Integrity Testing herobanner 1920 480

Alfa Lavals Integrity Test

Förebyggande underhåll för värmeväxlare

Läckagetest av värmeväxlare – den proaktiva strategin för säkerhet och drifttid

Värmeväxlare är tåliga, men som all utrustning kräver de ett korrekt underhåll. Alfa Lavals Integrity Test för värmeväxlare kan hjälpa dig att identifiera potentiella problem som sprickor eller läckor, så att du kan vidta nödvändiga åtgärder och undvika oväntade haveri. Genom att använda denna förebyggande service säkerställer du utrustningens drifttid och produktsäkerhet. Den här videon introducerar proceduren för integritetstestet och vad det kan göra för ditt företag, som ett proaktivt tillvägagångssätt för att säkerställa drifttid och produktsäkerhet.


Vad är ett Integrity Test ?

Alfa Lavals Integrity Test är speciellt konstruerad för packningsförsedda plattvärmeväxlare och tubvärmeväxlare. Det hjälper dig att tidigt upptäcka läckage och förstå mer om skicket på dina plattor och packningar. Med hjälp av detta, kan du förbättra underhållsplaneringen för dina värmeväxlare, ha kontroll över din produktionsprocess och säkerställa säkerheten för din produkt. Tack vare den proaktiva strategin kan du dessutom lita på tillförlitligheten hos din utrustning.

 

 

plate heat exchangers maintenance_640x360.png

Hur fungerar vårt Integrity Test för värmeväxlare?

Vårt Integrity Test erbjuder oöverträffad noggrannhet och säkerhet. En giftfri, icke-brandfarlig blandning av väte och kväve pumpas genom din värmeväxlare (packning/tubulär) och avslöjar eventuella mikroskopiska sprickor, korrosion eller materialutmattning. Våra precisionssensorer upptäcker eventuella gasutsläpp och identifierar typen av fel – mikrosprickor, korrosion, packningsfel och mer. Testet för värmeväxlare tar 15 minuter per sektion. Med detta test upptäcker våra experter sprickor i din enhets plattor och utvärdera risken för korskontaminering. Se denna förklarande animation. 

Kontakta oss för att få veta mer

 

 


Integrity Test metoden – läckdetekteringstest för värmeväxlare

"Tillför värde till din dagliga verksamhet"

Produktsäkerhet

Risken för produktsäkerhet och produktförlust minskar. Detta läckagedetekteringstest identifierar plattornas tillstånd, oavsett om det är korrosioner eller mikrosprickor, och minskar risken för produktsäkerhet.

Utrustningens drifttid

Förbättra underhållsplaneringen och undvik oväntade stillestånd. Genom göra detta test en eller två gånger om året förbättras underhållsplaneringen avsevärt och utrustningens goda skick säkerställs. Som ett resultat förlängs livslängden på dina värmeväxlare.

Alfa Laval FrontLine_jpg.jpg

plant_with_bubble_640x360.jpg

Miljövänligt

Med detta vätetest minskar miljöavtrycket av kemikalier, helium eller vatten jämfört med andra testmetoder.

Efterlevnad

Integrity Testet är en väletablerad metod för att uppfylla regelkraven. Exakta resultat från ett helautomatiskt system ger tillförlitlig dokumentation för granskningar vilka supporteras av Alfa Lavals rekommendationer.