Packningsförsedda plattvärmeväxlare

Alfa Laval gör inget halvdant. Oavsett om det beror på vårt mångsidiga sortiment, det semisvetsade sortimentet för kylning och krävande processer, det hygieniska sortimentet för livsmedel, drycker och farmaceutiska tillämpningar eller det specialiserade sortimentet för kondensering, förångning och fiberhaltiga medier – du får reducerade ägandekostnader och ökad effektivitet och säkerhet.

TS45 still 640x360

Packningsförsedda plattvärmeväxlare för moderna krav

  • Högsta värmeeffektivitet och liten temperaturskillnad
  • Kompakta enheter – platsbesparande, enkla att underhålla
  • Maximal drifttid – mindre nedsmutsning, spänning, slitage och korrosion
  • Flexibla – lätta att anpassa till ändrade driftförhållanden
Våra packningsförsedda plattvärmeväxlare optimerar värmeöverföringen via stora ytor på korrugerade plattor som drar värme från en gas eller vätska till den andra. Den höga effektiviteten och en enastående tillförlitlighet i en kompakt design erbjuder en investering med en mycket attraktiv CTO under produktens livslängd. Och inte att förglömma energisparmöjligheterna och den låga miljöpåverkan.
.
Cleantech Herobanner 1920x480-final

Påskynda hållbara lösningar

Föreställ dig en mer hållbar värld

.

Fast track snabbvalsguide

Alfa Lavals produktguide är ett lättanvänt verktyg som hjälper dig att välja den bästa lösningen för din applikation. Den listar också lokala Alfa Laval-partners så du kan be om en offert för din valda produkt.

product-guide-640x360-B

Industrilinjen

Vårt breda sortiment av industriella packningsförsedda värmeväxlare är lämpligt för alla typer av industrier och flera olika tillämpningar, från uppvärmning, kylning och värmeåtervinning till kondensering och förångning.

UK heat Exchangers
.

Kräv nya standarder

Vi introducerar världens mest moderna packningsförsedda plattvärmeväxlare. Upptäck hur vår nästa generation av packningsförsedda plattvärmeväxlare ger dig högre effektivitet, bättre tillförlitlighet och bättre service.

Demand new standards Webbanner EN
.

Platt- och packningsteknologi

De korrugerade plattornas konstruktion optimerar värmeöverföringen genom att tillhandahålla en stor men kompakt totalyta genom vilken värmen kan dras från en vätska eller gas till en annan.

Plattornas värmeöverföringsyta pressas i ett korrugerat fiskbensmönster. När två plattor överlagras med motsatta fiskbensmönster ger det spiralliknande flödet och hög turbulens höga överföringskoefficienter och effektiv självrening.

En förändring i korrugeringsmönstret gör att värmeväxlaren kan användas i olika processer, även de med mycket smutsiga medier.

piastra scambiatore

Fördelningsyta

 

Plattfördelningsytan säkerställer ett jämnt flöde av vätska över hela plattan för att maximera värmeöverföringsförmågan. En optimerad flödesfördelning minskar också föroreningar och ojämna temperaturzoner, vilket håller prestandanivåerna höga över tiden utan onödiga energiförluster, underhållskostnader eller oplanerade stopp.

Packningarna är huvudkomponenterna i värmeväxlarens prestanda. Vi designar packningen och plattan tillsammans för att säkerställa en optimerad tätning. Var och en är anpassad till värmeväxlarens uppgift. Rätt profil, bredd, tjocklek och polymertyp och förening gör en enorm skillnad för att undvika risken för förtidigt läckage eller skador på packningen eller plattan. Fördelarna är förlängd livstid för packningen, mindre driftstopp och lägre underhållskostnader.

Packningsprofil

Packningslim

Speciella plattyper

Double-wall Packningsförsedda plattvärmeväxlare

Konstruerad för användning med vätskor som absolut inte får blandas. Förhindrar att läckande vätska kommer i kontakt med vätskan i den andra kretsen.

Wide-gap plattor

Idealisk för vätskor som innehåller fibrer eller grova partiklar. Utformad för att förhindra överbryggning av fasta ämnen i den inkommande ytan.

Läs mer om plattvärmeväxlarna WideGap

Semisvetsade plattor

Gör det möjligt att hantera aggressiva och svåra vätskor och förlänga tryckområdet.

Läs mer om semisvetsade plattvärmeväxlare

Diabon™ grafitplattor utan metall

En komposit av smält grafit och fluorplast ger utmärkt motstånd mot frätande material.

Läs mer om Diabon grafitplattor utan metall

.

Så här fungerar plattvärmeväxlare

Konceptet bakom en värmeväxlare är relativt enkelt – att värma eller kyla ett medium genom att överföra värme mellan det och ett annat.

I en packningsförsedd plattvärmeväxlare är plattorna försedda med elastomerpackningar som tätar kanalerna och styr medier i alternerande kanaler. Plattpaketet monteras mellan en stativplatta och en tryckplatta och spänns ihop med dragbultar monterade mellan dessa plattor. Kanalplattorna och tryckplattan är upphängda i en övre bäraxeln och fixeras i läge med en nedre styrstång, som båda är fästa vid stödpelaren. Konstruktionen möjliggör enkel rengöring och enkel kapacitetsmodifiering (genom att ta bort eller lägga till plattor).

Plate heat exchanger exploded view T25 w text

Den packningsförsedda plattvärmeväxlarens värmeöverföringsyta består av en serie korrugerade plattor, sammansatta mellan ett stativ och tryckplattor för att bibehålla trycket. Packningar fungerar som tätningar mellan plattorna. Vätskor strömmar normalt motflödes genom värmeväxlaren. Detta ger den mest effektiva termiska prestandan och gör det möjligt med mycket små temperaturskillnader, dvs temperaturskillnaden mellan det utgående processmediet och det inkomna servicemediet.

För värmekänsliga eller viskösa medier kan motströmsflöde användas för att låta den kallaste vätskan möta den varmaste när den kommer in i värmeväxlaren. Detta minimerar risken för överhettning eller frysning av medium.

Plattor finns med olika pressdjup, vinklar på fiskbensmönstret och olika korrugeringsformer, alla noggrant utformade och valda för att uppnå optimal prestanda. Varje produktsortiment har sina egna specifika plattfunktioner beroende på tillämpning.

Fördelningsytan säkerställer att vätskor fördelas jämnt över hela värmeöverföringsytan och hjälper till att undvika stillastående zoner som kan orsaka nedsmutsning.

Hög flödesturbulens mellan plattorna resulterar i högre värmeöverföring, vilket resulterar i ett tryckfall. Våra ingenjörer för termisk design kan hjälpa dig att designa och välja en modell och konfiguration som passar din tillämpning så att den levererar maximal termisk prestanda med minimalt tryckfall.

Konventionella packningsförsedda plattvärmeväxlare

Hygieniska tillämpningar

Specifika tillämpningar