Förebyggande underhåll

Förhindra problemen innan de uppstår

Genom att bara utföra service på produkterna när det behövs, kan du säkerställa operativ pålitlighet och bibehålla utrustningens prestanda. Förebyggande underhåll minskar oplanerade stillestånd, ökar utrustningens livslängd och minskar olyckorna på arbetsplatsen. Dessutom kan du använda resurserna på bästa sätt och minska reservdelslagret. 

Förebyggande underhåll utförs som en fristående tjänst när din utrustning har varit i drift ett visst antal timmar, och med ett fast intervall för att undvika oplanerade avbrott. Servicen kan också ingå i serviceavtalet.

Så fungerar det

Våra experter:

  • Analyserar driftförhållandena
  • Fastställer underhållsintervall baserat på olika faktorer, inklusive typ av tillämpning samt användning och skick för utrustningen
  • Levererar originalreservdelar
  • Utför underhåll ombord, på plats eller vid något av Alfa Lavals servicecenter nära dig

preventive_maintenance_640x360.jpg

Kan vi hjälpa dig?

How can we help you?

Kontakta oss om du undrar något eller har några frågor.

Nordic Service - Marine 
Telefon: 08-530 656 00 
E-post: ps.marinediesel.nordic@alfalaval.com

Nordic Service - Processindustrin 
Telefon: 08-530 656 10
E-post: partsandservice.se@alfalaval.com

Nordic Service - VVS/Fjärrvärme
Länk till Service partners i Sverige

Distributörer och Service partners i Sverige
Klicka här eller på "Distributörer & Service partners" överst på sidan

Akuttelefon för Marin utrustning i Norden: +47 905 24 620

Kontakta oss

De tio bästa tipsen för att hålla din utrustning från Alfa Laval i absolut toppskick

Preventive Maintenance for:

Part of Alfa Laval Maintenance Services

Mer information

Begär offert för Förebyggande underhåll

Kontakt ämne