Alfa Lavals program för distributörer

Tillsammans växer våra företag

Var och en av våra distributörer är viktiga för oss. De är en viktig del av hur vi gör affärer, de hjälper oss att uppnå en global närvaro på marknaden. Det är därför vi är dedikerade att hjälpa var och en av våra distributörer att växa.

Att bli en auktoriserad, certifierad eller Master Alfa Laval-distributör ger dig verktyg och support som får ditt företag att växa med nya och befintliga kunder. 

Ömsesidig tillväxt

Vårt distributörprogam skapar stabila partnerskap som ger lönsamhet på lång sikt. Detta görs genom att leverera konkreta affärsresultat!

"Authorized"

Auktoriserad partner ger tillgång till nya verktyg som hjälper dig att bedriva verksamheten mer effektivt och ger personalen nya färdigheter, samtidigt som det ställer begränsade krav på din tid och dina resurser.

"Certified"

Att ta steget att bli en certifierad partner innebär ett närmare samarbete för att skapa nya möjligheter till ömsesidig tillväxt. När du blir en certifierad partner tar vi fram en affärsplan som beskriver framtida tillväxtmål och utvecklingsaktiviteter.  

"Master"

Att bli en Master-distributör innebär stort
ömsesidigt engagemang. Detta skapar möjligheter som bara en global marknadsledare kan erbjuda. Våra specialister samarbetar nära med Master-distributörerna för att stärka deras marknadsposition. Detta omfattar skräddarsydd och fördjupad utbildning som stärker dina försäljningsaktiviteter genom att öka personalens kunskaper om Alfa Lavals produkter och tjänster.

Upptäck dina nya affärsmöjligheter

Om du vill komma i kontakt med våra distributörsansvariga för att få veta mer om Alfa Laval distributörsprogram,  kontakta oss.

Ge affärerna ett lyft

Growing our businesses together - Alfa Laval channel partner programme

Var och en av våra distributörer är viktiga för oss. De är kärnan i våra affärer och hjälper oss uppnå en global närvaro på marknaden. Det är därför vi gör allt för att hjälpa våra distributörer växa. .

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Alfa Laval Anytime - vår eBusiness

Alfa Laval Anytime är Alfa Lavals e-handelsportal med information och verktyg för våra distributörer.

Distributörer som är anslutna till onlineverktyget har fullständig kontroll över kundernas order längs hela leveranskedjan. De kan kontrollera orderinformationen i realtid, medan nya order når fabriken på några sekunder.

Via Alfa Laval Anytime kan du beställa både produkter med artikelnummer och konfigurerade produkter vid samma köptillfälle via nätet. Anytime innehåller också ett lättanvänt konfigurationsverktyg.

Distributörer som ännu inte är anslutna är välkomna att kontakta närmaste lokala Alfa Laval-representant.

Alfa Laval Anytime