Bryggeriserien

Alfa Lavals centrifugalseparatorer har länge använts av bryggerier världen över för att öka avkastningen, möta skiftande efterfrågan och bevara lönsamheten. Används i förfiltrering, separering av omoget öl, varmvörtseparering och ölåtervinning och säkerställer minimal syreupptagning under passagen genom separatorn samt högsta hygienstandard.

Hög effektivitet vid ölsepareringen i kombination med energieffektiv drift

 • Centrifugering innebär en snabb filtrering av ölet utan att aromen eller kolsyran försvinner
 • Högre filtreringskapacitet: minskad nedsmutsning av filtren genom förfiltrering
 • Högeffektiv ölseparering möjliggör snabbare omsättning på jäsningstankarna
 • Mindre svinn: separering i centrifugalseparator resulterar i mer koncentrerade fasta ämnen jämfört med gravitationsseparering
 • Patenterad ölbryggningsutrustning och hermetisk design ger ingen eller låg syreupptagning

Filtrering genom separering bidrar till att öka stabiliteten hos slutprodukten. Vår ölbryggningsutrustning säkerställer skonsam produkthantering genom att man använder en unik hermetisk matardesign. Grumlighetsmätningssystem och möjlighet till kulvarvtalsjustering gör det möjligt att få fram både helt klart öl utan fasta partiklar och grumligt öl

Alfa Laval är en av världens största leverantörer av högkvalitativ separeringsutrustning till bryggeriindustrin. Våra separatorer har visat sig vara mycket viktiga för bryggerier runt om i världen som vill höja sin avkastning och effektivitet och samtidigt möta konsumenternas skiftande efterfrågan. Separatorer för ölbryggning från Alfa Laval garanterar en minimal syreupptagning under passagen genom separatorn, vilket är ett viktigt kvalitetskrav för bryggerierna. Hygien är också en viktig faktor för alla aspekter vid konstruktionen av våra separatorer.

Alla ölseparatorer i bryggeriserien används i följande steg i bryggningsprocessen:

 • förfiltrering
 • separering av omoget öl
 • varmvörtseparering
 • ölåtervinning

Med funktioner och alternativ som vår helt hermetiska försegling som garanterar minimal syreupptagning i den filtrerade vätskan, SmartEject självutlösningssystem, som ger intermittent tömning av fasta partiklar som har högt torrsubstansinnehåll, en specialdesignad variabel frekvensdrivenhet (VFD) ) som bland annat ger låg startström och kort strömförsörjning, och mycket mer, kan bryggeriet anpassa separatorns prestanda och kapacitet till ett specifikt användningsområde för att få maximal avkastning.

.

Bryggerisortiment

Brew 20

Flerfunktionsseparator för mikrobryggerier

Brew 20_product image_640x360.png

 • Upp till 15 hl/h
 • Låg syreupptagning – axiellt hermetiskt uttag
 • Enkel att använda
 • Plug & Play-monteringsmodul
 • Låga underhållskostnader

Vill du veta mer om vår minsta ölcentrifug? Läs mer om Brew 20

Brew 80

Flerfunktionscentrifug för hantverksbryggerier

Brew 80

 • Upp till 50 hl/h
 • Låg syreupptagning – axiellt hermetiskt uttag
 • Enkel och smidig att använda
 • Plug & Play-monteringsmodul

Brew 80 Plus

Flerfunktionsseparator för mikrobryggerier

Brew 80 Plus

 • Upp till 50 hl/h
 • Låg syreupptagning – axiellt hermetiskt uttag
 • Enkel och smidig att använda
 • Plug & Play-monteringsmodul
 • Grumlighetsberoende tömning av fasta partiklar
 • Kapacitetsstyrning genom inloppsgrumlighet

Brew 301

Flerfunktionsseparator för små bryggerier och mikrobryggerier

Brew 301

 • Upp till 200 hl/h
 • Låg syreupptagning – OxyStop-tätning
 • Enkel och smidig att använda
 • Plug & Play-monteringsmodul
 • Grumlighetsberoende tömning av fasta partiklar
 • Siemens Automation

Brew 250

Blankningsenhet för små bryggerier och mikrobryggerier

Brew 250

 • Upp till 180 hl/h
 • Centrerad
 • Helt hermetisk försegling – noll syreupptagning och låg strömförbrukning
 • Enkel och smidig att använda
 • Plug & Play-monteringsmodul
 • Grumlighetsberoende tömning av fasta partiklar

Brew 250 Plus

Blankningsenhet för små bryggerier och mikrobryggerier

Brew 250 Plus

 • Upp till 180 hl/h
 • Centrerad
 • Helt hermetisk försegling – noll syreupptagning och låg strömförbrukning
 • Enkel och smidig att använda
 • Plug & Play-monteringsmodul
 • Grumlighetsberoende tömning av fasta partiklar
 • Kapacitetsstyrning genom inloppsgrumlighet
 • Siemens eller Allen Bradley Automation

Brew 350

Blankningsenhet för medelstora bryggerier och mikrobryggerier

Brew 350

 • Upp till 300 hl/h
 • Centrerad
 • Helt hermetisk försegling – noll syreupptagning och lägre strömförbrukning
 • Komplett system med full flexibilitet
 • Grumlighetsberoende tömning av fasta partiklar
 • Kapacitetsstyrning genom inloppsgrumlighet
 • Siemens eller Allen Bradley Automation

Brew 350 Monteringsmodul

Blankningsenhet för medelstora bryggerier och mikrobryggerier

Brew 350 Monteringsmodul

 • Upp till 300 hl/h
 • Centrerad
 • Noll syreupptagning och låg strömförbrukning
 • Plug & play-monteringsmodul med full flexibilitet
 • Grumlighetsberoende tömning av fasta partiklar
 • Kapacitetsstyrning genom inloppsgrumlighet
 • Siemens eller Allen Bradley Automation

Brew 501 H

Flera funktioner för större bryggerier och mikrobryggerier

Brew 501 H

 • Upp till 500 hl/h
 • Centrerad
 • Helt hermetisk försegling – noll syreupptagning och låg strömförbrukning
 • Komplett system med full flexibilitet
 • Grumlighetsberoende tömning av fasta partiklar
 • Kapacitetsstyrning genom inloppsgrumlighet
 • Siemens eller Allen Bradley Automation

Brew 601 H

Flera funktioner för större bryggerier och mikrobryggerier

Brew 501 H

 • Upp till 650 hl/h
 • Centrerad
 • Helt hermetisk försegling – noll syreupptagning och låg strömförbrukning
 • Komplett system med full flexibilitet
 • Grumlighetsberoende tömning av fasta partiklar
 • Kapacitetsstyrning genom inloppsgrumlighet
 • Siemens eller Allen Bradley Automation

Brew 2001e

Flera funktioner för större bryggerier och mikrobryggerier

Brew 2001e

 • Upp till 750 hl/h
 • Centrerad
 • Helt hermetisk försegling – noll syreupptagning och låg strömförbrukning
 • Komplett system med full flexibilitet
 • Grumlighetsberoende tömning av fasta partiklar
 • Kapacitetsstyrning genom inloppsgrumlighet
 • Siemens eller Allen Bradley Automation

Brew 701

Blankningsenhet för större bryggerier och mikrobryggerier

Brew 501 H

 • Upp till 650 hl/h
 • Centrerad
 • Helt hermetisk försegling – noll syreupptagning och låg strömförbrukning
 • Komplett system med full flexibilitet
 • Grumlighetsberoende tömning av fasta partiklar
 • Kapacitetsstyrning genom inloppsgrumlighet
 • Siemens eller Allen Bradley Automation

Brew 701e

Blankningsenhet för större bryggerier och mikrobryggerier

Brew 2001e

 • Upp till 750 hl/h
 • Centrerad
 • Helt hermetisk försegling – noll syreupptagning och låg strömförbrukning
 • Komplett system med full flexibilitet
 • Grumlighetsberoende tömning av fasta partiklar
 • Kapacitetsstyrning genom inloppsgrumlighet
 • Siemens eller Allen Bradley Automation

Brew 701 eMotion™

Blankningsenhet för större bryggerier och mikrobryggerier

Brew 701 eMotion

 • Upp till 750 hl/h
 • eMotion & centrering
 • Helt hermetisk försegling – noll syreupptagning
 • Extremt låg strömförbrukning på grund av det låga trycket
 • Komplett system med full flexibilitet
 • Grumlighetsberoende tömning av fasta partiklar
 • Kapacitetsstyrning genom inloppsgrumlighet
 • Siemens eller Allen Bradley Automation

Läs mer om Brew 701 eMotion™ och alla dess fördelar


.

Så fungerar det

ölseparator

De tyngre fasta partiklarna fångas upp i utkanten av skålen, där de töms intermittent via separatorcyklonen. De fasta ämnena töms ut via ett hydrauliskt system under separeringsutrymmet i skålen, vilket gör att den rörliga skålbotten sjunker ned med lämpliga intervall, så att portarna för de fasta ämnena öppnas i skålens utkant.

.

Hantverksbryggning

Dela med dig av din passion

Kommersiell bryggning

Den bästa utrustningen för den bästa ölen

.
.