Integrity Testing herobanner 1920 480

Alfa Lavals Integrity test

Förebyggande underhåll för packningsförsedda plattvärmeväxlare

Den proaktiva strategin för säkerhet och drifttid

Packningsförsedda plattvärmeväxlare är tåliga, men som all utrustning kräver de ett korrekt underhåll. Alfa Lavals Integrity test kan hjälpa dig att identifiera potentiella problem som korrosion, sprickor eller läckage, så att du kan vidta nödvändiga åtgärder i tid och undvika oväntade haveri. Tack vare denna förebyggande service kan du planera underhåll för plattvärmeväxlare och säkerställa säkerheten för din produkt.

integrity test detector 640x360

Kontakta oss för att få veta mer

Informationen lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.


Vad är ett Integrity test?

Alfa Lavals Integrity test är speciellt konstruerad för packningsförsedda plattvärmeväxlare. Det hjälper dig att förstå mer om dina plattors och packningars tillstånd. Med hjälp av detta kan du schemalägga service- och underhållsarbete för dina packningsförsedda plattvärmeväxlare, ha kontroll över din produktionsprocess och säkerställa säkerheten för din produkt. Tack vare den proaktiva strategin kan du lita på tillförlitligheten hos din utrustning.

plate heat exchangers maintenance_640x360.png

Integrity Test image_640x360.png

Hur görs ett Integrity test?

Vårt Integrity test erbjuder oöverträffad noggrannhet och säkerhet. En giftfri, icke-brandfarlig blandning av väte och kväve pumpas genom din packningsförsedda plattvärmeväxlare, vilket avslöjar mikroskopiska sprickor, korrosion eller materialutmattning. Våra precisionssensorer registrerar eventuella läckor av gasen och kan till och med identifiera bristens typ, till exempel mikrosprickor, korrosion, packningsfel, med mera. Testet kan ta så lite som 15 minuter per sektion.


Metod för Integrity test

När vi utformade vårt Integrity test valde vi en metod som ger noggrannhet, säkerhet, snabbhet och hållbarhet.

Noggrannhet

Väte-kväveblandningen är den perfekta substansen för att testa tillståndet hos dina packningsförsedda plattvärmeväxlare, eftersom den sprider sig snabbt och avslöjar alla brister i dina enheter, även de som är mindre än vad vätska kan tränga igenom. Eftersom väte-kväveblandningen försvinner snabbt efter användning och har en mycket låg ppm i atmosfären, har den en lägre sannolikhet för att ge falska positiva svar än andra spårgaser som helium. Vårt automatiserade detekteringssystem minimerar risken för användarfel.

Säkerhet

Vår väteblandning är inte brandfarlig (klassificerad enligt ISO 10156) och är giftfri, och skadar därför inte dina plattor eller packningar. Den är godkänd för användning i livsmedelsindustrin och förorenar inte din utrustning.

Snabbhet

Det går snabbt och enkelt att testa dina packningsförsedda värmeväxlare eftersom plattpaketet inte behöver öppnas. Vi ansluter helt enkelt gaspumparna till en dränerad enhet och resultaten kan ses 15 minuter senare. Det kräver ingen rengöring eller speciella rutiner efter provningen, och det kan till och med utföras på svåråtkomliga enheter.

Hållbarhet

Till skillnad från helium, som är en begränsad och icke förnybar naturresurs, är väte och kväve hållbara, icke-begränsade resurser som kan användas utan skadliga resultat på miljön.

Integrity Test leak detection mode_640x360.png

Integrity Test leak detection_640x360_.png

Integrity test – Experimentet med ballong

Inom livsmedels- och dryckesindustrierna är säkerheten viktigast. På Alfa Laval tror vi att proaktivitet är det bästa sättet att säkerställa säker produktion och det är därför vi erbjuder ett Integrity test för värmeväxlare. Den här videon visar vår strategi.

Se videon för att utforska hur ett Integrity test går till

Med detta test kan våra experter upptäcka sprickor i din enhets plattor och utvärdera risken för korskontaminering av media. Hur fungerar det? Se den här förklarande animation.