PureBallast
.
ballast water treatment
ballast water treatment
 

Allt du behöver veta

Efter flera års fördröjning är barlastvattenrening nu ett brådskande ärende som väcker många frågor. Alfa Laval som totalleverantör av lösningar med stor erfarenhet har unika djupa kunskaper och kan svara på alla dina frågor.

Avoid limitations with Compliance Navigator

Compliance Navigator is a new tool for ensuring that your ballast water treatment system complies where you sail – not just on paper. It reveals the hidden issues within type approvals, so that you can find performance to match real-life requirements. Choose your vessel, define your trade route, explore the issues that will affect your system and see how a PureBallast 3 system addresses them.

Compliance Navigator vignette

commissioning_updated_mepc.jpg

White paper – commissioning sampling

Our newly updated white paper, “Commissioning sampling for ballast water treatment systems: Understanding the purpose and implementation”, explores the new sampling requirement that was adopted as part of commissioning testing at MEPC 75. It explains not only the commissioning sampling procedures, but also the implementation process and who is – or is not – affected today.

Read the white paper

You can find additional white papers by choosing “Insights” from the dropdown menu in the next section of this page.

Expertresurser

Med erfarenhet från över ett decennium av arbete med barlastvattenrening har Alfa Laval sammanställt informationsresurser som kan hjälpa dig i din beslutsprocess.

Bevisbok för barlastvattenhantering

“Förstå sig på barlastvattenhantering” ger omfattande information om barlastvattenregler, överensstämmelsesalternativ och behandlingsteknik. Den ger viktiga insikter och tekniska fakta och även illustrationer, diagram och tabeller. Om du vill beställa en tryckt kopia av boken fyller du i formuläret nedan eller hämtar PDF-filen.

Du godkänner att Alfa Laval kan samla, använda och ge ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit i detta formulär för att tillhandahålla marknadsföringsmaterial som du har godkänt att ta emot, i enlighet med Alfa Lavals sekretesspolicy. 

Denna information lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Vanliga frågor

Vid planering för en barlastvattenlösning finns det många frågor som behöver ställas. Här hittar du svar på vanliga frågor, både om Alfa Laval PureBallast 3 och om lagstiftningsfrågor kring barlastvattenrening.


Alfa Laval PureBallast 3

Skillnaderna mellan Alfa Laval PureBallast 3 och andra system är enkelt att förklara och svårt att ignorera. Det finns inget annat system som kommer i närheten av dess kapacitet.

1. Varför är PureBallast 3 rent förtroende - i alla vatten?

Enkelt uttryckt erbjuder PureBallast 3 en helt kompatibel barlastvattenrening utan att begränsa ditt fartygs verksamhet eller rörelsefrihet. Den är typgodkänd av både IMO och USA:s kustbevakning och kan utföra:

Denna unika kombination av funktioner garanterar att du får ett komplett utbud av alternativ. Din barlastvattenlösning kommer aldrig att begränsa platsen eller sättet du gör affärer på.

Förutom detta har PureBallast 3 en kompromisslös konstruktion. Den är byggd med ostrogerande austenitiskt rostfritt stål och PureBallast 3-reaktorer kan förväntasvara i upp till 20 år eller mer utan byten.

2. Hur skiljer PureBallast 3-tekniken sig från andra UV-baserade behandlingssystem?

Många av alternativen har faktiskt sina rötter i behandling av dricksvatten. Eftersom de är anpassningar av landbaserad teknik för vattenrening, är de mindre anpassade till vanliga marina förhållanden såsom låg UV-transmittans. Däremot utvecklades denförbättrade UV-behandlingstekniken i PureBallast 3 speciellt för marin användning.

I PureBallast 3 kombineras reaktorns UV-lampor med specialdesignade lamphylsor av syntetiskt kvarts. Förutom att optimera bredden hos våglängdsspektrum har hylsorna en hög transmissionseffektivitet som resulterar i mer UV-ljus under desinfektion. I kombination med reaktorinredningens flödesoptimerade konstruktion säkerställer de en optimal UV-dosering och låg energiförbrukning.

Det är ett extremt effektivt filtersteg att stödja den förbättrade UV-behandlingen som tar bort större organismer och partiklar före biologisk desinfektion. Tillsammans möjliggör filter- och reaktorstegen en behandling med fullt flöde av färsk-, bräckt och marint vatten med en UV-transmittans på endast 42 %. Det finns inget annat system kan matcha denna prestanda.

3. Varför är en CIP-cykel (Clean-In-Place) en del av PureBallast 3?

Utan någon form av rengöring kommer avsättningar av kalciumkarbonat och metalljoner att byggas upp på UV-lampornas kvartshylsor i en barlastvattenlösning. Detta kommer att försämra behandlingen, eftersom det kommer att passera igenom mindre UV-ljus som produceras av lamporna.

Mekanisk torkning är ett alternativ till CIP, men torkare är inte effektiva mot uppbyggnad av metalljoner som måste avlägsnas med en vätska med låg pH-halt. De rengör inte heller UV-sensorn i reaktorn som mäter UV-transmittansen. Om sensorns och kvartshylsorna är smutsiga kan systemet använda mer ström än vad som är nödvändigt eller på annat sätt vara dåligt kontrollerad.

Varje form av mekanisk rengöring - inklusive manuell rengöring - kommer även att leda till repor på hylsorna. Så småningom kommer dessa också att försämra behandlingsprestandan.

Enkelt uttryckt har tester visat att CIP har en viktig roll för att bibehålla biologisk desinfektionsprestanda för en barlastvattenlösning. I ett UV-baserat system är effekterna märkbara efter en enda rengöringsoperation. Dessutom, genom att minska energiförbrukningen och maximera livslängden hos kvartshylsorna har CIP en långsiktig roll för att hålla driftskostnaderna nere.

4. Är PureBallast 3 enkel att installera och använda?

Svaret är ja, i båda avseenden.

PureBallast 3 Compact Flex är svaret på utrymmes- och flexibilitetsproblem. Den är perfekt för de flesta fartyg och levereras som lösa komponenter för installationsfrihet. Enkelt uttryckt packar den ledande barlastvattenlösningen i marknadens minsta fotavtryck - till en reducerad installationskostnad. En fri placering av lampenhetsskåpet upp till 30 meter bort ger mer plats i små utrymmen.

Där utrymmet tillåter kan PureBallast 3 Compact även levereras monterad på medar med en plug and play-lösning med marknadens minsta format som ytterligare förenklar både teknik och installationen, vilket sparar tid och pengar.

PureBallast 3 non-Ex och Ex levereras båda i lösa komponenter, med hög flexibilitet. Placeringen av lampenhetsskåpet upp till 150 m bort gör det möjligt för ytterligare utrymmebesparingar i maskinrummet samt placering utanför riskområdet för Ex-system.

Eftersom det inte används salt eller kemikalier behövs inga ytterligare tankar eller ventilationssystem. Det behövs inte heller några manuella ingrepp - till exempel öppning och stängning av ventiler - från besättningen. Driften är helt automatisk och startas eller stoppas med ett knapptryck, antingen via det grafiska pekskärmsgränssnittet eller via fartygets integrerade styrsystem.

5. Hur effektiv är PureBallast 3?

Effektivitet kan hänvisa till två saker i en barlastvattenlösning: biologisk desinfektionsprestanda eller energiförbrukning. I praktiken går emellertid dessa saker hand i hand.

När det gäller biologisk desinfektionsprestanda finns det inget annat system som är mer effektivt vid neutraliserande av barlastvatten än PureBallast 3. Det är bara PureBallast 3 som kan prestera i alla vattentyper och i vatten med en så låg UV-transmittans som 42 %. Den kan göra detta vid fullt flöde, det vill säga utan att minska hastigheten på barlastoperationer.

Tack vare sin höga prestanda är PureBallast 3 också mycket energieffektiv. I de flesta situationer kan den köra på bara 50 % av sin potentiella driftkraft vid segling på IMO-reglerat vatten. Endast när det behövs, till exempel i vatten med extremt låg UV-transmittans ökas den till sin fulla installerade effekt.


Lagstiftning för barlastvattenrening

Barlastvattenrening har diskuterats i många år. Nu när konventionen IMO Ballast Water Management (BWM) har ratificerats har frågan blivit brådskande över hela världen.

1. Varför ska jag bestämma mig för en barlastvattenlösning nu?

Nu när BWM-konventionen trädde i kraft finns det ingen tid kvar att vänta. Även om fartyget precis har genomgått en förnyande besiktning måste den ha en eftermonterad barlastvattenlösning innan sin första förnyande besiktning efter september 2019. Detta kommer att ta mer tid och resurser än vad många fartygsägare förväntar sig, så tidigt engagemang och bra planering är nyckeln till framgång.

Huvudsakligen måste alla fartyg installera ett behandlingssystem inom en period på cirka sju år. Som ett resultat kommer det att finnas en enorm efterfrågan på system och varvplatser. Bokstavligen kommer tusentals fartyg att konkurrera om både leverantör och varvskapacitet.

Många leverantörer saknar produktionsstyrkan att öka under de närmaste åren, eller erfarenheten att säkerställa en smidig leverans och installation med de många berörda parterna. Du måste välja en leverantör som är kapabel att göra båda för att du ska få ett kompatibelt system i tid.

Om du behöver barlastlänsa i USA måste du vara ännu mer selektiv när det gäller dina val. För att följa USA:s kustbevaknings (USCG) Ballast Water Discharge Standard, som blev lag år 2012 behöver du ett system som är, behöver du ett system som är specifikt godkänt för användning av USCG.

2. Varför ska jag leta efter ett nytt typgodkännandecertifikat?

BWM-konventionen är den viktigaste internationella riktlinjen för barlastvattenlösningar. Den fastställdes emellertid när det fanns mycket mindre kunskap om de kontrollmekanismer som behövdes för barlastvattenrening. Allt eftersom applikationen har utvecklats har IMO-testningen, blivit mer enhetlig och strängare.

IMO-typgodkännandecertifikat som utfärdats sedan år 2014 kan ge mer detaljer om driftsbegränsningar för ett system, t.ex. salthalt, temperatur och UV-transmittansnivåer. Certifikat som utfärdats före detta datum bör granskas kritiskt och uppdateras till den senaste versionen av certifikatet bör alltid sökas.

USCG-typgodkännandesystemet utformades mycket senare och med öppenhet i åtanke. USCG-typgodkännanden som har utfärdats för en handfull system hittills ger en tydlig indikation på systemkapaciteten.

3. Varför ska typgodkännandeprov utföras av en auktoriserad tredje part?

Typgodkännandetest av en auktoriserad tredje part är viktigt för att säkerställa öppenhet, validitet och slutligen systemöverensstämmelse. Tredjeparts testorgan kan säkerställa en kontrollerad testmiljö och realistiska testförhållanden, vilket förhindrar att systembrister förbises.

Organismer som lever nära vattenytan har till exempel en mycket högre tolerans för UV-ljus än de som lever djupare ned. För att effektivt ta bort dessa organismer behövs UV-lampor med medelstort tryck.. Men genom att använda en odlad blandning som utesluter dessa organismer är det möjligt att uppfylla kraven samtidigt som man tar tekniska genvägar.

Idag har man mycket lärt sig om de kontrollmekanismer som behövs för att säkerställa överensstämmelse. Seriösa leverantörer väljer robust UV-teknik, söker öppenhet från tredje part och utför sina test med vatten som innehåller naturligt förekommande organismer, vilket Alfa Laval har gjort med Alfa Laval PureBallast 3.

4. Vad innebär möjligheten för hamnstatskontrollinspektioner för mig?

Inkonsekvenser i IMO-typgodkännande har lett till ökande krav på en kontrollmekanism. Stickprov har föreslagits för att säkerställa att IMO-certifierade behandlingssystem fungerar korrekt i verklig drift. Självklart skulle ansvaret för kontrollerna tillfalla hamnstatskontrollen.

I själva verket väcker detta så många frågor som det besvarar. Till exempel:

  • Ska ett fartyg som misslyckas med ett stickprov tillåtas utföra barlastvattenutbyte?
  • Vad ska annars ske med ett fartyg som misslyckas med sitt stickprov?
  • Hur ska ett stickprov utföras i praktiken?

Med tanke på den tid och de praktiska svårigheter som är involverade skulle det vara bättre med ännu striktare IMO-tester för stickprov. Fartygsägare och fartygsoperatörer måste emellertid vara beredda på möjligheten att göra stickprov och se till att deras behandlingssystem faktiskt utförs i praktiken.

5. Varför behövs lagstiftning för barlastvattenrening?

Valet av en barlastvattenlösning är ännu ett stort beslut när det gäller planeringen av ett nytt fartyg eller eftermontering samt en extra kostnad. Men utan barlastvattenrening skulle det finnas ett ännu högre pris att betala.

Invasiva marina arter är inte bara en förorening. De är identifierade som en av de största hoten mot våra hav idag. Varje år orsakar de skador för miljarder dollar genom att förstöra fisket och andra marina verksamheter och i många fall påverkar de affärer och handel på land. Ibland har de till och med kostat människoliv. (Du hittar specifika exempel här.)

Så medan barlastvattenrening kan tyckas vara ett ovälkommen tillskott till den marina industrin är konsekvenserna av att inte vidta åtgärder ännu mindre önskvärda.


Alfa Laval PureBallast 3 och IMO:s reviderade G8-riktlinjer

Följande frågor och svar förklarar konsekvenserna av Alfa Laval PureBallast 3 typgodkännande enligt de reviderade G8-riktlinjerna.

1. Vilka tester behövdes för att Alfa Laval skulle säkra ett IMO-certifikat enligt de reviderade MEPC.279 (70) 2016 G8-kraven?

Två ytterligare landbaserade tester av biologisk effektivitet, som utfördes utan hålltid måste genomföras i varje salthalt i vattnet. Komponentens miljötest stämmer mer överens med kraven i USA:s kustbevakning (USCG). Det innebär att kraven är strängare jämfört med MEPC.174 (58) 2008 G8-krav. IMO accepterar användningen av den reproduktiva MPN-metoden för utvärdering av biologiska effektivitetsprov, medan USCG kräver användning av CMFDA-/FDA-metoden.

2. Finns det några hårdvaruändringar på Alfa Laval PureBallast 3-systemet som ett resultat av de reviderade G8-kraven?

En konduktivitetssensor installeras för att bestämma vilken salthalt som systemet drivs i. Annars är hårdvaru-, flödes- och strömförbrukningen i allmänhet densamma.

3. Kan ett installerat Alfa Laval PureBallast 3-system som överensstämmer med G8-riktlinjerna från 2008 uppgraderas för att följa de reviderade G8-riktlinjerna från 2016?

Det är inte nödvändigt att uppgradera. IMO har utfärdat en resolution som anger att fartyg med äldre system installerade inte bör straffas.

4. Ska fartygsägare beställa ett system med typgodkännande enligt de reviderade G8-riktlinjerna från 2016 redan nu?

Fartygsägare bör överväga när systemet ska installeras. Om systemet kommer att installeras innan 28 oktober 2020 kommer ett Alfa Laval PureBallast 3-system med typgodkännande enligt G8-riktlinjer från 2008 att föreslås. Detta system kommer att överensstämma helt med IMO-reglerna, både nu och i framtiden.