Dekanter

Alfa Lavals dekantercentrifuger hjälper dig separera fasta ämnen från vätskor i en enda kontinuerlig process. Stå ut från mängden med högpresterande separering som resulterar i extraherade/klarnade produkter av utmärkt kvalitet och högre kommersiellt värde. Gör skillnad genom att återvinna värdefulla råvaror, minska energiförbrukningen, miljöavtrycket och kostnaderna för avfallshantering med våra industriella dekantercentrifuger och service.

Alfa-Laval-Decanter-Centrifuge

Gör skillnad för ditt företag och miljön:

  • Högpresterande separering som resulterar i högkvalitativa produkter och låga avfallshanteringskostnader
  • Låg energiförbrukning och litet koldioxidavtryck
  • Låga underhållskostnader tack vare kontinuerlig drift, högkvalitativa maskinmaterial, smart konstruktion och genomtänkta förebyggande service
  • Lågt kapitalkostnads-/kapacitetsförhållande

Fast ämne-vätska-separering är en vanlig tillverkningsprocess och Alfa Laval har mer än 60 års erfarenhet av användning av dekantercentrifuger för att uppfylla detta krav inom olika industrier. Tillsammans med vårt branschkunnande och specialistprocesserfarenhet från hela världen kan Alfa Laval matcha dina exakta behov för varje särskild applikation och installation.

Beställ reservdelar nu!

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

.
.

Teknik

 

Fast ämne-vätska-separering – Innovation med hjälp av centrifugalkraft

Separeringen av fasta ämnen från vätskor är en viktig del av otaliga industriella processer. Traditionellt använder många företag en klarningsenhet eller sedimenteringstank där partiklar, bottensatser och fasta ämnen gradvis faller till botten på grund av tyngdkraften. Sådan klarning är dock en otroligt långsam process, och resultatet är inte så lätt att kontrollera.

För att påskynda processen använder dekantercentrifugen centrifugalkraft – effekten kan vara upp till 4 000 gånger större jämfört med att använda gravitationskraft. Fast ämne-vätska-separering kan också enkelt kontrolleras genom att justera rotationshastigheten.

Decanter centrifuge
.

Hur fungerar en dekantercentrifug?

Vad händer under fast ämne-vätska-separeringen med vår dekantercentrifug? När de fasta partiklarna med högre densitet utsätts för centrifugalkrafter pressas de utåt mot trummans roterande vägg, medan vätskefaserna med lägre densitet bildar ett koncentriskt inre skikt i dekantercentrifugen. Olika dammplattor används för att variera djupet på vätskan – den så kallade dammen – efter behov. Bottenavsatsen som bildas av de fasta partiklarna avlägsnas kontinuerligt av skruvtransportören som roterar i en annan hastighet än trumman. Som ett resultat ”plöjs” de fasta ämnena gradvis ut ur dammen och uppför den koniska ”stranden”.

Centrifugalkraften komprimerar de fasta ämnena och driver ut överskottsvätskan. De torkade fasta ämnena töms sedan ur trumman. Den klarnade vätskefasen eller faserna svämmar över dammplattorna som sitter i trummans motsatta ände. Bafflar inuti centrifughöljet riktar de separerade faserna in i rätt flödesväg och förhindrar risken för korskontaminering.

Skruvtransportörens hastighet kan justeras automatiskt med hjälp av den variabla frekvensdrivenheten (VFD) för att anpassas till variationen av belastningen av fasta ämnen.

decanter centrifuge hub
.

Fördelar

Vilka är fördelarna med dekantercentrifuger jämfört med andra typer av separeringsutrustning?

Snabbare separering i en kontinuerlig process

Våra horisontella centrifuger separerar fasta ämnen från en eller två vätskefaser i en enda kontinuerlig höghastighetsprocess. Detta ökar produktiviteten och därmed lönsamheten.

Stora matningsvariationer och kontrollerbar prestanda

Alfa Lavals centrifugaldekanters är utformade för att hantera ett brett spektrum av fasta partiklar med diametrar från 5 mm till några få mikron.

Våra industriella dekanterenheter kan också hantera slam med en fast substans från så lite som 0,1 % vikt/vikt till mer än 65 % vikt/vikt.

Kontrollerbara centrifugalkrafter och andra specifika konfigurationsdetaljer innebär processoptimering enligt dina specifika krav och mål, såsom slutprodukter med hög marknadsanpassning till lägsta möjliga kostnad.

Solid bowl centrifuge

Dekantercentrifugtillverkare och -partner – Varför Alfa Laval?

Global branschledare

Alfa Laval grundades 1883 och har lett vägen inom centrifugalsepareringsteknologi med kontinuerliga genombrott, och vår högpresterande dekantercentrifug är en av dem. Vi har praktisk erfarenhet från att ha utformat och tillverkat dekantercentrifuger sedan 50-talet. I dag har Alfa Laval anläggningar över hela världen och kan förse kunder med överlägsna produkter, överlägsen service och överlägsna resultat var som helst.

Avancerat material och teknik

Alfa Laval använder högkvalitativt rostfritt stål för alla delar som kommer i kontakt med fast ämne-vätska-separeringsprocessen för att undvika risken för korrosion i samband med användningen av kolstål.

De roterande komponenterna i Alfa Lavals dekantercentrifuger som utsätts för hög belastning är tillverkade av höghållfast centrifugalgjutet rostfritt stål. Detta säkerställer gjutgods med en enhetlig åderstruktur utan skavanker och defekter samt en helt svetsfri färdig komponent. Resultatet är maximal styrka, oöverträffad tillförlitlighet och lång livslängd.

Alla slitagebenägna områden på Alfa Lavals centrifuger – matningszonen, utmatningszonen för fasta ämnen, trumma och rullning – är skyddade av nötningsbeständigt material, utvalt för att matcha slitagemönstret i varje enskild industriell process.

Kontinuerlig förfining av tätningstekniken som används i Alfa Lavals dekantercentrifuger säkerställs av våra tekniska resurser. Det här är ett område där Alfa Lavals expertis och erfarenhet också gör en avgörande skillnad.

Service

Som dekantercentrifugtillverkare och lösningsleverantör har Alfa Laval full kontroll över hela försörjningskedjan, vilket gör att vi kan ge kunderna oöverträffade svarstider, tillgänglighet och ledtider.

Vår världsomspännande servicekapacitet och stora erfarenhet av kontraktsunderhåll och service av dekantercentrifuger säkerställer att alla servicearbeten som krävs innebär minimala driftstörningar.

Vårt performance agreement kan anpassas efter dina specifika behov av skräddarsydda servicelösningar med målet att maximera din prestanda och minska dina driftskostnader.

.