PureBallast
.
ballast water treatment
Ballast Water Treatment
 

Det säkra valet för barlastvattenrening

Det finns inget utrymme för genvägar när det gäller barlastvattenrening (ballast water treatment) - varken från din leverantör eller när det gäller systemprestanda. Alfa Laval erbjuder totala lösningar inom barlastvattenrening, skapad med branschens ledande behandlingsteknik. Genom att välja Alfa Laval PureBallast 3 väljer du både prestanda och sinnesfrid.

Totala lösningar för barlastvattenrening

Alfa Lavals erbjudande inom barlastvattenrening sträcker sig mycket längre än teknik. Det omfattar totala lösningar för att tillgodose dina behov, från första valet och under fartygets hela livslängd.

Fokuserar helt på dig

Tiden är kort när det gäller barlastvattenrening. Fartyg som ligger i amerikanska vatten behöver nu barlastvattenrening (ballast water treatment systems) och alla fartyg kommer att kräva detta senast år 2023. På den korta tiden måste du hitta rätt lösning och även en leverantör som kan stödja dig genom installationen, etc.

Alfa Laval har en omfattande metod för att möta dina behov, från idag till imorgon. Våra totala lösningar för PureBallast garanterar både den överensstämmelse och prestanda du behöver för att ditt företag ska fungera på ett smidigt sätt.

Omfattning som inte lämnar något till slumpen

Du kan räkna med Alfa Lavals kompetens och resurser i alla faser av planering, teknik och arbete med din PureBallast-lösning. Förutom våra djupa kunskap och erfarenhet har vi ett världsomspännande nätverk av utbildade och kompetenta teknikpartners. Du får enkelt tillgång till allt du behöver - från genomförbarhetsstudier och finansiering till idrifttagning, utbildning och global service.

Du kan hämta vår broschyr om totala lösningar för en tydlig bild av vårt erbjudande. Där hittar du en kortfattad översikt över hur vi möter dina behov i varje steg på vägen.

Hämta vår broschyr om totala lösningar

Total_solution_wheel

Fördelar med PureBallast 3

En unik kombination av funktioner särskiljer PureBallast 3 från alla andra barlastvattenlösningar.

Överlägsen prestanda i alla lägen

PureBallast 3 erbjuder oöverträffadbiologisk desinfektionsprestanda i alla typer av vatten: färsk-, bräckt eller marint. Detta inkluderar vatten i flytande form i extremt kalla temperaturer. Systemet kan prestera i fullt flöde även i vatten med en så låg UV-överföring som 42 %.

Som ett resultat kör PureBallast 3 endast 50 % av sin potentiella driftkraft i de flesta situationer när det används i IMO-reglerat vatten. Det kan sedan ökas till full effekt för de svåraste driftscenarierna.

pureballast-shiphorizon-960x480.jpg

pureballast-containership-960x480.jpg

Enkel operation fri från kemikalier

PureBallast 3 är helt sluten, helt automatiserad och noggrant integrerad med barlastvattenlösningen. Med andra ord kräver driften ingenting från besättningen.

På samma sätt behöver PureBallast 3 inget salt eller kemikalier, även vid drift i färskvatten. Det är ingen dosering är involverad och det behövs inga tankar eller ventilationssystem för att hantera förbrukningsmaterial eller restprodukter.

Platsbesparande inbyggd konstruktion

PureBallast 3 är ett inbyggt system där huvudkomponenterna (filter och reaktor) ingår i barlastvattenrörledningen. Reaktorns diameter är endast marginellt större än den hos själva rörledningen. Detta skapar ett mycket flexibelt system med ett kompakt format, vilket är särskilt viktigt för eftermontering.

Ex-konfigurationer är också enkla, eftersom strömförsörjningen kan placeras utanför den farliga zonen.

PureBallast_installed.jpg

Ett flexibelt erbjudande

Alfa Lavals PureBallast 3-erbjudande låter dig utnyttja möjligheterna att möta lagstiftning för IMO och U.S. Coast Guard (USCG).

IMO- och USCG-typgodkännanden

PureBallast 3 är typgodkänd av IMO för användning i färsk-, bräckt och marint vatten. IMO-certifierad operation gör den mest kostnadseffektiva användningen av systemets energihantering och andra funktioner och är idealisk för de flesta fartyg.

För fartyg som behöver lossa barlast i amerikanskt vatten finns PureBallast 3-system medUSCG-typgodkännande tillgängliga. Dessa system finns i två olika versioner för att tillgodose behoven hos specifika fartyg. Standard USCG-certifierade system erbjuder samma kapacitet som IMO-certifierade system.

Uppgradering till USCG-typgodkännande

För framtidsäker säkerhet ger PureBallast 3 dig flexibla alternativ om en senare förändring av operativmönster kräver att du kan barlastlänsa i amerikanska vatten. Fartyg som initialt installerade PureBallast 3 för att endast användas i IMO-reglerat vatten kan enkelt uppgradera till en version av systemet med typgodkännande från USCG.

Detta är också viktigt att tänka på när du bestämmer hur ditt val av behandlingssystem kommer att påverka fartygets återförsäljningsvärde. Det kommer vara svårt att sälja ett fartyg som inte erbjuder potential för USC-typgodkännande till en köpare som vill arbeta med denna nyckelmarknad.


Överensstämmelse i alla vatten

Ju mer vatten ditt fartyg har tillgång till, desto mer business kan du få från det.

Tänk på alla vattenförhållanden

Medan marina och bräckliga vatten står i fokus för de flesta fartygsägare är trevattenscertifiering inte bara för floder eller Östersjön och de stora sjöarna. Många hamnar som anses vara bräckta är faktiskt längre från den marina änden av övergångszonen och närmare färskvatten. För att nå dem behöver du ett system som PureBallast 3 som kan behandla färskvatten utan salt eller kemisk dosering.

På samma sätt har vissa hamnar temperaturer nära noll grader eller vatten med låg klarhet. Även om UV-transmittansnivåer i hamnar vanligtvis sträcker sig från 90 % till 60 % kan de ibland sjunka ännu lägre. PureBallast 3 hanterar flytande vatten vid extremt kalla temperaturer och kan prestera vid fullt flöde där UV-transmittansen är så låg som 42 %.

ballast water treatment Pureballast

pureballast cleanwater 960x480

Skydda effektiviteten

Ju mindre tid och energi du ägnar dig åt barlastvattenrening desto mer tid har du till att göra affärer.

Håll din verksamhet igång

Möjligheten att barlasta eller barlastlänsa effektivt är viktigt för ditt fartyg. Men många UV-baserade behandlingssystem måste minska sitt flöde i hamnar med vatten med låg klarhet. Detta är ett resultat av låg UV-transmittans som kan försämras ytterligare genom ineffektiv UV-lamprengöring.

Däremot kan PureBallast 3 fungera i fullt flöde där UV-transmittansen är så låg som 42 %. Dess effektivitet upprätthålls av automatisk rengöring (CIP), som tar bort försämrande UV-ansamlingar - utan att besättningen behöver anstränga sig och utan risk att repa lamporna.

Vid segling i de flesta förhållanden i IMO-reglerat vatten, kan PureBallast 3 fungera vid bara hälften av sin potentiella kraft och ökas endast i de svåraste vatten med låg klarhet.


Göra ett långsiktigt val

Ditt barlastvattenreningssystem ska vara länge och ge ett varaktigt återförsäljningsvärde.

Välj pålitlighet

Om du vill att ditt barlastvattenreningssystem varar lika länge som ditt fartyg ska du undvika nyckelkomponenter som kan korrodera i havsvattenförhållanden. En UV-reaktor är till exempel ett tryckkärl som kan behöva bytas ut om fem år om det är byggt med stålkvalitet som 316L. PureBallast 3-reaktorer är byggda med super austenitiskt rostfritt stål som förväntas hålla i minst 20 år.

Även om du ska sälja ditt fartyg är ditt val av barlastvattenreningssystem viktigt.Var fartyget kan segla påverkar dess potentiella utbud av köpare, liksom hur mycket de är villiga att betala. Dessutom värderar köpare utrustning från en stabil och erkänd leverantör, från vilken de kan räkna med ett långsiktigt stöd över hela världen.

pureballast waterdrops 960x480

Ett decennium i framkant

Det finns inte någon leverantör inom barlastvattenrening som är mer engagerad eller erfaren än Alfa Laval.

ballast water system

Innovation som bygger på erfarenhet

Alfa Laval är inte bara en global marin leverantör, utan även den mestkvalificerade, erfarna och kunniga leverantören inom barlastvattenrening. PureBallast är världens första kommersiellt tillgängliga barlastvattenlösningar (ballast water treatment system) och lanserades första gången år 2006.

Vårt banbrytande arbete med marinbiologi och UV-baserad barlastvattenrening går mycket längre tillbaka i tiden. Ända sedan diskussionernas början har Alfa Laval utsetts som konsult i nyckelpaneler som är involverade med att utveckla standarder och utbilda marknaden.

Total support över hela världen

Idag har Alfa Laval ett komplett utbud av lösningar för både nyproduktion och eftermonteringsbehov som byggs på ett decennium av arbete med kunder, myndigheter och vetenskapliga organ. När BWM-konventionen träder i kraft är vår redan storskaliga produktion redo för den stora ökningen under de närmaste åren.

Varv och ingenjörsföretag kan förvänta sig tydlig och grundlig dokumentation och även expertrådgivning. Fartygsägare kommer att hitta omfattande ägarstöd, inklusive Prestationsavtal och andra tjänster för kostnadseffektiv sinnesfrid.

Allt som Alfa Laval erbjuder är lättillgängligt - från råd till delar och service - i hela världen.