Energieffektivitet

Energieffektivitet är en av de viktigaste bidragande faktorerna till att nå Parisavtalet. Genom att optimera världens energiförbrukning och kunna producera mer av mindre kan vi möta våra ökade energibehov och samtidigt minska koldioxidutsläppen. Enligt International Energy Agency kan ökad effektivitet faktiskt stå för mer än 40 % av utsläppsminskningarna under de kommande 20 åren.

Så mycket som 50 % av dagens potential för energieffektivitetsbesparing kommer från industrisektorn och 30 % kan uppnås i byggnader. Och lösningarna för att möjliggöra dessa energieffektivitetsförbättringar finns redan! På Alfa Laval har vi tillbringat decennier med att utveckla teknik för plattvärmeväxlare som hjälper företag att optimera energianvändningen i sina processer. Våra produkter används i allt från tung processindustri till datacenter, hushållsuppvärmning och -kylning och mycket mer. Våra unika termiska lösningar gör det möjligt att spara enorma mängder energi och därmed minska koldioxidutsläppen – oavsett tillämpning!

cleantech_energy_efficiencyv2.jpg

Ett partnerskap som påskyndar din hållbarhet

Varje kW sparad energi är lika värdefull som att producera en ny kW ren energi. På Alfa Laval vet vi hur du kan göra dina processer mer effektiva – och mer hållbara. I mer än 90 år har vi utvecklat plattvärmeväxlare för att optimera värmeöverföring vid uppvärmning och kylning.

I den här videon kan du lära dig hur våra innovativa lösningar redan stöder kundernas ökade behov av energieffektivitet och utsläppsminskning.

Gör energieffektivitet till en vinn-vinn för dig

Möt Julien Gennetier, VP för Energy Division här på Alfa Laval och en av de främsta branschexperterna inom energieffektivitetsfrågan. I den här videon förklarar Julien hur energibesparing inte bara kommer att göra stor skillnad när det gäller att hjälpa vår planet. Det är också ett smart sätt att sänka kostnaderna och öka din lönsamhet. Med andra ord: en vinn-vinn!

Vad är det värt?

Vilken är den verkliga potentialen för effektivare teknik för plattvärmeväxlare? Globalt sett är de potentiella energibesparingarna enorma. Genom att jämföra effekterna av energi i våra större städer – eller till och med i våra egna hem – börjar du se vad som faktiskt är möjligt.

Varje år hjälper nyinstallerade plattvärmeväxlare från Alfa Laval våra kunder att spara 50 GW energi. Det är samma mängd energi som det tar att årligen värma 10 miljoner europeiska hem.

Men att spara energi berättar bara halva historien. Dessa 50GW innebär också en minskning av de globala koldioxidutsläppen (CO2) med 25 ton, eller vad som släpps ut årligen av staden Paris.

Och allt detta är bara nya värmeväxlarinstallationer. Föreställ dig den exponentiella effekten av miljontals effektiva plattvärmeväxlare installerade runt om i världen när de multipliceras varje år. Du börjar få en verklig känsla av vår potential att påskynda global hållbarhet.

Nyfiken på vad det kan betyda för dina processer? Kontakta oss idag, så kontaktar våra experter dig!


Kontakta oss

cleantech_watts-it-worth-paris640x419.jpg

Energy Hunter – På jakt efter spillenergi

För att förbättra energieffektiviteten måste vi alla jaga och minska spillenergi. Alfa Laval har teknologin, expertisen och servicen för att maximera din värmeöverföringseffektivitet. Använd vårt nya verktyg för att beräkna hur mycket du kan spara idag.

energy hunter screen view

Se alla siffror

Alfa Lavals hållbarhetsexperter samarbetar nära partners över hela världen, i nästan alla tänkbara branscher. Hur mycket kan vi minimera energiförbrukningen i raffinaderier? Hur är det med det minskade koldioxidavtrycket för datacenter? Eller är du nyfiken på att se energibesparingarna inom kemisk sektor eller inom byggnad och konstruktion?

Vi har detaljerade data om de energi- och utsläppsminskningar som Alfa Laval plattvärmeväxlarteknik möjliggör i ett brett urval branscher. Klicka här för att få tillgång till dessa och många fler!


Läs mer

cleantech_emission_reduction201201.jpg

Utsläppsminskning

Att minska koldioxidutsläppen från där vi befinner oss idag är vår tids största problem. En sådan komplex utmaning kan inte lösas med en enda enkel lösning. Faktum är att ett stort antal lösningar kommer att behövas.

Förutom plattvärmeväxlare som möjliggör högre effektivitet för en minskad energiförbrukning hjälper Alfa Lavals beprövade värmeöverförings- och separeringsteknologier kunder inom olika branscher att minska utsläppen på ett antal olika sätt.

Klicka här för att få veta hur vi hjälper till att påskynda nya lösningar för koldioxidavskiljning, naturliga och låga GWP-kylmedel och mycket mer.

 

Läs mer

cleantech_waste_heat_recovery201201.jpg

Spillvärmeåtervinning

Vad händer med värmen som dina processer genererar? Om du bara låter den undfly ut i den omgivande atmosfären går du miste om ett av de mest effektiva sätten att förbättra energieffektiviteten i din verksamhet.

Med rätt värmeväxlarteknologi kan du återvinna högtemperaturvärme som genereras av industriella processer, liksom värme med lägre temperatur som fångas upp av värmepumpar i till exempel tillämpningar för datacenterkylning eller vattenbehandling. Denna värme kan sedan användas för tillämpningar som sträcker sig från fjärrvärme till elproduktion.

Klicka här för att lära dig mer om Alfa Lavals omfattande expertis inom detta område och hur vi kan hjälpa dig.


Läs mer

Närvaro i ett brett urval branscher

Alfa Lavals effektiva plattvärmeväxlare används för att spara energi och minska utsläppen i industriella processer över hela världen. Idag är vi närvarande inom allt från tunga processindustrier till datacenter, VVS/fjärrvärme och mycket, mycket mer. Välj din bransch nedan för att få veta mer.

cleantech-HVAC-intro-img.jpg

VVS/fjärrvärme

Visste du att värmepumpar är fyra gånger effektivare än traditionella boilers för bostadsuppvärmning och -kylning?

Varje år sparar värmepumpar baserade på Alfa Lavals plattvärmeväxlare upp till 29 TWh el, vilket minskar koldioxidutsläppen med 6,6 miljoner ton.

Den sparade elen är samma mängd som krävs för att värma 2,7 miljoner kinesiska hem.

Hur mycket kan du spara i din VVS-drift?

 

Läs mer

cleantech_energy_efficiency_refinery_refrigeration.jpg

Kylning

Tänk om alla nya kylinstallationer i kylanläggningar använde Alfa Lavals kompakta plattvärmeväxlare istället för traditionell teknik. Detta skulle spara 628 GWh elkraft och minska koldioxidutsläppen med 144 000 ton – varje år!

Energibesparingen motsvarar det som krävs för att kyla 290 000 bostäder i Singapore. Utsläppsminskningen motsvarar även utsläppen från 470 flyg från London till Shanghai.

Vad kan vi göra för dina kylsystem?

 

Läs mer

cleantech_data_centerv2.jpg

Datacenterkylning

Tänk om alla datacenter skulle installera plattvärmeväxlare för att möjliggöra frikyla fram till år 2030. Detta skulle kunna spara 30 TWh i elkraft – motsvarande den el som förbrukas årligen i hela Nya Zeeland! Det skulle också minska koldioxidutsläppen (CO2) med 7 miljoner ton, eller vad som produceras varje år av hela staden Boston.

Effektivare kylning med Alfa Lavals plattvärmeväxlare kan göra detta möjligt.

Nyfiken på vad vi kan göra för just ditt datacenter?


Läs mer

cleantech_energy_efficiency_refinery_main_img.jpg

Råoljeraffinaderier

Visste du att raffinering står för 6-8 % av all industriell energianvändning?

Tänk dig om alla raffinaderier bytte från traditionell teknik till Alfa Lavals effektiva plattvärmeväxlare. Detta skulle minska den globala energiförbrukningen med 23 %. Och motsvarande minskning med 245 miljoner ton koldioxid (CO2) skulle motsvara Spaniens årliga utsläpp!

Ta reda på mer genom att läsa hela berättelsen.

 

Läs mer

Cleantech-Petrochemicals-intro-img-final.jpg

Petrokemikalier

Visste du att en plattvärmeväxlare från Alfa Laval överför värme upp till 5 gånger mer effektivt än traditionell shell-and-tube-teknik?

Om alla petrokemiska anläggningar använde mer effektiva plattvärmeväxlare från Alfa Laval skulle vi kunna minska energiförbrukningen med 132 TWh årligen och eliminera 28 miljoner ton koldioxid (CO2) från vår atmosfär! Detta motsvarar utsläppen från staden Qingdao.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att göra dina processer mer hållbara?


Läs mer

CleanTech_Service.jpg

Service

Visste du att ungefär 1-2,5 % av världens koldioxidutsläpp (CO2) skulle kunna förhindras om alla installerade värmeväxlare arbetade "maximalt"? Allt som krävs är optimal prestanda genom att säkerställa korrekt rengöring och underhåll.

Således kan Alfa Lavals breda serviceportfölj för värmeväxlare stödja dig i din verksamhet.


Läs mer


cleantech_symbol_RGB_png.png

Hållbart partnerskap

Kontakta oss för att få veta mer

Kontakta oss idag för mer information om våra hållbara lösningar

Ta kontakt

Informationen lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.