Filtrering och behandling - utmaningar och lösningar

Filtrering, behandling och förpackning

De två huvudteknikerna för slutlig ölfiltrering är Kieselguhr och membranfiltrering med korsflöde. Förstöring, igensättning och avfallshantering är några av de utmaningar som bryggare ställs inför. 

Produktionen av differentierade produkter ökar, från alkoholfri och starköl till smaksatta derivat. Vår portfölj av moduler för omrörning, karbonatisering och avalkoholisering ger effektiva sätt att på ett tillförlitligt och flexibelt sätt producera nya och unika produkter för dina nuvarande och framtida kunder.

Innan förpackning elimineras mikroorganismer genom pastörisering eller sterilfiltrering för att förbättra hållbarheten, produktens smak och säkerhet. Vi erbjuder lösningar för att göra det effektivt och på ett mer hållbart sätt. 

.

Ölfiltrering

Utmaning

 • Kieselguhr-filtret täpper igen under filtrering
 • Hög användning av Kieselguhr
 • Korta filtreringscykler på korsflödesfilter

Resultat

 • Stabil och låg fast substans på separatorutloppet
 • Avlägsnande av fasta ämnen genom centrifugering reducerar den totala användningen av Kieselguhr och minskar belastningen under filtrering
 • Minimerar mikronisering av partiklar i öl, reducerar filterstopp och tillåter längre filtreringscykler

Utmaning

 • Kort produkthållbarhet
 • Återinfektion

Resultat

 • Fullständigt avlägsnande av mikroorganismer

Utmaning

 • Oxidering under filtrering

Resultat

 • Avluftat vatten i överföringsledningar mellan bryggkärl förhindrar oxidation

Utmaning

 • Hög avfallshanteringskostnad

Resultat

 • Enklare avfallshantering av Kieselguhr när vätskan är avlägsnad, vilket gör det torrare och lättare
.

Blandning, dosering och karbonatisering

Utmaning

 • Få ölen inom specifikationen

Resultat

 • Försäkrad noggrannhet vid blandning, dosering och karbonatisering
.

Avlägsnande av alkohol

Utmaning

 • Behov av att producera öl med låg alkoholhalt 

Lösning

Resultat

 • Ingen termisk påverkan på produkten
 • Produktion av lågalkoholhaltig öl (<0,5 % v/v)

Utmaning

 • Behov av att producera alkoholfri öl

Lösning

Resultat

 • Produktion av alkoholfri öl (<0,05 % v/v)
 • Konsistens av produktionen
 • Borttagen alkohol kan återanvändas som ingrediens i andra tillämpningar

Behandling

. .

Utmaning

 • Bibehålla erforderlig hållbarhet och risk för återinfektion 
 • Hög energianvändning

Resultat

 • Eliminering av mikroorganismer i öl
 • Ökad produkthållbarhet
 • Flexitherm ger upp till 95 % energiåtervinning och minskade driftskostnader (med upp till 80%) jämfört med en traditionell tunnelpastörisator.
 • Med sterilfiltreringsmodulen för öl behöver kallbearbetningen minimalt med energi.
.

Få en offert

Vilka applikationer är du intresserad av? *

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.