Upplev en helt ny standard
GPHE 5 services advice 1920x480
GPHE 5 services advice 640x360

We are with you every step of the way: from sales to delivery, commissioning to service and spare parts

En komplett partner

När du investerar i en ny värmeväxlare kan valet av leverantör vara lika viktigt som själva enheten. Tekniken är viktig, men det är också viktigt att ha en leverantör med engagemang och förmåga att hjälpa dig hitta rätt lösning och hjälpa till under hela utrustningens livslängd. Det är vad som verkligen menas med att uppleva en ny standard.

När du väljer Alfa Laval väljer du mer än världens modernaste värmeväxlare. Vårt hängivna team förstår vilka krav din bransch ställer. Vi förser dig med de kunskaper som krävs för att få ut mesta möjliga av din process och uppfylla verksamhetens krav.

Vi är med dig varje steg på vägen: från försäljning via leverans och driftsättning till service och reservdelar. Med ett globalt supportnätverk och heltäckande utbud av tjänster kan vi säkerställa att din utrustning levererar effektiv och tillförlitlig prestanda i många år framöver.

Hur länge kommer dina packningar att hålla?

GPredict™-verktyget talar om den förväntade livslängden för dina packningar GPredict™-verktyget talar om den förväntade livslängden för dina packningar baserat på hur just du använder din utrustning. Det här kraftfulla verktyget gör det enkelt att planera för rekonditionering av dina plattor, eftersom du vet i god tid när det är dags för packningsbyte. Det betyder i sin tur att det blir enkelt att undvika oplanerade stopp och säkerhetsrisker i verksamheten.

Om du vill se vilken potential GPredict™-verktyget kan erbjuda i din verksamhet, kan du testa vår provversion nedan.

Prognoser för packningarnas livslängd

Packningsmaterial: NBRP

NBRP är Alfa Lavals unika högpresterande nitrilgummi för höga temperaturer

Max. arbetstemperatur

Det här temperaturintervallet hänvisar till 0–100 °C (32–212 °F).

 

0

25

50

75

100

Beräknat antal öppningar per år

 

0

3

6

9

12

Beräknad livslängd på packningarna:

 

Den här demonstrationen visar endast en del av omfattningen och den robusta precisionen hos GPredict™. Kontakta oss idag om du vill utnyttja hela styrkan hos GPredict™ och få en komplett anpassad prognos för packningen anpassad efter just din installation*, Kontakta oss idag.

*Beräkningarna från GPredict™ gäller endast för användning med rent vatten eller vid tillämpningar som använder andra vätskor som inte har kemisk inverkan på packningen. Prognoser för packningarnas livslängd finns inte tillgängliga för enheter som använder aggressiv media.

Alfa Lavals totalserviceportfölj

Alfa Laval är världsledande inom termiska lösningar med över 130 års erfarenhet av att utveckla industriell utrustning. All den här erfarenheten har använts för att utveckla nästa generation av packningsförsedda plattvärmeväxlare – och de heltäckande tjänster som stöttar dem.

 

Letar du efter reservdelar till din packningsförsedda plattvärmeväxlare

Letar du efter reservdelar till din packningsförsedda plattvärmeväxlare?

Fyll i formuläret nedan, så kommer en representant från ditt lokala Alfa Laval-kontor att kontakta dig inom kort.

Dina kontaktuppgifter

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

 

Vår Alfa Laval 360°-serviceportfölj innehåller nu varje tjänst du behöver för att din plattvärmeväxlare ska leverera den prestanda du förväntar dig långt in i framtiden:

Uppstart  

Installation
Driftsättning

Underhåll

Rekonditionering
Rengöringstjänster
Reparation
Serviceverktyg

> Reservdelar (se formuläret längre upp)

Support

Exklusivt lager 
Utbildning 
Felsökning 
Teknisk dokumentation

Förbättringar

Uppgradering av utrustning 
Omkonstruktion 
Utbyte och kompletteringar

Övervakning

Tillståndskontroll
Prestandakontrol