Få ut mer av din utrustning

För att hålla sig steget före konkurrenterna är det avgörande att hela tiden hitta nya sätt att förbättra verksamheten. Vi ser till att din utrustning fungerar så bra som möjligt – så att du kan bibehålla försprånget.

Drifttid, optimering och tillgänglighet

Alfa Laval 360°-serviceportföljen säkerställer bättre drifttid och tillgänglighet, så att du kan maximera avkastningen på dina investeringar under utrustningens livscykel.  Allt eftersom verksamheten utvecklas och förändras över tiden, kan våra experter hjälpa dig optimera utrustningen så att den uppfyller dina föränderliga behov. Med Alfa Lavals originalreservdelar kan du effektivt säkra anläggningens tillförlitlighet och säkerställa lägsta möjliga ägandekostnader.

Alfa Laval 360°-serviceportfölj

Vi samarbetar med dig hela vägen – från uppstart, underhåll och support till förbättringar och övervakningstjänster. Vi har alla delar och tjänster som krävs för att garantera att din utrustning fungerar enligt specifikation – nu och i framtiden. 

Start-up  |   Maintenance  |   Support  |   Improvement  |   Monitoring

Hur kan vi hjälpa dig?

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss

Serviceavtal skräddarsydda efter dina behov

Alfa Laval Performance Agreements

För att du ska få trygghet och full kontroll över din underhållsbudget, kan vi hjälpa dig att kombinera valfria tjänster till ett serviceavtal som är skräddarsytt efter dina behov.

Uppstartsservice

Ta utrustningen i produktion så smidigt och säkert som möjligt. Med våra uppstartstjänster kan du lita på att installationen uppfyller alla globala riktlinjer och instruktioner. Vi är inte klara förrän din process fungerar precis som det var tänkt.

Underhållstjänster

Underhåll är avgörande för att utrustningen ska fungera på ett effektivt sätt. Underhållstjänster sänker dina totala driftkostnader genom att prestandanivån bibehålls och utrustningens livslängd förlängs.

Supportservice

När du arbetar med Alfa Laval innebär det att du alltid har en partner som stöttar dig. Vi ser till att du får den hjälp du behöver, via telefon eller på plats. När du vill stärka ditt team ger våra utbildningskurser personalen de verktyg och den motivation de behöver för att lyckas.

Optimeringsservice

När du känner dig redo att ta din verksamhet till nästa nivå finns vi där för att hjälpa dig. Våra experter hjälper dig att omkonstruera utrustningen så att den uppfyller dina aktuella behov, samt att uppgradera den för att använda den senaste tekniska utvecklingen.

Övervakningsservice

Vidta åtgärder innan det oväntade inträffar. Genom att regelbundet kontrollera och underhålla utrustningen får du längre drifttid, ökad säkerhet och sparar dessutom pengar. Våra inspektioner hjälper dig tillsammans med vår kontinuerliga övervakning att upptäcka problemen innan de inträffar.

Globala servicenätverk

Du kan lita på vårt dedikerade globala servicenätverk, våra originalreservdelar och vår expertis, var du än finns. 

Servicecenter med strategiskt läge nära dig

Alfa Lavals servicecenter är strategiskt placerade världen över. Vid dessa anläggningar finns allt du behöver för att förlänga utrustningens livslängd.
Alfa Laval har servicecenter som är specialiserade på:
•Värmeväxlare
•Dekantercentrifuger
•Separatorer
•Fartygs boilers, avgasrening och system för ädelgas

Säkerhetsdatablad – kemiska produkter

Safety data sheetsAlfa Laval erbjuder ett brett sortiment av kemiska produkter som förbättrar och ökar utrustningens prestanda för följande kategorier: 

smörjmedel, rengöringsmedel – dekantrar, korrosionsskyddsmedel, pH-stabiliserare, flockningsmedel för separering, lim, ytförbättrare – och renoveringsmedel.

Hitta det senaste uppdaterade säkerhetsdatabladen

CAD-portalen

Hämta produktmodellerna i neutrala eller egna CAD-filformat. Du kan dessutom hämta PDF-filer i 3D.

Visa CAD-portalen