Tillståndsövervakning

Insikter baserade på verkliga data

Ta fram en optimerad serviceplan för din roterande utrustning baserat på verkliga data från sensorer, så att du kan övervaka kritiska komponenter eller processparametrar. Algoritmer utvecklade av våra ledande experter analyserar specifika vibrationsmönster i syfte att tillhandahålla relevanta rapporter med viktiga rekommendationer. Detta säkerställer att utrustningen fungerar som den ska och låter dig planera ditt underhåll. 

Service vid behov

Serviceintervallen kan optimeras genom att utföra service vid rätt tidpunkt, baserat på det verkliga skicket för utrustningen snarare än ett fast tidsintervall. Detta innebär ofta utökade serviceintervall. 

Övervakningen av utrustningsskicket rekommenderas särskilt när serviceintervallen är svåra att förutse, när kostnaderna är höga på grund av bristen på utbildad personal och när separation är en kritisk del av processen. 

Onlineservice

När du väljer onlineservice får du regelbundna rapporter baserade på omfattande och kontinuerliga analyser av vibrationsdata. För att hjälpa dig sova tryggt på natten finns larmrapporter som ser till att du direkt får information om komponenterna går sönder eller om det uppstår andra problem med utrustningen. 

Offlineservice

Vid offlineservice används en bärbar enhet för att hämta information vid en specifik tidpunkt. 

Så fungerar det

Våra experter:

  • Samlar in vibrationsdata – på plats eller online
  • Analyserar insamlade data, antingen lokalt eller centralt för en mer detaljerad analys
  • Avgör vilken typ av service som krävs och när den ska utföras baserat på verkliga data
  • Tillhandahåller en optimerad serviceplan för roterande utrustning 

 

Letar du efter en specifik service?

阿法拉伐专家进行检测设备-Alfa Laval experts conduct testing equipment

Tio bra tips som håller din Alfa Laval-utrustning i toppskick