Förebyggande underhåll

Förhindra problemen innan de uppstår

Genom att bara utföra service på produkterna när det behövs, kan du säkerställa operativ pålitlighet och bibehålla utrustningens prestanda. Förebyggande underhåll minskar oplanerade stillestånd, ökar utrustningens livslängd och minskar olyckorna på arbetsplatsen. Dessutom kan du använda resurserna på bästa sätt och minska reservdelslagret. 

Förebyggande underhåll utförs som en fristående tjänst när din utrustning har varit i drift ett visst antal timmar, och med ett fast intervall för att undvika oplanerade avbrott. Servicen kan också ingå i serviceavtalet.

Så fungerar det

Våra experter:

  • Analyserar driftförhållandena
  • Fastställer underhållsintervall baserat på olika faktorer, inklusive typ av tillämpning samt användning och skick för utrustningen
  • Levererar originalreservdelar
  • Utför underhåll ombord, på plats eller vid något av Alfa Lavals servicecenter nära dig

De tio bästa tipsen för att hålla din utrustning från Alfa Laval i absolut toppskick

Preventive Maintenance for:

Delar av Alfa Lavals underhållsservice

Mer information

Begär offert för Förebyggande underhåll

Kontakt ämne