Avalkoholiseringsmodul

Alfa Lavals helautomatiserade moduler för avalkoholisering av öl är plug-in-lösningar som effektivt och försiktigt tar bort alkohol i en enda omgång för att producera öl med fyllig smak. De är utformade för att hjälpa bryggarna till den snabbt växande och lönsamma marknaden med låghaltig och alkoholfri öl då människor söker efter hälsosammare alternativ. Den modulära designen gör det enkelt att lägga till bryggning av alkoholfria alternativ utan att det behöver göras stora investeringar.

阿法拉伐全自动啤酒脱醇模块-Fully automatic beer dealcoholization module

Mer än 25 års teknisk utveckling och erfarenhet av LAB/NAB-produktion för att hjälpa dig att lyckas

  • Avdrivning i en enda omgång vid låga temperaturer och korta uppehållstider ger högkvalitativa produkter med mycket smak utan alkohol.
  • Höga flöden - upp till 100 hl/h för öl med 0,0 % och <0,5 %
  • Lätt att installera och integrera tack vare prefabricerad modulär plug-in-lösning
  • Låga drifts- och underhållskostnader (inga roterande delar i stripperkolonn)
  • Endast en källa för enkel användning
Alfa Laval har mer än 25 års erfarenhet av produktion av öl med både 0,0 och <0,5 % abv och är världsledande inom stripperkolonn-teknik. vårt sortiment för avalkoholisering av öl finns i tre standardkapaciteter: 10, 50 och 100 hl h. de kan konfigureras för att återvinna och dosera arom från det ursprungliga ölet tillbaka till produkten för att upprätthålla all viktig smak och producera ett exceptionellt resultat för konsumenterna.>

Global service

Våra moduler stöttas av vår globala Alfa Lavals supporttjänst som hjälper till med uppstart och utbildning, samt granskningar och uppgraderingar av anläggningar.

Service 640x360
.

Teknik

Alfa Lavals avalkoholiseringsmodul är en innovativ kombination av Alfa Laval-tekniker som fungerar tillsammans som ett välintegrerat system. Den helautomatiska modulen gör det enkelt att avlägsna alkohol från öl vid låg temperatur och tryck i en enda omgång genom en vertikal stripperkolonn.

Ölet avgasas först och eventuella kondenserbara flyktiga ämnen återförs till ölflödet. Alkoholen i ölflödet avlägsnas i en speciell vertikal stripperkolonn som har en hög desorption genom att föra en avdrivningsgas (kulinarisk ånga) upp i ett torn av tätt packat material (proprietär till Alfa Laval) under vakuumliknande förhållanden. Materialet optimerar avdrivningsprocessen genom maximering av det effektiva kontaktområdet mellan öl och avdrivningsgas.

Produktionskapaciteten ställs in genom att reglera inkommande ölflöde före dirigering till vätskefördelaren längst upp på kolonnen. Denna fördelare dispergerar sedan ölen i kolonnen, där den sipprar nedåt mot flödet av avdrivningsgas som injiceras vid kolonnens botten och stiger upp genom den.

Ångan som avlägsnas från ölen består av ånga, alkohol och andra flyktiga ämnen. Det ventileras från kolonnens överdel till en plattvärmeväxlare som kyler ångan till ett kondenserat flöde av alkohol.

Den slutliga vakuum-fasen avlägsnar eventuella återstående icke kondenserbara flyktiga ämnen. En recirkulationspump med glykolsidor minimerar risken för att det avdrivna ångflödet fryser under kondensering.

En viktig fördel med denna avdrivningsprincip är att det är ett extremt effektivt sätt att avlägsna alkohol på vid låga temperaturer och tryck. Det behövs ingen recirkulation för att nå de nödvändiga specifikationerna för den slutliga avalkoholiserade ölen.

Systemet innehåller en recirkulationsslinga om ytterligare avdrivning är nödvändig. Avdrivningseffektiviteten kan också förstärkas genom att reglera ölets temperatur innan den passerar in i kolonnen eller genom att förändra trycket i systemet.

Den helautomatiserade, energieffektiva modulen ger ett pålitligt borttag av alkohol i en enda omgång med en exceptionell effektiv avdrivningsprincip vid låg temperatur och tryck för att hålla driftskostnaderna på ett minimum.

.

Läs mer

Du kan läsa mer om effektiviteten, användbarheten och de tekniska detaljerna hos våra moduler för avalkoholisering av öl genom att ladda ner broschyren.

Non alcoholic beer in green bottle 640x360
.

Låt oss hjälpa dig att hitta en spännande och lönsam marknad

Öl med låg alkoholhalt och alkoholfri öl kommer att göra betydande intåg på den traditionella marknaden. Detta kommer innebära viktiga val och utmaningar gällande smak, teknik möjligheter och kostnadseffektivitet. Vi kan processen med att ta bort alkohol från öl. Kontakta oss och låt oss diskutera dina möjligheter för ditt bryggeri.

Få en offert

Vilka applikationer är du intresserad av? *

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.

.

Inspireras

Det finns ett stadigt, betydande och globalt drag mot öl med mindre alkohol. Vissa bryggexperter tror att år 2020 kommer så mycket som 20 % av all öl som säljs att vara inom den så kallade "hälsosamma" kategorin. Med "hälsosam" menas "med alkoholen borttagen". Men hur kan man använda den borttagna alkoholen?

Boston Beer case 640x360
.
hops
Hops clear green 640x360

Ölproduktion

Allt du behöver för perfekt bryggning

Oavsett om du brygger de största varumärkena eller den senaste hantverksstilen kan Alfa Laval hjälpa dig att göra skillnad och expandera.