Alfa Laval hjälper Stockholm Vatten att uppnå bästa tänkbara flöden

Stockholms kommunala vattenföretag, Stockholm Vatten VA AB, har ett serviceavtal med Alfa Laval som täcker 15 dekantrar på tre olika anläggningar.

DATUM 2023-11-28

Alfa Laval planerar och utför allt nödvändigt underhåll, från rengöring och smörjning till avancerade årlig service som utförs på ett Alfa Lavals servicecenter. Alfa Lavals servicetekniker övervakar dekantrarnas tillstånd regelbundet genom att mäta vibrationer, vilket gör att de kan utföra förebyggande underhåll och optimera serviceintervallerna. 

Lägre totala ägandekostnader med Alfa Lavals tjänster 

Fördelarna för Stockholm Vatten är många. Driften är mer tillförlitlig, de har en fast årlig servicekostnad och en lägre total ägandekostnad. Alfa Laval hanterar alla praktiska detaljer medan Stockholm Vatten fokuserar på kärnverksamheten.

Extending performance with the Alfa Laval 360° Service Portfolio

Our extensive service portfolio offers all the services you need to ensure top performance, maximum uptime and operating efficiency from your Alfa Laval equipment throughout its life cycle. Our team of experts and the availability of parts bring you peace of mind.

More about Alfa Laval 360° Service Portfolio

Kunden

Stockholms kommunala vattenföretag, Stockholm Vatten VA AB, hanterar avloppsvatten från Stockholm och sju andra kommuner.