PureBallast
PB-Connect-herov3

Få till anslutningen

PureBallast Connect – digital service för att minska driftkostnaderna

Med fjärråtkomst till information från era barlastvattenlösningar kan ni ta smarta steg för att optimera driften och minska ägandekostnaderna. Alfa Laval PureBallast Connect ger säker, molnbaserad åtkomst till PureBallast-systemdata – när som helst och var som helst.

  • Minskade driftskostnader över tid
  • Snabbare felsökning och problemlösning
  • Färre och kortare servicebesök
  • Förenklad kommunikation och minskad arbetsbelastning
  • Förbättrad prestanda över hela din flotta

Anslut data med värde vid barlastvattenrening

PureBallast Connect är ett digitalt servicepaket som hjälper er att få ännu mer värde från era PureBallast-system. Med fjärråtkomst till både realtidsdata och historiska data kan era besättningar, fartygsingenjörer och team på land övervaka systemprestanda, upprätta bästa praxis och kommunicera mer effektivt. Anslutningen stärker också vår support tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan, vilket gör att Alfa Lavals serviceexperter snabbare kan vägleda era besättningar till lösningar.

Den digitala servicen skyddar drifttiden och minskar arbetsbelastningen

PureBallast Connect är ett prenumerationspaket som innehåller ett växande digitalt serviceutbud. Hela paketet bygger på fjärråtkomst till information från era PureBallast-system och hjälper till att maximera systemets drifttid, minska arbetsbelastningen och möjliggöra optimering över hela flottan.

Datadriven support dygnet runt, varje dag

Med hjälp av data från anslutna PureBallast-system kan Alfa Lavals serviceexperter felsöka snabbare och enklare och lösa fler problem på distans. Om ett servicebesök behövs kan det vara välplanerat för att minimera servicetiden.

Tillgång till Alfa Laval-portalen

En säker onlineportal för er flotta låter er se larm- och systemdata från anslutna PureBallast-system. Det skapar möjligheter att jämföra, upprätta bästa praxis och optimera hela flottan.

Automatiska rapporter

Data från anslutna PureBallast-system kan sammanställas automatiskt för olika typer av rapporter. Det inkluderar upp till 80 % av den årliga fartcertifikatrapporten, samt en prestandarapport med rekommendationer för förbättringar.

PB Connect mpc vignette

PureBallast Connect är smart värde för MPCC

Anslutning inom barlastvattenrening är en hög prioritet för MPC Container Ships ASA (MPCC). Företaget använder PureBallast Connect-digital service med alla sina PureBallast 3-system, och inte bara för att minska det potentiella behovet av servicebesök. PureBallast Connect förenklar också livet för fartygsingenjörer och besättningar på MPCC.

 

Läs hela historien

Hur PureBallast Connect-digital service fungerar

Anslutning med PureBallast Connect är enkel, säker och smart. Data från PureBallast-system ombord vidarebefordras till molnet, vilket ger era besättningar, fartygsingenjörer och team på land möjlighet att övervaka både realtidsdata och historiska data. Om ett problem skulle uppstå gör tillgängligheten av diagnostikdata det snabbare och enklare för Alfa Lavals serviceexperter att vägleda er till en lösning.

Hela flödet påskyndar kommunikationen – med oss och inom er flotta. Och vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att kommunikationen är säker.

PB Connect flow chart

Kontakta oss

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.