Upplev en helt ny standard
GPHE 1 efficiency 1920x480
GPHE 1 efficiency 640x360

Uppnå en ny standard inom effektivitet

Genom att förbättra värmeväxlarens effektivitet kan du maximera produktiviteten och samtidigt minimera energiförbrukningen. Det handlar om att minska både din elräkning och ditt miljöavtryck. Därför har vi strävat efter att öka värmeöverföringen genom en revolutionerande utformning av plattan. Ett antal unika Alfa Laval-funktioner förbättrar flödet av media över plattan och ökar den övergripande värmeöverföringsytan. Därmed krävs färre plattor, vilket ger ökad prestanda och större hållbarhet från en ännu mer kompakt enhet.

CurveFlow™

CurveFlow™-fördelningsytan optimerar flödet av media för bättre utnyttjande av hela plattan.

CurveFlow™ distribution area optimerar flödet av media för bättre utnyttjande av hela plattan. Genom att förbättra flödet med ännu större fördelning kan du eliminera döda punkter och få högre termisk effektivitet med minskad risk för nedsmutsning. Detta innebär i sin tur energibesparingar, lägre underhållskostnader och minskade bekymmer över oplanerade stopp.

Presenteras av Alfa Lavals expert Martin

Se hur det fungerar – CurveFlow™ med OmegaPort™

OmegaPort™

Det icke-cirkulära inloppet och utloppet OmegaPort™ erbjuder två sätt att spara energi

Det icke-cirkulära inloppet och utloppet OmegaPort™ erbjuder två sätt att spara energi: högre termisk effektivitet och minskade pumpkostnader. Detta beror på att systemet förbättrar mediaflödet för att ge förbättrad genomströmning, mindre tryckfall och optimal användning av plattans yta.

Presenteras av Alfa Lavals expert Magnus

Offset gasket grooves

Nästa generation av packningsförsedda plattvärmeväxlare är försedda med ett packningsspår i ett särskilt sicksackmönster.

Nästa generation av packningsförsedda plattvärmeväxlare är försedda med ett packningsspår i ett särskilt sicksackmönster som ger största möjliga värmeöverföringsyta. Bättre utnyttjande av hela plattan minskar antalet plattor som krävs för optimal prestanda och säkerställer maximal termisk effektivitet för ännu större energibesparingar.   

Nästa generation av packningsförsedda plattvärmeväxlare är försedda med ett packningsspår i ett särskilt sicksackmönster som ger största möjliga värmeöverföringsyta. Bättre utnyttjande av hela plattan minskar antalet plattor som krävs för optimal prestanda och säkerställer maximal termisk effektivitet för ännu större energibesparingar.

 

Presenteras av Alfa Lavals expert Jenny