Steril filtreringsmodul för öl

Alfa Laval Beer Sterile Filtration (BSF)-modulen filtrerar ditt öl så att du uppnår 100 % bakterieretention utan termisk nedbrytning – och utan att påverka din produkts smak. Det här är tack vare vårt unika membran för filtreringssystem och Sartorius filterpatroner.

Sterile beer filtration system

Vårt ölfilter ger mild behandling med garanterad smak

  • Filtrering utan termisk nedbrytning med fullständigt avlägsnande av mikroorganismer som kan påverka ölets kvalitet och smak
  • Låg syreupptagning vid start och nästan inga produktförluster
  • Maximal processäkerhet
  • Lättskött ölfiltrering
  • Enkel att integrera i befintliga produktionslinjer

Steril filtrering av öl med optimal säkerhet: För bästa möjliga säkerhet är varje membranpatron i den sterila ölfiltreringen certifierad och ölfiltreringssystemet gör en integritetskontroll innan en sats bearbetas. Det behövs ingen bufferttank, vilket innebär att den tar liten plats och sparar värdefullt utrymme.

.

Beer Sterile Filtration-modul (BSF)

En väl beprövad, komplett och helautomatiserad steril filtreringsmodul för öl för stora bryggerier för maximal prestanda och minimala avbrott.

BSFmodule 640x360

Beer Sterile Filtration Mini-modul (BSF Mini)

En kompakt och manuell sterilfiltreringsmodul för öl avsedd för hantverksbryggare.

BSF Mini 640x360

Så fungerar det

.
Beer filtration process chart

En komplett sterilfiltreringslösning för öl

Vi erbjuder kompletta system för steril ölfiltrering, inklusive förfiltrering och steril filtrering av öl, CIP och vattenfiltrering samt steril filtrering av gaser. Filtreringssystemen är speciellt utformade för att maximera prestanda för Sartorius sterila filterpatroner.

Dessa system inkluderar ett förfiltreringssteg med Sartorius djupfiltreringspatroner som maximerar mängden öl som passerar genom de sterila filtreringspatronerna och därmed ökar produktiviteten.

Ljust öl filtreras först med Sartorius djupfiltreringspatroner med en nominell retentionshastighet av 0,65 μm, följt av en steril ölfiltrering med Sartocool®-filtreringspatroner med en absolut retentionshastighet på antingen 0,45 μm eller 0,65 μm. Efter avlägsnande av mikroorganismerna dirigeras ölet direkt till fyllmedlet.

Alfa Lavals sterila filtreringssystem för öl är optimerat för effektiv CIP av förfilter och sterila filtreringspatroner. Dessa rengörs och regenereras regelbundet med vanliga kaustiska lösningar. Det kompletta filtreringssystemet för öl inklusive patroner steriliseras med varmt vatten. Eventuellt vatten och CIP-vätskor som kommer i kontakt med de sterila filtreringspatronerna förfiltreras för att eliminera risk för att man fyller patronerna med partiklar. 

Ölfiltreringssystemet integrerar tillförsel av sterila gaser för integritetstestning och för att minimera ölförluster vid början och slutet av produktionskörningarna. Hela filtreringssystem för öl styrs automatiskt för att säkerställa bästa möjliga processförhållanden, maximal pålitlighet, säkerhet och lägsta möjliga kostnad för din ölproduktion. 

.

Service

Livsmedelssystemservice

Alfa Lavals livsmedelssystemservice hjälper till att utöka prestandan för dina livsmedelssystem genom att maximera din processprestanda. Detta gör att du kan:

  • Ständigt förbättra din verksamhet för att behålla konkurrensfördelar
  • Fokusera på drifttid, optimering och tillgänglighet
  • Maximera avkastningen på din investering under hela livscykeln för dina livsmedelssystem

Läs mer om vårt serviceerbjudande

service men with ipad

.

Få en offert

Vilka applikationer är du intresserad av? *

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.