Cirkulär ekonomi

Idag lever vi i en linjär "slit-och-släng"-ekonomi. Produkter används och kastas, vilket nekar oss tillgång till fortfarande värdefulla och ofta knappa naturresurser och ytterligare bidrar till föroreningar. I en cirkulär ekonomi är istället hela produktlivscykeln utformad för att eliminera avfall och föroreningar. När en produkt inte längre är livskraftig tas dess material och komponenter i bruk igen på andra sätt. Allt recirkuleras, vilket leder till den regenerering som kan observeras i naturliga system.

Tack vare vår unika förståelse för separering och termisk teknologi har Alfa Laval lett vägen inom utvecklingen av nya lösningar för att främja den cirkulära ekonomin. Idag kan vi hjälpa dig att förbättra resurseffektiviteten och minska, återanvända och återvinna avfall för att optimera dina produktionsprocesser för en mer tillförlitlig och hållbar prestanda. Tillsammans kan vi påskynda övergången till en cirkulär ekonomi för biobaserade kemikalier, bioplast, biobränslen, kommunalt avfall (MSW), vätskefria urladdningar (ZLD), återvinning av plast, textilier med mera.

Cleantech-Circular-economy-intro-final.jpg

 

cleantech-circular-economy-chart-final.png

Definiera cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin – enligt definierad av Ellen MacArthur-stiftelsen – bygger på principerna att utforma avfall och föroreningar, hålla produkter och material i bruk samt regenerera naturliga system.

Med andra ord går ingenting till spillo och alla våra naturresurser används på det mest effektiva sättet, om och om igen. Produkterna framställs med förnybar energi. Inom produktionsprocesser återanvänds, reduceras och återvinns vatten, kemikalier och material. Biprodukter extraheras och förs in i andra cirkulära system. Produkten används sedan så länge som möjligt. Om en produkt går sönder repareras den istället för att kastas. I slutet av en produkts livscykel återvinns dess beståndsdelar för att återföras tillbaka till produktionen, och cirkeln fullbordas. Biologiskt material som inte återvinns bryts istället ned, förnyas med solljus, koldioxid och näringsämnen i syfte att möjliggöra tillväxt av nya naturresurser.

Detta kommer naturligtvis att medföra en enorm förändring för industrin, men en nödvändig sådan. Är din verksamhet redo att ta steget över till en cirkulär affärsmodell? Om så är fallet, kontakta oss redan idag för att lära dig om de många sätt som våra lösningar kan hjälpa dig att uppnå dina mål.


Kontakta oss

Ett banbrytande partnerskap från två hållbarhetsledare

Alfa Laval och Stena Recycling har gått ihop för att skapa en smart, hållbar och lättanvänd lösning för att förbättra cirkulariteten i vår bransch. Detta nya utbytesprogram kallas ”Re-Made to matter” och kommer att göra det möjligt att återvinna så mycket som 100% av de värdefulla metaller som finns i gamla värmeväxlare. Genom att ersätta dem med mer moderna konstruktioner kan vi också möjliggöra effektivitetsförbättringar för energibesparingar samt minskat koldioxidavtryck.

 

 

Cleantech-Circular-economy-intro-final.jpg

Cirkulära lösningar för att förvandla avfall till värde

Alfa Laval har tillfört sin expertis inom mekanisk och termisk separering till ett partnerskap med EasyMining. EasyMining är ett innovationsföretag som ingår i svenska Ragn-Sells Group och syftar till att möjliggöra nya cirkulära lösningar. Med Alfa Lavals stöd gör de det möjligt att utvinna fosfor från förbränt avfallsslam och andra resurser från avfallsströmmar – och samtidigt skapa nya värdekedjor för avfallsmaterial.

"Med dessa processer blir det möjligt att omvandla avfall till värdefulla produkter igen, vilket är ett viktigt steg för att bygga ett mer hållbart samhälle", säger Susanne Pahlén Åklundh, VD för Alfa Lavals energidivision.

"Med Alfa Laval ser vi en möjlighet att påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av våra processer, vilket är viktigt för innovationsföretag", säger Jan Svärd, VD för EasyMining.

Se hur vi påskyndar cirkulariteten

cleantech-Resource-efficiency-intro-img-final.jpg

Resurseffektivitet

Vad betyder det egentligen att använda resurser mer effektivt? I slutändan handlar det om att öka avkastningen genom att så klar få ut mesta möjliga av varje råvara, men också att säkerställa att absolut ingenting går till spillo.

När det görs rätt förbättrar resurseffektiviteten inte bara din verksamhets hållbarhet. Det kan också vara ett smart sätt att sänka kostnaderna och öka lönsamheten. I allt från gröna och biobaserade kemikalier till naturliga kylmedel har Alfa Laval den mångfald av lösningar och expertis som hjälper dig att förbättra cirkulariteten i din resursförbrukning. Lär dig hur vi kan stödja din bransch redan idag.

 

Läs mer

Cleantech-Reuse-reduce-recycle-final-210303.jpg

Återanvänd, minska & återvinn

De flesta industriella processer förbrukar idag mycket naturresurser och producerar därför också betydande mängder avfall. Med rätt teknik har det dock blivit alltmer möjligt att minimera avfallsproduktionen och därmed minska både sitt miljöavtryck och sina driftskostnader.

Alfa Laval har lång erfarenhet av att stödja kunder med lösningar för behandling och återvinning på plats som möjliggör en förbättrad hantering av avfall och vattenflöden. Våra ytterst effektiva separerings- och vattenhanteringslösningar kan hjälpa dig att minska, återanvända och återvinna avfall på alla nya sätt.


Läs mer

Cleantech-product-lifetime-final-210303.jpg

Produktens livstid

Att säkerställa hållbarhet i den cirkulära ekonomin innebär också att optimera och maximera livstidsprestandan för varje enskild produkt.

På Alfa Laval utgör detta en stor del av hur vi betraktar utformningen av vår utrustning och de material vi använder. Vi samarbetar med kunderna för att säkerställa att våra produkter används på ett optimalt sätt i syfte att säkerställa en långvarig och effektiv prestanda. Vår omfattande serviceportfölj säkerställer att alla Alfa Laval-kunder får rätt support för att få bästa möjliga drift under hela utrustningens livstid. I vissa fall kan vi till och med ge råd om hur produkten kan återanvändas och återvinnas i slutet av dess livslängd.


Läs mer

Accelererande cirkularitet för Outokumpu

Outokumpu, världsledande inom rostfritt stål, sänkte sitt koldioxidavtryck genom att förbättra cirkulationen av vätskeresursförbrukning i deras avfettningsprocess. Att kunna återanvända mer av vätskan längre hjälpte dem att förbättra produktionseffektiviteten, och resulterade också i mindre skrot och bättre kvalitet i slutprodukterna. Se den här videon för att få veta mer.

Närvaro i alla sektorer

Tack vare ledande separerings- och värmeöverföringsinnovationer har Alfa Laval en bred närvaro inom ett brett spektrum industritillämpningar. Vill du se hur vi kan hjälpa dig att förbättra cirkulariteten i din verksamhet? Välj ditt område i listan nedan.

Steam_and_heat_640x360.jpg

Vätskefri urladdning (ZLD)

Alfa Lavals ZLD-system är robusta, kompakta lösningar utformade för absolut minimering av vätskeutsläpp inom ett brett spektrum industriavfallstillämpningar. ZLD-system optimerar effektiviteten i din vattenförbrukning via en kombination av termiska lösningar och separeringsteknologi, med AlfaFlash-förångaren i centrum av konfigurationen.


Läs mer

cleantech-biobased-chemicals-intro-img.jpg

Biobaserade kemikalier

Kemikalier och material från olika biomassakällor spelar en viktig roll när det gäller att minska vårt beroende av icke-förnybara resurser. Träd, växter, grödor, alger, bakterier och biologiskt avfall kan användas i olika former för att producera ett brett utbud biobaserade kemikalier, bränslen, produkter och mellanprodukter. Alfa Laval kan hjälpa dig att förbättra effektivitet och hållbarhet inom ett brett spektrum av biobaserade kemiska applikationer.


Läs mer

cleantech-Recycling-intro-img-final.jpg

Återvinning

I den cirkulära ekonomin är produktens sista livscykelfas lika med återvinning. Detta gör det möjligt för oss att dra nytta av komponenterna och naturresurserna i produkten och återföra dem till produktion. Idag skapar nya processer nya möjligheter för kommersialisering av återvinningsprocesser för plast, textilier, batterier, kommunalt fast avfall (MSW) med mera.


Läs mer


cleantech_symbol_RGB_png.png

Hållbart partnerskap

Kontakta oss för att få veta mer

Kontakta oss idag för mer information om våra hållbara lösningar

Ta kontakt

Informationen lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.