Öl DeAL

Avalkoholisera all öl och fermenterade drycker med låg alkoholhalt i samma anläggning med det självständiga och helautomatiserade Alfa Laval Lowal avalkoholiseringssystemet. Bearbetning vid låg temperatur bevarar ölets naturliga smak och förhindrar försämring av ölens smak trots avalkoholiseringsprocessen. Resultatet är en högkvalitativ öl med låg alkoholhalt eller alkoholfri öl, samt en mer energieffektiv produktion.

阿法拉伐 Lowal 脱醇系统

Avalkoholisera på det praktiska och kostnadseffektiva sättet

  • Avalkoholiseringsprocess med lågt syreupptag
  • Fyra standardstorlekar med upp till 168 spiralmembran i tre slingor
  • Samma anläggning kan hantera alla typer av öl, inklusive grumliga veteöl och mörka öl
  • Kapaciteter mellan 300 och 1000 hl/dag avalkoholiserad öl med en slutlig alkoholkoncentration på <0,5 volymprocent
  • Alla rör och övrig utrustning som kommer i kontakt med produkten eller rengöringsvätskor är designade för hygieniska krav.
Detta standardiserade filtreringssystem med spiralmembran för avalkoholisering är en plug-in enhet för satskörningar. Vi har utvecklat det specifikt för att avalkoholisera öl och andra fermenterade produkter med låg alkoholhalt på ett praktiskt och kostnadseffektivt sätt. Den är monterad på medar för enkel installation och kan lätt byggas ut för att växa med din produktion. Den är utrustad med ett CIP-system (Clean-in-Place) och automatiserade rengöringsprocedurer som garanterar låga underhålls- och utbyteskostnader för avalkoholiseringsprocessen.
.

Bryggning av lättöl eller alkoholfri öl

Systemet använder spiralmembran för omvänd osmos i en höghygienisk konfiguration. Den består av fyra operationer:

  • Förkoncentration
  • Diafiltrering
  • Justering av alkohol
  • Efterbehandling

Vart och ett av dessa steg sker vid temperaturer mellan 10-20 ºC (50-68 ºF) eller lägre, vilket resulterar i en alkoholfri öl av hög kvalité vars smak inte påverkas av uppvärmning.

Membranen separerar det ursprungliga ölet i två strömmar. Permeatflödet som består av vatten och alkohol passerar genom membranen. Retentatflödet som består av koncentrerade proteiner, färg- och smakföreningar passerar inte genom filtret och kan ledas tillbaka till öltanken.

Det ursprungliga ölet pumpas från öltanken till avalkoholiseringsenheten. Två matarpumpar ökar trycket upp till 35 bar. När detta nås förs ölen in i slingan för första gången där en pump cirkulerar den över membranen. Retentatet från den första omgången fortsätter in en andra gång och återcirkuleras över membranen ytterligare en gång.

Retentatet från andra omgången återgår till öltanken via en tryckavlastningsventil. Permeatet från alla omgångarna samlas och leds antingen till et avlopp eller lagras för vattenspolning i nästa CIP-cykel.

Membranmodulen är konstruerad så att ölen flödar parallellt med membranytan (korsflöde), vilket håller membranen rena. Med hjälp av det statiska trycket på 30-35 bar pressas små molekyler, såsom vatten och alkohol igenom, medan de större molekylerna, såsom proteiner, smak- och färgföreningar stoppas. Dessa föreningar förblir i retentatet. Dessa är de grundläggande principerna för hur man brygger alkoholfri öl.

Steg 1: Förkoncentration

Detta steg minskar volymen av det ursprungliga ölet. Efter att ha passerat genom membranmodulerna recirkuleras det ursprungliga ölet över satsbehållaren. Permeatet avlägsnas medan retentatet går tillbaka till öltanken tills önskad volymminskning har uppnåtts.

Steg 2: Diafiltreringsprocessen

Detta steg innefattar att tvätta ut alkoholen med hjälp av diafiltrering. Det påminner om förkoncentrationen, men för diafiltrering tillsätts nu vatten. Diafiltreringen reducerar alkoholhalten till det önskade värdet för den färdiga lågalkoholhaltiga ölen.

Steg 3: Alkoholjustering

Efter diafiltrering justeras ölen ytterligare genom att avluftat vatten tillsätts i satsbehållaren. Detta gör det möjligt att uppnå önskat alkohol- och extraktinnehåll för en lågalkoholhaltig eller alkoholfri öl, samt att finjustera dess smak. Mängden avluftat vatten som tillsätts är normalt detsamma som mängden permeat i steg ett.

Steg 4: Efterbehandling

Den avalkoholiserade ölen kan ges sina speciella egenskaper genom att justera CO2-nivåerna, färg eller smak.

Den här lösningen för avalkoholisering är en del av ett brett sortiment av membranteknologi

Membranfiltrering för att ta bort alkohol från öl kompletterar utbudet av annan separeringsteknik som erbjuds av Alfa Laval. Detta säkerställer att vi alltid kan ge dig den idealiska lösningen för din speciella process. Genom att använda endast membranfiltrering eller i kombination med vårt sortiment av centrifuger, dekantesr eller förångare kan du justera din bryggning för att passa dina nuvarande och framtida kunders krav.

Få en offert

Vilka applikationer är du intresserad av? *

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.