Alfa Laval - Utbildning

Utbildning

Kunskap och skicklighet stärker

När du köper utrustning från Alfa Laval köper du sinnesro. Men du måste också kunna lita på att dina egna operatörer verkligen får jobbet gjort. Det är därför kompetensutveckling är ovärderligt för din dagliga drift.  

Du måste kunna lita på att du är utrustad med rätt kunskap. Effektiv utbildning ger dig en bred förståelse för hur du ska använda och underhålla Alfa Lavals system.

 

Letar du efter en specifik service?

training 640x360

De tio bästa tipsen för att hålla din utrustning från Alfa Laval i absolut toppskick

Investera i expertutbildning från Alfa Laval

Vår expertutbildning låter dig lära känna din utrustning inifrån och ut. Du investerar i optimal effektivitet och förbättrad prestanda. Vår expertutbildning säkerställer också att du känner dig säker och bekväm när du använder utrustningen.

Med vår utbildning får du:

  • ökad säkerhet och tillförlitlighet gällande utrustningen
  • minskade kostnader för drift och underhåll
  • efterlevnad av föreskrivna krav
  • längre livstid för utrustningen
  • säkrare och mer kompetenta operatörer.

Marin utbildning

Ju mer effektivt dina medarbetare arbetar med din marina utrustning och din maskinutrustning, desto större blir tillförlitligheten och desto lägre blir ägandekostnaden.

Marine 2 640x360 large

Energiutbildning

Säkerställer att medarbetarna förstår och kan hantera utrustningen från Alfa Laval vilket ökar drifttiden och optimerar prestandan.

separators for chemical industry vignette

Intresserad av annan utbildning som har med vatten, livsmedel eller läkemedelsindustrin att göra?

alfa laval innovation centre kolding 640x360

Dekanterpresentation – håll din dekanter i bra skick!

Vill du lära dig mer om hur du behåller din dekantercentrifug i bra skick? Lyssna på en virtuell timmes presentation där vi ger dig värdefulla tips och råd. Vi erbjuder en kostnadsfri timme exklusivt för ditt företag och ni kan vara mellan 5-15 deltagare.

decanter service utbildning
DEC 640x360

Dekanterutbildning *Fullbokad*

Teknologi, drift, underhåll och optimering hos Alfa Laval i Köpenhamn.

Datum: 6-7 oktober 2021

Kursspråk: engelska

För mer information och anmälan kontakta: therese.hessman@alfalaval.com