Brygghus - utmaningar och lösningar

Industriell utrustning för effektivisering av brygghus

Hög energianvändning, ingrediensförlust, hög vattenförbrukning och förstörelse är bara några av de vanligaste problemen med vörtproduktion. Rengöring och nedsmutsning kan också påverka processtiderna och så är det ju problemet med vad man ska göra med all druv och drav.

Alfa Laval erbjuder extraordinära lösningar på vanliga problem för att säkerställa effektivitet och utmärkt prestanda vid kommersiell bryggning.

.

Vörtpreparering

Utmaning

 • För våt drav

Lösning

Resultat

 • Avvattnat drav med upp till 70 % fuktighet

Utmaning

 • Hög energiförbrukning

Lösning

Resultat

 • Reducering av energiförbrukning med upp till 40 % genom återanvändning av energi från vörtkokning till värmning av efterföljande bryggningar

Utmaning

 • Dålig värmeöverföring på grund av nedsmutsning av panna och dålig rengöring

Resultat

 • Utbytande av sprejkulor mot roterande diskhuvuden, som hanterar flödespartiklar för att rengöra alla inre ytor i bryggpannor, hjälper till att förbättra effektiviteten och hygienen i bryggerihusen.
.

Whirlpool

Utmaning

 • Vörtkvalitet
 • Vörtförlust
 • Ineffektiv separationssekvens av druv
 • Druven är för våt och orsakar problem med bortskaffandet nedströms

Resultat

 • Förbättrad klarhet av vört före kylning
 • Återvinning av vört som förlorats som druv ökar den totala lönsamheten.
 • Förkortade processtider och förbättrad druvseparation
 • Betydligt torrare druv (som kan säljas som fodertillsats)
 • Mindre risk för nedsmutsning av vörtkylare
 • Minskad flödes- och energiförbrukning mellan bryggningar
.

Få en offert

Vilka applikationer är du intresserad av? *

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.