Energibesparingar för nedkylning av kopparsmältverk

Rönnskär kopparsmältverk undertecknade ett treårigt serviceavtal med Alfa Laval, vilket resulterade i lägre energikostnader, sänkt vattenförbrukning och ökad drifttid för plattvärmeväxlarna.

DATUM 2023-11-28

År 2006 tecknade Boliden ett treårigt serviceavtal med Alfa Laval. Vad var deras mål? Att sänka värmeväxlarkostnaderna med 15 till 20 procent, minska vattenförbrukningen och öka drifttiden vid Rönnskär smältverk. Rönnskär smältverk använder varje dag stora mängder bräckt vatten från Östersjön för plattvärmeväxlarna i syfte att kyla ned de olika smältprocesserna för koppar och zink på företagets 1,5 kvadratkilometer stora anläggning. Eftersom det är havsvatten som används är de flesta värmeväxlare utrustade med titanplattor för att förhindra korrosion.

För att bevara naturresurser och spara pengar letade man vid Rönnskär efter smarta sätt att minska vattenförbrukningen, för att på så vis uppnå energibesparingar genom sänkta pumpkostnader och samtidigt uppfylla strängare miljökrav. – Så länge jag kan minnas har Alfa Laval varit en viktig affärspartner för Rönnskär", säger Anders Wikström, som är produktionsingenjör vid energiavdelningen och har arbetat inom Boliden i 30 år. – Vi har i flera år haft en dialog med Alfa Laval om hur vi kan förbättra verksamheten. Det var ett naturligt steg att göra partnerskapet mer formellt. 

Minskad vattenförbrukning och lägre energikostnader

Att styra vattenförbrukningen är en kritisk del i alla smältningsprocesser. Den dagliga vattenförbrukningen är hög, liksom de tillhörande pumpkostnaderna. Genom att öka kontrollen över hur mycket vatten som pumpas in i anläggningen i Rönnskär hoppas Boliden uppnå betydande energibesparingar. Att minska vattenförbrukningen förbättrar också anläggningens miljöprestanda eftersom avloppsvatten innehåller tungmetaller och kräver kemisk behandling.

– Det här är andra året av vårt partnerskap med Alfa Laval, så vi har ännu inga konkreta siffror när det gäller kostnadsbesparingar. Men eftersom vi pumpar in stora mängder vatten i våra anläggningar påverkar en finjustering av driften av våra plattvärmeväxlare med största sannolikhet lönsamheten positivt. – Anders Wikström, produktionsingenjör, Boliden

 Serviceavtalet med Alfa Laval var nyckeln

Serviceavtalet med Alfa Laval gör att Rönnskär kan förlita sig på att Alfa Laval genom denna service tillhandahåller högsta möjliga drifttid och lägsta möjliga vatten- och energiförbrukning:

 • Prestandakontroll – Den här servicen ger detaljinformation om de faktiska driftförhållandena för Rönnskärs plattvärmeväxlare. Med hjälp av Alfa Lavals programvara och sensorer i plattvärmeväxlarna mäter Alfa Laval värden för värmeöverföringen och kan därmed förutsäga exakt när det behövs underhåll för att optimera prestandan.
  Plattvärmeväxlarna som förbrukade mest vatten var de första som fick Alfa Lavals uppmärksamhet. När indikatorlampan lyser rött genomförs rengöring i samband med nästa mindre, planerade arbetsstopp. Gul betyder att rengöring bör planeras snart, och grönt innebär att plattvärmeväxlaren fungerar som den ska. Indikatorlampor signalerar när rengöring ska planeras in
 • Rengöring på plats (CIP) – Alfa Laval rengör Rönnskärs plattvärmeväxlare baserat på resultaten från Alfa Lavals prestandakontroll. Att använda rätt koncentration av godkända rengöringsmedel i rätt temperatur säkerställer optimal drift av plattvärmeväxlarna.
  Wikström är nöjd med Alfa Lavals service för rengöring på plats (CIP) och de rengöringslösningar som används. Han säger att Alfa Lavals rengöringslösningar tar hand om de vanligaste formerna av koppar- och zinknedsmutsning samt problem som orsakas av marin påväxt, till exempel alger, i havsvattnet som används som kylvatten.
 • Rekonditionering och reparation – Även här utmärker sig Alfa Laval, enligt Wikström. Alfa Laval byter ut packningar efter behov för att återställa bästa möjliga tätningsfunktion.
 • Tillståndsövervakning – Alfa Laval erbjuder kontroller och konsulttjänster för att säkerställa högsta möjliga prestanda för värmeväxlarna

Service av alla olika varumärken av plattvärmeväxlare

På Rönnskär finns värmeväxlare av olika åldrar, varumärken och storlekar. Vissa har väldokumenterad servicehistorik, medan andra inte har någon sådan överhuvudtaget. Alfa Laval bygger successivt upp en databas med servicehistorik som omfattar alla plattvärmeväxlare som är i drift just nu.

– Den här processen är en nödvändig åtgärd för att optimera prestandan för plattvärmeväxlarna. Inledningsvis fokuserar vi på de processer där vattenförbrukningen för plattvärmeväxlarna är som högst – oavsett om de kommer från oss eller från andra tillverkare. Den här strategin kommer att ge verkliga energibesparingar till Boliden. – Lars Nilsson, Sales Engineer, Alfa Laval Nordic

Ett ömsesidigt fördelaktigt partnerskap

Oavsett utmaning är man inom Boliden övertygad om att samarbetet med Alfa Laval är en situation som gynnar båda parter och som kommer att resultera i mätbara energibesparingar och konkurrensfördelar vid Rönnskär smältverk.

Under åren har Wikström sett Alfa Laval utveckla allt fler servicetjänster för att optimera kundernas processer – och Boliden har dragit nytta av denna service. Exempelvis identifierade Alfa Laval plattvärmeväxlare som var över- eller underdimensionerade för ett specifikt uppdrag och gav tips om hur verksamheten kunde förbättras. Över- eller underdimensionering av plattvärmeväxlare har en direkt inverkan på vattenflödet. Ett alltför lågt flöde påverkar enhetens kylkapacitet negativt. Ett alltför högt flöde ökar pumpkostnaderna i onödan. Genom att optimera flödet kyls smältprocesserna effektivt utan att energi slösas bort.

– Vi har en stabil affärsrelation med Alfa Laval. Jag kan ringa till Lars närsomhelst om jag har frågor, säger Wikström. – Dessutom lär vi oss av varandra hela tiden, tillägger han med ett leende.

Eftersom vi pumpar in stora mängder vatten i våra anläggningar påverkar en finjustering av driften av våra plattvärmeväxlare med största sannolikhet lönsamheten positivt.”  ANDERS WIKSTRÖM, PRODUKTIONSINGENJÖR, BOLIDEN

Kunden

Bolidenägda Rönnskär smältverk i Skelleftehamn vid Östersjön är en av världens mest effektiva kopparproducenter. Här arbetar hundratals plattvärmeväxlare från Alfa Laval och andra tillverkare med att kyla olika koppar- och zinksmältprocesser. Eftersom det är havsvatten som används är de flesta värmeväxlare utrustade med titanplattor för att förhindra korrosion.

Fördelar

 • Minskad vattenförbrukning
 • Lägre energikostnader
 • Förbättrad miljöprestanda
 • Förbättrad produktivitet tack vare högre drifttid, färre driftstopp
 • Längre livslängd för plattvärmeväxlarna