Hållbart partnerskap

På Alfa Laval förstår vi de utmaningar ditt företag står inför – vi gör din verksamhet till vår sak. Din nyfikenhet är vår nyfikenhet. Och din passion är vår passion. Vi anser att samarbete och starka, varaktiga partnerskap är nyckeln till att påskynda morgondagens hållbara lösningar för att omforma vår ekonomi och den värld vi delar.

Därför arbetar Alfa Laval nära kunder och andra partners för att finna nya svar på vår tids mest utmanande frågor. I mer än ett sekel har denna delade nyfikenhet och passion drivit vår obevekliga innovation. Idag driver den utvecklingen inom energieffektivitet, ren energi och cirkulär ekonomi. Redo att påskynda resan mot en mer hållbar värld? Kontakta oss och låt oss börja arbeta – tillsammans!

Cleantech-Sustainable-partnership-intro-img.jpg

Partnerskap för att påskynda hållbara lösningar

Behovet att påskynda hållbarheten har aldrig varit större. Och ett starkt, långsiktigt samarbete kommer att vara nyckeln till att detta kan ske. Den goda nyheten är att vi redan har tekniken. Nu är det dags att arbeta tillsammans för att bygga en mer hållbar framtid!

I den här videon kan du höra Alfa Lavals affärsutvecklingschef för Clean Technologies, Madeleine Gilborne, berätta om våra lösningar för att maximera energieffektivitet och möjliggöra övergången till ren energi och cirkulär ekonomi.

Kontakta oss redan idag om du är redo att inleda ett samarbete för att göra en hållbar skillnad.


Kontakta oss

Våra partnerskap

Över hela världen samarbetar Alfa Laval med kunder och andra partners för att skapa de nya lösningarna för att påskynda energieffektivitet, ren energi och cirkulär ekonomi. Här kan du läsa om några av våra senaste samarbeten samt kontakta oss redan idag för merinformation om hur vi tillsammans kan påskynda hållbara lösningar.

En revolution inom förnybar energi

År 2019 blev Alfa Laval investerare och partner till Malta Inc. och utvecklade en ny lösning med potential att revolutionera energilagring på elnätet. Detta nystartade företag är en avknoppning av Googles X-inkubator, med investerar som exempelvis Bill Gates och Jeff Bezos. Maltas elektrotermiska system kan lagra energi från vilken källa som helst - inklusive förnybara källor som vind- och solenergi - var som helst i upp till flera dagar. Alfa Lavals innovativa värmeöverföringsteknologi är en viktig komponent för att göra det möjligt.

"Vi tror att termisk lagring kommer att spela en viktig roll i energiomställningen", säger Susanne Pahlén Åklundh, President för Alfa Lavals Energy Division. "Efter att ha arbetat med Malta-teamet under de senaste två åren om ny design och utveckling av värmeväxlare, ser v fortfarande med spänning fram emot den här lösningen och den potentiella inverkan den kan ha på klimatförändringarna. Med samarbeten av detta slag kan vi nå längre, utöka de tekniska gränserna och skapa mer hållbara lösningar inför framtiden."

"Alfa Laval har varit en fantastisk partner till Malta ända sedan företaget grundades 2018, och vi ser fram emot att fortsätta det fantastiska arbete som kommer att hjälpa till att få ut denna lösning på marknaden", säger Ramya Swaminathan, VD för Malta Inc.


Läs mer

 

Cleantech-Circular-economy-intro-final.jpg

Cirkulära lösningar för att förvandla avfall till värde

Alfa Laval har tillfört sin expertis inom mekanisk och termisk separering till ett partnerskap med EasyMining. EasyMining är ett innovationsföretag som ingår i svenska Ragn-Sells Group och syftar till att möjliggöra nya cirkulära lösningar. Med Alfa Lavals stöd gör de det möjligt att utvinna fosfor från förbränt avfallsslam och andra resurser från avfallsströmmar – och samtidigt skapa nya värdekedjor för avfallsmaterial.

"Med dessa processer blir det möjligt att omvandla avfall till värdefulla produkter igen, vilket är ett viktigt steg för att bygga ett mer hållbart samhälle", säger Susanne Pahlén Åklundh, VD för Alfa Lavals energidivision.

"Med Alfa Laval ser vi en möjlighet att påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av våra processer, vilket är viktigt för innovationsföretag", säger Jan Svärd, VD för EasyMining.

Se hur vi påskyndar cirkulariteten

Ett banbrytande partnerskap från två hållbarhetsledare

Alfa Laval och Stena Recycling har gått ihop för att skapa en smart, hållbar och lättanvänd lösning för att förbättra cirkulariteten i vår bransch. Detta nya utbytesprogram kallas ”Re-Made to matter” och kommer att göra det möjligt att återvinna så mycket som 100% av de värdefulla metaller som finns i gamla värmeväxlare. Genom att ersätta dem med mer moderna konstruktioner kan vi också möjliggöra effektivitetsförbättringar för energibesparingar samt minskat koldioxidavtryck.

 

 

Cleantech-Power-to-X-partner.jpg

Ett partnerskap för produktion av förnybara och rena bränslen

År 2021 blev Alfa Laval investerare och partner till Liquid Wind, ett "kraft-till-bränsle"-företag som utvecklar kommersiella e-metanolanläggningar. Varje enskild anläggning fångar upp och koncentrerar biogena koldioxidutsläpp från industrin och kombinerar dess med väte tillverkat av förnybar el och vatten. Resultatet är produktion av grön metanol. Genom att gå med i Carbon Clean, Siemens Energy och Haldor Topsoe bidrar Alfa Laval till detta unika konsortium med värmeöverföringsexpertis för att förbättra processeffektiviteten och den totala energiintegreringen av anläggningarna.

"Detta är ett viktigt partnerskap eftersom vi - tillsammans med andra stora aktörer - kommer att vara en del av den växande Power-to-X-marknaden och därigenom driva utvecklingen av tekniska lösningar som kommer att påverka framtida bränslealternativ", säger Susanne Pahlén Åklundh, President för Alfa Lavals Energy Division. "Genom dessa och liknande samarbeten utvidgar vi de tekniska gränserna och bidrar till ett mer hållbart samhälle."

"Vi är mycket glada över att stärka Liquid Wind-konsortiet med en svensk industriell aktör i världsklass och med enastående erfarenhet", säger Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind. "Deras värdefulla kunskap kommer att öka effektiviteten och leverera ytterligare delat värde."


Läs mer

Alfa Laval Innovation House

Alfa Laval Innovation House är beläget i Köpenhamn i Danmark och grundades i tron att vi kan uppnå mer genom att arbeta tillsammans. Det är här som Alfa Laval påskyndar skapandet av nya affärsidéer genom kunskapsdelning och partnerskap.

I vårt Innovation-hus samarbetar Alfa Laval med nystartade företag i syfte att möjliggöra övergången till ren energi och cirkulär ekonomi. Tillsammans arbetar vi med innovativa elektrolysteknologier för väte, högeffektiva solfångare, produktion av bioolja, plaståtervinning och mycket mer.

Vill du veta mer om dessa företag och hur vi arbetar tillsammans för att utveckla nya innovativa hållbara lösningar? Klicka här för att läsa några av våra berättelser.


Läs mer

Partner i 1.5°C Business playbook

Alfa Laval är stödjande partner till "1.5°C Business Playbook", ett försök att påskynda koldioxidneutraliteten fram till år 2030. Initiativet lanserades i januari 2020 i schweiziska Davos och är en avknoppning till Exponential Roadmap-projektet. Denna playbook är en guide för klimatstrategi och -åtgärder, och syftar till att förändra ekonomin genom att flytta affärsfokus till koldioxidfria lösningar. Alfa Laval kommer att använda denna playbook i sitt eget strategiska arbete samt även när man stöder leverantörer, kunder och partners i deras ansträngningar att minska sina koldioxidutsläpp.

"Om vi är överens om att världen måste övergå till en koldioxidneutral ekonomi måste vi göra vår andel i värdekedjan", säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval. "På Alfa Laval har vi ambitionen att bli koldioxidneutral till år 2030. För att nå detta mål krävs partnerskap. Därför är vi glada över att stödja detta initiativ, som bygger på den senaste vetenskapen och fokuserar på enkelhet och snabbhet."


Läs mer


cleantech_symbol_RGB_png.png

Hållbart partnerskap

Kontakta oss för att få veta mer

Kontakta oss idag för mer information om våra hållbara lösningar

Ta kontakt

Informationen lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.