Industrilinje

Vårt breda sortiment av industriella packningsförsedda värmeväxlare är lämpligt för alla typer av industrier och flera olika tillämpningar, från uppvärmning, kylning och värmeåtervinning till kondensering och förångning. Vi försöker ständigt utöka och uppgradera sortimentet, lägga till nya prestandakriterier och skapa större flexibilitet. Det som kallas "nästa generation" idag kommer snart att vara standard för hela Alfa Lavals industrilinje.

Industrial Alfa Laval plate and gasketed plate heat exchangers

Mot nya standarder för effektivitet, tillförlitlighet och service

 • Hög energieffektivitet
 • Flexibel – konfigurerbar för många olika tillämpningar
 • Säkerställer optimal prestanda i specifika tillämpningar baserade på specifika behov
 • Lätt att installera
 • Hög användbarhet
Våra industriella plattvärmeväxlare är energieffektiva, kompakta, enkla att underhålla, enkla att justera för förändringar i kapaciteten och har en relativt låg kapitalinvestering. Det stora utbudet av alternativ när det gäller storlek, platt- och packningsmaterial och tillägg betyder att de kan utformas och konfigureras specifikt för din tillämpning, från de enklaste uppgifterna till de mest krävande där kraven på både prestanda och dokumentation är höga.
.

Letar du efter sätt att spara energi?

Alfa Laval sätter standarden för termisk effektivitet hos plattvärmeväxlare. Genom att sammanföra innovativa funktioner som förbättrar energieffektiviteten och minimerar stilleståndstiden kan vi påskynda övergången till mer hållbara lösningar och nå nettonollutsläpp före 2050.

TS45 plate on grey medium shot 4 640x360

Behöver du BIM-filer?

Värmeväxlare från Alfa Laval finns nu tillgängliga i den digitala infrastrukturen för BIM-objekt. Förhandsgranska och ladda ned filer i BIM-format (Building Information Modeling) för dina värmeöverföringslösningar.

header tools 640x360

Spara energi – från början till slut!

Dra nytta av att Alfa Laval har arbetat med EPC-projekt och dina slutkunder under flera decennier. Vi kan stötta dig under hela projektet för att se till att dina kunder får det mest optimala värmeväxlarpaketet.

engineers and contractor discussing at table
.

Kräv nya standarder

Vi introducerar världens mest moderna packningsförsedda plattvärmeväxlare. Upptäck hur vår nästa generation av packningsförsedda plattvärmeväxlare ger dig högre effektivitet, bättre tillförlitlighet och bättre service.

Demand new standards Webbanner EN
.

Så fungerar det 

Den packningsförsedda plattvärmeväxlarens värmeöverföringsyta består av en serie korrugerade plattor, sammansatta mellan en ram och tryckplattor för att bibehålla trycket. Packningar fungerar som tätningar mellan plattorna. Vätskor strömmar normalt motflödes genom värmeväxlaren. Detta ger den mest effektiva termiska prestandan och gör det möjligt med mycket små temperaturskillnader, dvs temperaturskillnaden mellan det utgående processmediet och det inkomna servicemediet.

Alfa Laval vätska-vätska packningsförsedd plattvärmeväxlare

Alfa Laval steam heater packningsförsedd plattvärmeväxlare

Alfa Laval 2-pass packningsförsedd plattvärmeväxlare

.

Funktioner som gör skillnaden

Industrilinjen är utrustad med funktioner som gör denna högpresterande familj till effektiva och pålitliga arbetshästar som är lätta att serva och underhålla under hela produktens livscykel.

För bättre effektivitet

Genom att förbättra effektiviteten hos din värmeväxlare kan du maximera produktionen och minimera energiförbrukningen för att minska din elräkning och minska din miljöpåverkan.

Se produktanimationer nedan eller få mer information och lyssna på våra tekniska experter.

CurveFlow
fördelningsyta

Förbättrar medieflödet och minimerar risken för nedsmutsning.

 

OmegaPort
icke-cirkulära porthål

Förbättrar medieflödet och termisk effektivitet.

FlexFlow
plattkonstruktion 

Förbättrar värmeeffektiviteten och optimerar utnyttjandet av tryckfallet.

Förskjutet packningsspår

Säkerställer plattanvändning för maximal värmeöverföringseffektivitet.

För bättre tillförlitlighet

Vi försöker alltid öka tillförlitligheten i alla aspekter av våra packningsförsedda plattvärmeväxlare. Vi fokuserar på hållbara konstruktioner baserade på robusta material och säkra tillverkningsprocesser.

Se produktanimationer nedan eller få mer information och lyssna på våra tekniska experter.

PowerArc
fördelare för plattmönster

Förbättrar plattans styvhet under längre livslängd.

Fempunkts- inriktning

Säkrar pålitlig plattpositionering och enkel service för stora enheter.

SteerLock
plattinriktning

Säkrar pålitlig plattpositionering och enkel service.

För bättre användbarhet

Den enkla öppningen och stängningen av plattkonstruktionen med packningar möjliggör problemfri inspektion och service. Det gör att du enkelt kan anpassa enheten till nya processförhållanden.

Se produktanimationer nedan eller få mer information och lyssna på våra tekniska experter.

ClipGrip
packningsfäste

Säkerställer perfekt tätning och problemfritt underhåll.

Tbar symbolT-bar roller

Ger en lägre enhet som är lätt att underhålla.

Lagerboxar

Garanterar en lättöppnad enhet för enklare och effektivare underhåll.

Kompakt stativ

Underlättar underhåll och minskar kraven på serviceområdets yta.

Upptäck fler funktioner

Det finns många fler funktioner i en Alfa Lavals packningsförsedda värmeväxlare som gör skillnad. Nya innovationer och beprövade koncept ger tillsammans omfattande fördelar som låg total produktlivscykelkostnad, ökad produktivitet, minimerade driftsstopp och ökad personalsäkerhet.

Se produktbladen för den fullständiga listan över funktioner för varje modell i industrisortimentet.

Hörnledning

Vinklad bultöppning

Läckutrymme

Förlängningsmutter

Låsbricka

Fast bultskalle

Nyckelhålsformad bultöppning

Rulle för tryckplatta

Olika plattor för olika industriella behov

Plattor finns med olika pressdjup, vinklar på fiskbensmönstret och olika korrugeringsformer, som alla noggrant utformade och valda för att uppnå optimal prestanda. Vår industrilinje finns med fyra huvudsakliga plattkonfigurationer:

 • Enskild platta med fiskbensmönster för parallellt flöde för optimal termisk prestanda och tryckfall.
 • Enskild platta med fiskbensmönster för diagonalt flöde för optimal termisk prestanda när horisontell montering samt fullständig dräneringsförmåga krävs.
 • Plattor med dubbla väggar när du behöver undvika blandning av vätskor.
 • Gemini double-wallplatta när du behöver undvika blandning av vätskor i hygieniska applikationer.

Fördelningsytan säkerställer att vätskor fördelas jämnt över värmeöverföringsytan och hjälper till att undvika stillastående zoner som kan orsaka nedsmutsning.

Det finns ett antal konstruktionsfunktioner som hjälper till att maximera värmeöverföringen. Den höga effektiviteten per kvadratmeter minimerar antalet plattor och hur mycket råmaterial som behöver användas. Detta resulterar i en kompakt, platsbesparande enhet.

Hög flödesturbulens mellan plattorna resulterar i högre värmeöverföring, vilket resulterar i ett tryckfall. Våra ingenjörer för termisk design kan hjälpa dig att välja en modell och konfigurera den till vad som passar din tillämpning så att den levererar maximal termisk prestanda med minimalt tryckfall.

Packningsprofil

Packningslim

Packningarna används för att effektivt täta värmeväxlaren. Packningsprofilen, bredden, tjockleken, typen och polymerföreningen konfigureras för varje värmeväxlare och för hur den är avsedd att fungera. Beroende på tillämpning och frekvens på enhetsöppningar, fixeras packningen antingen med sina klämmor eller fingrar, eller limmas på plattan. Vi använder ett specialutvecklat tvåkomponenthärdat epoxylim för maximal vidhäftning i tillämpningar där det är nödvändigt att göra rent ofta.

.

AHRI-certifierade industriella packningsförsedda plattvärmeväxlare

Alfa Lavals AlfaQ-sortiment av värmeväxlare är certifierade enligt AHRI* "Liquid to Liquid Heat Exchangers (LLHE) Certification Program" (AHRI 400) som säkerställer termisk prestanda enligt tillverkarens publicerade specifikationer. Typiska VVS-tillämpningar inkluderar centraler för fjärrkyla, isförvaringssystem, kylning för datacentraler och frikylningssystem. Läs mer om Alfa Lavals AlfaQ-sortiment.

 • Eliminera osäkerheten om termisk prestanda
 • Minskad systemomfattande energianvändning och driftskostnader
 • Kompromisslös miljöprestanda
 • Oberoende försäkran
 • Tre års garanti

Underdimensionerade värmeväxlare kan leda till högre systemomfattande energianvändning, högre driftskostnader och kompromissad miljöprestanda. Med AHRI-certifiering kan du känna dig säker på att plattvärmeväxlaren fungerar som det är tänkt. Ingen risk för underprestanda. Ingen osäkerhet. Den gör det som står på lådan, garanterat.

*Amerikanska "Air conditioning, Heating & Refrigeration Institute" (AHRI)-certifiering är den enda globala prestandacertifieringen från tredje part för plattvärmeväxlare.