Förebyggande underhåll

Förhindra problemen innan de uppstår

Genom att bara utföra service på produkterna när det behövs, kan du säkerställa operativ pålitlighet och bibehålla utrustningens prestanda. Förebyggande underhåll minskar oplanerade stillestånd, ökar utrustningens livslängd och minskar olyckorna på arbetsplatsen. Dessutom kan du använda resurserna på bästa sätt och minska reservdelslagret. 

Förebyggande underhåll utförs som en fristående service när din utrustning har varit i drift ett visst antal timmar, och med ett fast intervall för att undvika oplanerade avbrott. Servicen kan också ingå i serviceavtalet.

Så fungerar det

Våra experter:

  • Analyserar driftförhållandena
  • Fastställer underhållsintervall baserat på olika faktorer, inklusive typ av tillämpning samt användning och skick för utrustningen
  • Levererar originalreservdelar
  • Utför underhåll ombord, på plats eller vid något av Alfa Lavals servicecenter nära dig
preventive maintenance 640x360

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss

Delar av Alfa Lavals underhållsservice