Säkerhet är vår främsta prioritet

Tillsammans kan vi garantera en säker arbetsmiljö för Alfa Lavals och era anställda när utrustning servas i era lokaler. Säkerhet på arbetsplatsen är vår främsta prioritet, och detta är ett område där vi aldrig kompromissar.

Vi gör allt vi kan för att undvika olyckor och arbetar alltid enligt våra standarder och beprövade rutiner för att ga-rantera maximal säkerhet. Alla som arbetar på Alfa Laval uppmuntras att delta aktivt i vårt säkerhetsarbete och ta upp frågor som gör att vi kan förbättra oss.

Att använda lämplig utrustning, som säkra lyftanord-ningar och arbetsbänkar, är ett enkelt men viktigt steg mot säkerhet. Med rätt verktyg och arbetsförhållanden undviker vi inte bara incidenter, utan vi ser också till att er utrustning servas på det mest tidseffektiva sättet.

madrid service center 640x360
.

Riskbedömning på plats

Innan något arbete påbörjas måste Alfa Lavals anställda utföra en riskbedömning på plats tillsammans med den person som är ansvarig för arbetstagarnas säkerhet på er anläggning. Nedan följer några exempel att tänka på under denna bedömning:

.

Stop-Think-Act

Alfa Lavals anställda arbetar enligt en riskbedömnings-modell som kallas för “Stop-Think-Act”. Innan vi påbörjar ett jobb på er anläggning, genomför vår personal alltid “Stop-Think-Act” med avseende på hälsa och säkerhet för alla som är involverade i uppgiften. All vår personal har rätt att avvisa ett jobb om det råder osäkerhet om arbetssäkerheten och kommer inte att börja jobbet förrän det är säkert att göra det.

.

working-bench-640x360.jpg

Arbetsbänk för dekantercentrifuger

Arbete på hög höjd

Vid arbete på hög höjd (> 2 m)  måste lämplig utrustning användas för att undvika fallolyckor, stegar som välter, föremål som faller osv. Denna policy måste följas överallt där Alfa Laval har anställda, tillfälligt anställda, entre-prenörer eller besökare som arbetar eller står på hög höjd, av någon anledning (t.ex. vid arbete på Alfa Lavals produkter, på ett byggnadstak, användning av stege för inspektion osv.).

Arbetsmiljö

Det är viktigt att ha en stabil plattform att arbeta från under service eller andra uppgifter som utförs på maskinen. Att klättra upp och ner för en instabil stege med verktyg och delar kan leda till olyckor då både människor och utrustning kan skadas. Vi rekommen-derar att ni installerar en stabil arbetsplattform som möjliggör en arbetshöjd på 80 cm på alla maskiner för att skydda alla som arbetar med dem.

.

Arbetsbänk och lyftverktyg

Alfa Lavals dekanterarbetsbänk erbjuder ett stabilt och säkert stöd för roterande enheter under service. Arbetsbänken säkerställer att servicepersonalen har en bekväm arbetsställning och de bästa förutsättningarna för en tidseffektiv serviceinsats.

Utöver en arbetsbänk, erbjuder vi också special-designade lyftverktyg som möjliggör säker och enkel hantering av transportörer och roterande enheter.

Kontakta oss så förser vi dig med precis rätt utrustning som gör servicen på din dekanter säker och snabb.

lifting-tools-640x360.jpg

Lyftverktyg för transportör och kula

.

Serviceavtal

Med ett Alfa Laval-serviceavtal säkerställer du att din Alfa Laval-dekanter levererar högsta möjliga prestanda och lägsta möjliga totala ägandekostnad. Ett service-avtal skräddarsys efter dina prioriteringar och krav och är den idealiska underhållslösningen från originaltill-verkaren av din utrustning.

Läs mer om våra serviceavtal

.

Kontakt

Kontakta vår serviceavdelning på: partsandservice.se@alfalaval.com