen med deras övergång till ren energi. Välj ett område nedan för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig idag.

Cleantech-hydrogen-intro-final.jpg

Grön vätgas

Har du hört att vätgas kan komma att utgöra 24 % av energimarknaden år 2050? Med grön vätgas har vi en nollutsläppsenergilösning för bränsle vid transport och kraftproduktion, för värme inom tung industri och byggnader, samt ett viktigt råmaterial inom kemisk industri. Ta reda på mer om våra värmeöverförings- och avsaltningslösningar för en effektiv produktion, lagring och transport av grön vätgas.

Läs mer

Cleantech-Fuel-cells-intro-img-final.jpg

Bränsleceller

Bränsleceller kommer att bli en av de grundläggande delarna i att lösa vårt energiövergångspussel. Säker du information om polymerelektrolytmembran (PEM), fasta oxidbränsleceller (SOFC) eller bränslecellösningar för stationära tillämpningar? Med vår långa erfarenhet av termisk teknik kan Alfa Laval hjälpa dig att möta kraven från utmanande tillämpningar.


Läs mer

Cleantech-P2X-intro-final.jpg

Power-to-X (P2X)

Power-to-X innebär omvandling av elektricitet till gasformiga, flytande bränslen eller kemikalier, inklusive e-ammoniak, e-metanol, metan, grönt väte och syntesgas. På detta sätt kan det möjliggöra avkolning inom industri, transport och energi samt ge en viktig energilagringslösning. Med decenniers erfarenhet av att tillhandahålla avancerade lösningar till den kemiska industrin kan Alfa Laval stödja Power-to-X-uppgifter med en mångsidig portfölj effektiva värmeväxlare.


Läs mer

Cleantech-energy-storage.jpg

Energilagring

Vill du veta hur vi frigör potentialen för förnybar energi dygnet runt? Långvarig lagring i bruksskala är en viktig del av den här historien, detta eftersom intermittenta förnybara källor som solceller och vind inte alltid produceras när och var de behövs. Att kunna lagra denna energin är därför vitalt, och effektiv värmeöverföringsteknologi utgör kärnan i utformningen av kostnadseffektiva lagringslösningar.


Läs mer

Cleantech-carbon-capture-intro-final.jpg

Kolavskiljning, användning och lagring

Du har kanske hört talas om koldioxidavskiljning, -utnyttjande och -lagring (CCU/S), men insåg du också att teknologierna som möjliggör detta har funnits i flera årtionden? Med begränsade möjligheter för utfasning av fossila bränslen inom sektorer som olja och gas, energi, raffinaderier, petrokemikalier och cementindustri kommer CCU/S att vara grundläggande för energimarknadens framtid. Upptäck vår portfölj av värmeöverföringsutrustning utformad för att maximera effektiviteten i koldioxidavskiljning.


Läs mer

Cleantech-CSP-intro-final.jpg

Koncentrerad solenergi (CSP)

Att generera energi som är helt förnyelsebar, ren och överföringsbar bådar gott för framtiden. Koncentrerad solenergi (CSP) tillsammans med termisk lagring kan hjälpa till att säkra framtidens energitillgångar samt även leverera färskvatten och värme för annan användning. Alfa Laval erbjuder toppmodern teknik som är en förutsättning för produktionen av solenergi, färskvatten och värme.


Läs mer

Cleantech-Bio-fuels-intro-img-final.png

Biobränslen

Avkolningen av transporter har gjort biobränslen till en snabbt växande marknad. Du vet kanske att bioenergi redan står för 10 % av världens primära energibehov, varav 7 % kommer från biobränslen? Alfa Laval tillhandahåller en komplett portfölj av värme- och separeringsutrustning för att stödja biobränsleproducenter, inklusive kompletta prefabricerade biodieselanläggningar.


Läs mer


cleantech_symbol_RGB_png.png

Hållbart partnerskap

Kontakta oss för att få veta mer

Kontakta oss idag för mer information om våra hållbara lösningar

Ta kontakt

Informationen lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.